Hoppa till huvudinnehåll

FORWARDS

Syftet med projektet är att skapa ett beslutsunderlag i praktisk skogsskötsel på europeisk och regional nivå. Projektet förväntas bidra med kunskap inom miljöövervakning av skog, vägledning i skogsskötsel och även genom beaktande av samhällsperspektiv i beslutsprocesser relaterade till skogen.

Mer om FORWARDS

FORWARDS kommer att skapa en prototyp för ForestWard Observatory, ett alleuropeiskt övervaknings- och utvärderingsverktyg som kommer hjälpa till att visa klimatförändringarnas inverkan på skogarna och vägleda beslutsfattandet inom skogsbruket.

Utlysningar

Medlen gör det möjligt för forskare som inte ingår i FORWARDS-konsortiet att bidra till projektets övergripande mål. EFI ansvarar för att samordna utlysningarna.

FORWARDS - EU Commission - Cordis

FORWARDS är ett projekt som koordineras av SLU och finansieras av EU:s Horizon Europe finansieringsprogram för forskning och innovation.

ForestWard Observatory

FORWARDS mål är att ForestWard Observatoriet ska bli ett långvarigt arv från projektet och förena den nuvarande klyftan mellan skogsinformation som erhållits från marken och fjärranalys.

Publicerad: 04 juni 2024 - Sidansvarig: ylva.melin@slu.se

EN-Funded by the EU-POS_logo.png

Åsikter som uttrycks är författarens/författarnas egna och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller REA:s. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Loading…