Hundforskare

Senast ändrad: 20 maj 2024

På denna sida kan du se övergripande forskningsinriktningar för SLU:s hundforskare och hitta deras kontaktuppgifter.

Göran Andersson, molekylär genetik

Professor vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); molekylär genetik

Telefon: 018-672056, 0703-808919 E-post: goran.andersson@slu.se


Eva Axnér, reproduktion och diagnostik

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion

Telefon: 018-672181 E-post: eva.axner@slu.se


Anna Bergh, rehabilitering

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-672152 E-post: anna.bergh@slu.se

 


Tomas Bergström, molekylär genetik

Forskare vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); husdjursgenetiska laboratoriet

Telefon: 018-671997, 072-5662082 E-post: tomas.bergstrom@slu.se


Kerstin Bergvall, hudsjukdomar

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671304 E-post: kerstin.bergvall@slu.se


Johan Dicksved, nutrition och tarmflora

Forskare vid institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); näringslära och skötsel enkelmagade djur

Telefon: 018-672810 E-post: johan.dicksved@slu.se


Karolina Enlund, tandsjukdomar

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 070-2521893 E-post: karolina.enlund@slu.se


Miriam Kjörk Granström, kirurgi

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671478 E-post: miriam.kjork.granstrom@slu.se


Pia Gustås, ortopedi och rehabilitering

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671358 E-post: pia.gustas@slu.se


Ragnvi Hagman, kirurgi, prediktiva biomarkörer, sjukdomar i reproduktionsorganen

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-672918 E-post: ragnvi.hagman@slu.se


Helene Hamlin, immunmedierade sjukdomar

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671468 E-post: helene.hamlin@slu.se


Jeanette Hanson, endokrinologi

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-672953 E-post: jeanette.hanson@slu.se


Kerstin Hansson, bilddiagnostik

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för bilddiagnostik

Telefon: 018-672894 E-post: kerstin.hansson@slu.se


Eva Hellmén, onkologi

Professor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672128 E-post: eva.hellmen@slu.se


Bodil Ström Holst, reproduktion och diagnostik

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion

Telefon: 018-671608 E-post: bodil.strom-holst@slu.se


Jens Häggström, internmedicin och kardiologi

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-672124 E-post: jens.haggstrom@slu.se


Johan Höglund, parasitologi

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för parasitologi

Telefon: 018-672371, 070-2574156 E-post: johan.hoglund@slu.se


Katja Höglund, klinisk fysiologi

Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672118 E-post: katja.hoglund@slu.se


Odd Höglund, kirurgi

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671328 E-post: odd.hoglund@slu.se


Linda Keeling, djurskydd och etologi

Professor vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Telefon: 018-671622 E-post: linda.keeling@slu.se


Lena Lidfors, människa-djur-interaktioner

Senior Advisor vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Telefon: +4651167215 E-post: lena.lidfors@slu.se


Ingrid Bersås Ljungvall, internmedicin och kardiologi

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671338 E-post: ingrid.ljungvall@slu.se


Katja Nilsson, tillämpad genetik

Forskare vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); tillämpad genetik

Telefon: 018-674534 E-post: katja.nilsson@slu.se


Lena Olsén, farmakologi

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-673176 E-post: lena.olsen@slu.se


Åsa Ohlsson, genetik

Forskare vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); molekylär genetik

Telefon: 018-671352 E-post: asa.ohlsson@slu.se


Hanna Palmqvist, mättnadsreglering

Doktorand, universitetsadjunkt vid institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); näringslära och skötsel enkelmagade djur

Telefon: 018-671827 E-post: hanna.palmqvist@slu.se


Lena Pelander, internmedicin

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671498 E-post: lena.pelander@slu.se


Ann Pettersson, tandsjukdomar

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-672678 E-post: ann.pettersson@slu.se


Kjerstin Pettersson, fysioterapi

Sjukgymnast vid Universitetsdjursjukhuset; smådjurskliniken

Telefon: 018-672932 E-post: kjerstin.pettersson@uds.slu.se


Therese Rehn, människa-djur-interaktioner

Forskare vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd                            
Telefon: 018-672108 E-post: therese.rehn@slu.se


Marie Rhodin, ortopedi och klinisk biomekanik

Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672194 E-post: marie.rhodin@slu.se


Sara Ringmark, arbetsfysiologi, nutrition och hälsa

Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-671422, 0725128868 E-post: sara.ringmark@slu.se


Henrik Rönnberg, onkologi

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671363 E-post: henrik.ronnberg@slu.se


Eva Sandberg, fysiologi

Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672107 E-post: eva.sandberg@slu.se


Erling Strandberg, avel och genetik

Professor vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN), tillämpad genetik

Telefon 018-671952; 070 620 4516 E-post: erling.strandberg@slu.se 


Lena Ström, ögonsjukdomar

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671469 E-post: lena.strom@slu.se


Josefin Söder, klinisk fysiologi

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-672949 E-post: josefin.soder@slu.se


Else Verbeek, beteende, kognition, djurvälfärd

Forskare, vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för husdjurens miljö och häsa

Telefon: +4618671612 E-post: else.verbeek@slu.se 


Sara Wernersson, immunologi och inflammatoriska sjukdomar

Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672112 E-post: sara.wernersson@slu.se


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se