Grundutbildning på institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 18 maj 2021

Vi ger grundläggande och tillämpade kurser i kemi, mikrobiologi, molelylärbiologi och livsmedelsvetenskap.

Baskunskaperna i kemi, molekylärbiologi och mikrobiologi lägger grunden för senare kurser i utbildningen. Kurser i livsmedelsvetenskap ges på både grundläggande och avancerad nivå. Våra kurser ges framförallt till studenter inom agronomprogrammen – livsmedel och mark-växt, civilingenjörsprogrammet energisystem och kandidatprogrammet biologi och miljö, men kan också läsas som fristående kurser.

Självständigt arbete

Hos oss kan du göra examensarbeten inom såväl tillämpade som mer grundläggande ämnen.

Se några förslag nedan om självständiga arbeten:

Våra kurser

Aktuella kurser läsåret 2020/2021 vid Inst. för molekylära vetenskaper

* markerar att en annan institutionen vid SLU har huvudansvar för kursen men där lärare från Inst. för molekylära vetenskaper deltar i undervisningen.

Kurser inför läsåret 2021/2022 vid Inst. för molekylära vetenskaper

* markerar att en annan institutionen vid SLU har huvudansvar för kursen men där lärare från Inst. för molekylära vetenskaper deltar i undervisningen.

 

Information om kemi-omtentor i juni & augusti 2021 - dag, tid, plats

Notera att det är obligatoriskt att anmäla sig till omtentor i förväg. Anmälan görs via Ladok. Funka-studenter gör en extra "funka-anmälan" genom att skicka e-mail till tentamensansvarig lärare. Uppge  namn, personnummer, kurs och kurskod, samt vilket år du var registrerad på kursen

 

 

Fakta:

Sök efter kurser i Studentwebben

Du kan även ska efter kurser direkt i studentwebben vid SLU:  Kurser och program.

 


Kontaktinformation

Hans Jonsson

T.f. huvudstudierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
Hans.Jonsson@slu.se, 018-67 33 82

Anders Sandström

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
anders.sandstrom@slu.se, 018-67 34 63

Sidansvarig: henrik.hansson@slu.se