Grundutbildning på institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 19 oktober 2018
students.jpg

Vi ger grundläggande och tillämpade kurser i kemi, mikrobiologi, molelylärbiologi och livsmedelsvetenskap.

Baskunskaperna i kemi, molekylärbiologi och mikrobiologi lägger grunden för senare kurser i utbildningen. Kurser i livsmedelsvetenskap ges på både grundläggande och avancerad nivå. Våra kurser ges framförallt till studenter inom agronomprogrammen – livsmedel och mark-växt, civilingenjörsprogrammet energisystem och kandidatprogrammet biologi och miljö, men kan också läsas som fristående kurser.

Självständigt arbete

Hos oss kan du göra examensarbeten inom såväl tillämpade som mer grundläggande ämnen.

Se några förslag nedan om självständiga arbeten:

Våra kurser

Kurser vid MolSci HT18/VT19

* markerar att institutionen har medansvar  

Information om omtentor i juni & augusti 2018 - dag, tid, plats

Notera att det är obligatoriskt att anmäla sig till omtentor i förväg. Anmälan görs genom att skicka e-mail till tentamensansvarig lärare senast tisdag 2018-08-07. Uppge namn, personnummer, kurs och kurskod, samt vilket år du var registrerad på kursen

Information om omlabbdag 4 juni  2018

Omlabbdag för kemilaborationer kommer att genomföras måndag 4 juni i kemilabb på MEKÖL.
Notera att det är obligatoriskt att anmäla sig till omlabbtillfället i förväg. Mer info

Fakta:

Sök efter kurser i SLUNIK

Du kan även ska efter kurser SLU: s centrala system för kurser, SLUNIK.

Eller testa nya länken till sök-sidan på studentwebben med en lista på institutionens kurser i tidsordning eller i alfabetisk ordning


Kontaktinformation

Mikael Pell

Huvudstudierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
mikael.pell@slu.se, 018-67 32 25

Anders Sandström

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
anders.sandstrom@slu.se, 018-67 34 63

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se