Fortbildningskurser

Senast ändrad: 23 maj 2023

Institutionen bedriver kompetensutvecklingskurser för veterinärer och andra yrkeskategorier inom djursjukvård, framförallt inom institutionens ämnesområde kliniska vetenskaper.

Kurser som erbjuds är färdiga kurspaket eller uppdragsutbildning anpassade till kundens specifika behov.

Vid intresse kontakta utbildningsadministratör Susanne Pettersson, susanne.pettersson@slu.se, tel 018-67 13 22. 

Kursutbud

Hästtandvård

SLU:s Fortbildning i hästens munhåla, som är öppen för legitimerade veterinärer med hästpraktik och legitimerade tandläkare som arbetar på hästkliniker under veterinärt ansvar, bedrivs i formen av 3 stycken delkurser (1-3) där grupper av upp till 24 deltagare samlas för teoretiska och praktiska övningar. Dessutom ingår det praktiska hemuppgifter som deltagarna utför mellan delkurserna samt möjlighet till examination. Det tar c:a 3 år att gå raka spåret från delkurs 1 till examination. De som klarat examen anser vi som skapat och ansvarar för denna fortbildning (dvs Ove Wattle och Torbjörn Lundström) kan kallas ”Hästodontologer”

Mer information  om hästtandvård

Hästtandvård

Kurser i Artificiell insemination


Kontaktinformation

Susanne Pettersson, Utbildningsledare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
susanne.pettersson@slu.se, o18-67 13 22