Grundutbildning på institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 28 juni 2022

Vi ger grundläggande och tillämpade kurser i kemi, mikrobiologi, molelylärbiologi och livsmedelsvetenskap.

Baskunskaperna i kemi, molekylärbiologi och mikrobiologi lägger grunden för senare kurser i utbildningen. Kurser i livsmedelsvetenskap ges på både grundläggande och avancerad nivå. Våra kurser ges framförallt till studenter inom agronomprogrammen – livsmedel och mark-växt, civilingenjörsprogrammet energisystem och kandidatprogrammet biologi och miljö, men kan också läsas som fristående kurser.

Självständigt arbete

Hos oss kan du göra examensarbeten/självständiga arbeten inom såväl tillämpade som mer grundläggande ämnen.

Läs mer om detta här: Examensarbeten

 

Våra kurser

Aktuella kurser läsåret 2022/2023 vid Inst. för molekylära vetenskaper

* markerar att en annan institutionen vid SLU har huvudansvar för kursen men där lärare från Inst. för molekylära vetenskaper deltar i undervisningen.

 

 

Information om kemi-omtentor i juni & augusti 2022 - dag, tid, plats

Notera att det är obligatoriskt att anmäla sig till omtentor i förväg. Anmälan görs via Ladok. Funka-studenter gör en extra "funka-anmälan" genom att skicka e-mail till tentamensansvarig lärare. Uppge  namn, personnummer, kurs och kurskod, samt vilket år du var registrerad på kursen

 

 

Fakta:

Sök efter kurser i Studentwebben

Du kan även ska efter kurser direkt i studentwebben vid SLU:  Kurser och program.

 


Kontaktinformation

Hans Jonsson

T.f. huvudstudierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
Hans.Jonsson@slu.se, 018-67 33 82

Anders Sandström

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
anders.sandstrom@slu.se, 018-67 34 63