Examensarbete vid institutionen för kliniska vetenskaper

Senast ändrad: 24 november 2023
student-vid-slu

Vill du göra ditt examensarbete hos oss? På vår institution har vi många spännande forskningsprojekt på gång där vi gärna inkluderar intresserade studenter som vill skriva examensarbeten.

Här nedan hittar du förslag till ämnen inom de olika avdelningarna vid KV.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan till examensarbetet görs på Antagning.se senast 15 april det läsår studenten går i årskurs 5.

Innan studenten anmäler sig ska han/hon ha haft kontakt med en handledare och kommit överens om lämpligt projekt, samt tillsammans med handledare eller kursledare fyllt i Blankett A . Studenten blir i detta skede ”villkorat” antagen till examensarbetet.

På sidan för Examensarbeten inom VH finns all information och alla länkar kring hela processen från anmälan, registrering till rapportering och deponering, inklusive blanketter för Arbetsplan (blankett B) och Betygsbeslut (blankett C).


Kursadministration

Eva Axner, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
eva.axner@slu.se,