Grundutbildning på institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 30 juni 2020

Vi ger grundläggande och tillämpade kurser i kemi, mikrobiologi, molelylärbiologi och livsmedelsvetenskap.

Baskunskaperna i kemi, molekylärbiologi och mikrobiologi lägger grunden för senare kurser i utbildningen. Kurser i livsmedelsvetenskap ges på både grundläggande och avancerad nivå. Våra kurser ges framförallt till studenter inom agronomprogrammen – livsmedel och mark-växt, civilingenjörsprogrammet energisystem och kandidatprogrammet biologi och miljö, men kan också läsas som fristående kurser.

Självständigt arbete

Hos oss kan du göra examensarbeten inom såväl tillämpade som mer grundläggande ämnen.

Se några förslag nedan om självständiga arbeten:

Våra kurser

Kurser vid MolSci HT18/VT19

* markerar att institutionen har medansvar  

Information om omtentor i juni & augusti 2020 - dag, tid, plats

Notera att det är obligatoriskt att anmäla sig till omtentor i förväg. Anmälan görs via LADOK. Om du behöver anpassningar vid tentan så måste du skicka e-mail till tentamensansvarig lärare (se pdf-filen med omtenta-info). Uppge namn, personnummer, kurs och kurskod, samt vilket år du var registrerad på kursen. Du måste även bifoga NAIS-intyget och beskriva vilka anpassningar som du ser behov av.

Information om omlabbdag fredag 31 maj  2019

Omlabbdag för kemilaborationer kommer att genomföras fredag 31 maj i kemilabb på MEKÖL.
Notera att det är obligatoriskt att anmäla sig till omlabbtillfället i förväg. Mer info

Fakta:

Sök efter kurser i SLUNIK

Du kan även ska efter kurser SLU: s centrala system för kurser, SLUNIK.

Eller testa nya länken till sök-sidan på studentwebben med en lista på institutionens kurser i tidsordning eller i alfabetisk ordning


Kontaktinformation

Mikael Pell

Huvudstudierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
mikael.pell@slu.se, 018-67 32 25

Anders Sandström

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
anders.sandstrom@slu.se, 018-67 34 63

Sidansvarig: nils.mikkelsen@slu.se