Oorganisk och fysikalisk kemi

Senast ändrad: 05 januari 2023

Vår grupp arbetar med utveckling av nya oorganiska och organiska-oorganiska hybridmaterial tillämpning inom miljö och biomedicin.


Kontaktinformation