Tidsserier från 1953

Senast ändrad: 01 juni 2016

Trender baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie ger konkret och handfast information om utvecklingen av skogen och skogsbruket under 1900-talet. För grundläggande skogliga variabler går det att följa data för hela tidsserien från 1920-talet till idag. För kortare tidsserier, t ex från 1953 och framåt går det att ta fram underlag för fler variabler. Vissa variabler presenteras endast som länsvisa skattningar, medan det går att skapa mer detaljerade kartprodukter för andra.


Arealer
Äldre, lövrik skog
Produktiv skogsmark. OBS lövandel baserad på klavdata inte beståndsdata.

Virkesförråd
Virkesförråd fördelat på trädslag
Produktiv skogsmark
         Virkesförråd fördelat lövträd exkl. björk
Produktiv skogsmark
  Figur
         Tall - andel av det totala virkesförrådet
Inkl. contorta. Produktiv skogsmark.
  Karta
         Gran - andel av det totala virkesförrådet
Produktiv skogsmark.
  Karta
         Löv - andel av det totala virkesförrådet
Produktiv skogsmark.
  Karta

Träd per hektar
Tall - virkesförråd per ha
Inkl. contorta. Produktiv skogsmark.
  Karta
Gran - virkesförråd per ha
Produktiv skogsmark.
  Karta
Lövträd - virkesförråd per ha
Produktiv skogsmark.
  Karta
         Björk - virkesförråd per ha
  Karta
         Bok - virkesförråd per ha
  Karta
         Ek - virkesförråd per ha
  Karta
         Övriga lövträd - virkesförråd per ha
  Karta

Tillväxt, total avgång och avverkning
Tillväxt, total avgång och avverkning
Alla ägoslag
Tillväxt, total avgång och avverkning
Produktiv skogsmark


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71