Kan tillsats av biokol i fodret minska vommens metanbildning?

Senast ändrad: 07 november 2022
Utrustning för gas in vitro teknik. Foto.

I det här examensarbetet undersöker du med in vitro-teknik om våmmens metanbildning minskar av biokoltillsats i fodret.

Biokol kan fungera som kolsänka på åkern. Om det tillsätts i foderkedjan kan det också ha effekter på foderkvalité och på djurens omsättning. En sådan effekt där forskningsresultaten inte är entydiga är huruvida våmmens metanbildning minskar vid tillsats av biokol. I det här examensarbetet, som är en del av projektet ”Den ekologiska mjölkgården som kolsänka” får du undersöka det med in vitro-metodik. De experimentella delarna bör genomföras under vintern 2022/2023.
 

Vill du veta mer?

Kontakta Torsten Eriksson, torsten.eriksson@slu.se