Examensarbete vid institutionen för kliniska vetenskaper

Senast ändrad: 08 december 2022

Hur anmäler man sig?

Anmälan till examensarbetet görs på Antagning.se senast 15 april det läsår studenten går i årskurs 5.

Innan studenten anmäler sig ska hon/han ha haft kontakt med en handledare och kommit överens om lämpligt projekt, samt tillsammans med handledare eller kursledare fyllt i Blankett A .  Studenten blir i detta skede ”villkorat” antagen till examensarbetet.

På sidan för Examensarbeten inom VH finns all information och alla länkar kring hela processen från anmälan, registrering till rapportering och deponering, inklusive blanketter för Arbetsplan (blankett B) och Betygsbeslut (blankett C).

 

Examensarbeten vid Kliniska vetenskaper

Här nedan hittar du förslag till ämnen inom de olika avdelningarna vid KV.


Kursadministration

Eva Axner, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
eva.axner@slu.se,