Grundutbildning på institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 01 augusti 2018
students.jpg

Institutionen för molekylära vetenskaper ger både grundläggande och tillämpade kurser i de respektive ämnesområdena.

Baskunskaperna i kemi, biologi och mikrobiologi lägger grunden för de tillämpade kurserna i dessa ämnen samt i livsmedelsvetenskap. Alla kurser är programkopplade till olika utbildningsprogram vid SLU, bl.a. agronomprogrammet – livsmedel och kandidatprogrammet biologi med inriktning bioteknik, men kan också läsas som fristående kurser.”

Information om omtentor i juni & augusti 2018 - dag, tid, plats

Notera att det är obligatoriskt att anmäla sig till omtentor i förväg. Anmälan görs genom att skicka e-mail till tentamensansvarig lärare senast tisdag 2018-08-07. Uppge namn, personnummer, kurs och kurskod, samt vilket år du var registrerad på kursen

Information om omlabbdag 4 juni  2018

Omlabbdag för kemilaborationer kommer att genomföras måndag 4 juni i kemilabb på MEKÖL.
Notera att det är obligatoriskt att anmäla sig till omlabbtillfället i förväg. Mer info

 

 

Ökad kompetens behövs inom livsmedelssektorn

Intresset för matens kvalitet liksom etisk och uthållig livsmedelsproduktion blir allt större i samhället. Mat ska idag inte bara vara god och se fräsch ut, utan ska också vara säker, näringsriktig och hälsobefrämjande. Livsmedelssektorn är en av de största industrigrenarna i Sverige och utgör en viktig exportör av förädlade livsmedelsprodukter. Den ökade internationaliseringen och snabba förändringstakten inom branschen gör att arbetsuppgifterna blir allt mer kvalificerade och behovet av fler universitets- och högskoleutbildade är stort. Läs mer om Agronom - livsmedel.

Grundnivå

Avancerad nivå

Kemi och bioteknologi

Vid institutionen ges kurser i allmän kemi, organisk kemi, naturproduktkemi, fysikalisk kemi, biokemi och proteinteknologi. Läs mer om kurser i kemi och bioteknologi.

Kurser på grundnivå som institutionen är huvudansvarig för:

Kurser på grundnivå som institutionen är delaktig i:

Kurs på avancerad nivå som institutionen är delaktig i:

Kurser som inte längre ges av institutionen:

 

Mikrobiologi

Vi ger kurser i till exempel grundläggande mikrobiologi och fördjupningskurser i genteknik, livsmedelsmikrobiologi, industriell mikrobiologi, fodermedelsmikrobiologi och markmikrobiologi.

Kurser på grundnivå som institutionen är huvudansvarig för:

Kurser på grundnivå som institutionen är delaktiga i:

Fakta:

Sök efter kurser i SLUNIK

De allra flesta webbsidor för de olika kurserna kan hittas i SLU: s centrala system för kursförvaltningssidan, SLUNIK.

Eller testa nya länken till sök-sidan på studentwebben med en lista på institutionens kurser i tidsordning eller i alfabetisk ordning


Kontaktinformation

Mikael Pell

Huvudstudierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
mikael.pell@slu.se, 018-67 32 25

Anders Sandström

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
anders.sandstrom@slu.se, 018-67 34 63

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se