Beviljade resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond

Senast ändrad: 03 december 2021

Här listas de som mottagit resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond.

2021

Till mottagare av resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond 2021 har utsetts:

 • Kevin Dorst, Institutionen för organisk kemi, Stockholms Universitet

2020

Till mottagare av resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond 2020 har utsetts:

 • Davide Zabeo, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs Universitet

2019

Till mottagare av resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond 2019 har utsetts:

 • Axel Furevi, Institutionen för organisk kemi, Stockholms Universitet

2018

Till mottagare av resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond 2018 har utsetts:

 • Alessandro Ruda, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet
 • Gustav Nestor, Institutionen för molekylära vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet

2017

Till mottagare av resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond 2017 har utsetts:

 • Hani Mobarak, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet
 • Jonas Ståhle, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet
 • Karin Thorsheim, Kemiska institutionen, Lunds universitet

2016

Till mottagare av resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond 2016 har utsetts:

 • Charlotte Kürten, SciLifeLab, KTH
 • Frida Wende, Institutionen för kemi och bioteknologi, SLU

2015

Till mottagare av resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond 2015 har utsetts:

 • Carina Berglund, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
 • Lina Lundborg, Institutionen för kemi, Organisk kemi, KTH

2014

Till mottagare av resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond 2014 har utsetts:

 • Christoffer Hamark, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet
 • Johan Svantesson Sjöberg, Institutionen för biokemi och strukturbiologi, Lunds universitet

2013

Till mottagare av resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond 2013 har utsetts:

 • Yadong Zhao, Institutionen för fiber- och polymerteknologi, KTH, Stockholm
 • Erika A Wallin, Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design, Mittuniversitetet, Sundsvall

 

Spara

Spara