Examensarbete inom projektet: Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Senast ändrad: 15 maj 2023
Griskultingar

Vi söker studenter som vill göra sina examensarbeten inom området smältbarhetsstudier med såväl gris som fjäderfä. Dessa examensarbeten görs inom ramen för ett pågående större projekt om framtidens foder för fågel, fisk och fläsk.

Livsmedelssystemet står för cirka 1/3 av världens växthusgasutsläpp och är den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald. Produktionen av animaliska livsmedel har störst påverkan och fodret står för 50–85% av klimatutsläppen från matfågel, ägg, fisk och gris. Dessutom används nästan 80 % av lantbruksmarken globalt till foder – foder som ofta består av mat som vi människor skulle kunna äta direkt. Detta gör fodret till en av de viktigaste utmaningarna att åtgärda. Samtidigt slängs varje år 900 000 ton mat från livsmedelstillverkare, butiker, restauranger och hushåll bara i Sverige – resurser som skulle kunna nyttjas mer effektivt.

Under projektet kommer flera innovativa foderingredienser testas för att utvärdera näringssammansättning och näringssmältbarhet för olika djurslag. Särskilt intressanta ingredienser är amerikansk vapenfluga och mjölmask uppfödda på restflöden från livsmedelsindustrin, mykoprotein från svamp som matats med restströmmar från skogsindustrin, blåmussla från Östersjön som inte lämpar sig för humankonsumtion, och överskott/restprodukter från produktionen av koncentrat av svensk åkerböna. Dessa proteinfoderråvaror förväntas kunna ersätta flera ingredienser i konventionellt foder, exempelvis soja och fiskmjöl som har stora negativa effekter på klimatet och den biologiska mångfalden.  

Som ett nästa steg i projektet planeras nu smältbarhetsstudier med såväl gris som fjäderfä under hösten 2023 på Lövsta lantbruksforskning samt på VHC. Det finns möjlighet för 2 examensarbetare att medverka i projektet och det kommer ge medverkande studenter erfarenhet av samtliga delar av en smältbarhetsstudie med djur, samt vetenskaplig metodik, litteraturinsamling samt rapportskrivande.

Vill du veta mer, kontakta Emma Ivarsson, emma.ivarsson@slu.se eller Magdalena Åkerfeldt, magdalena.akerfeldt@slu.se 

Projektet drivs av Axfoundation och SLU med hjälp av 27 olika partners, läs mer om projektet och de olika partnerna här:

Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk (axfoundation.se)