Ligninstrukturer i vallfoder

Senast ändrad: 26 april 2021
Närbild på grönt gräs. Foto.

En ökad användning grovfoder är efterfrågat av både konsumenter och livsmedelsindustrin, både ur miljö- och marknadsperspektiv. För värdering av vallfoder utifrån näringsegenskaper är andelen och smältbarheten hos cellväggarna tillsammans med nedbrytningskinetiken, de viktigaste egenskaperna. För att öka foderutnyttjandet behövs en mer avancerad förståelse av vallfodrets fodervärde, samt skapa möjligheter att förbättra vallväxternas foderkvalitet, genom en mer målinriktad växtförädling. 

Lignin är en del av växtcellväggen och betraktas som osmältbar eftersom den inte ger något näringsvärde för lantbrukets idisslare. Vidare är det den primära faktorn som begränsar matsmältningen av växtens cellväggar. Flera studier har tidigare rapporterat försvinnande av lignin i träck hos idisslare, då jämfört med lignininnehållet i foder, delar av denna uppenbara nedbrytning av lignin kan bero på borttagning av p-kumarsyra och ferulinsyror från ligninpolymeren. Kartläggning av olika ligninstrukturer i gräs krävs för ytterligare kunskap om lignin och dess påverkan på smältbarheten. 

Syftet med detta projekt är att karaktärisera ligninstrukturer i en mängd olika gräs med hjälp av nuclear magnetic resonance (NMR) och Pyrolysis-GC / MS.

Projektet är en del av ett doktorandprojekt med syftet att relatera de olika ligninstrukturerna till idisslarnas kolhydratutnyttjande och förädling av förbättrade grässorter för produktion av foder med förbättrad smältbarhet.

Mer information:

Kontakta Annie Larsson (annie.larsson@slu.se), NJV, Lantmännen
eller Rebecca Danielsson (Rebecca.danielsson@slu.se), HUV