Kontakt och organisation

Senast ändrad: 11 februari 2019
biogas-lab.jpg

Här finns en översikt över organisationen av institutionen för molekylära vetenskaper samt kontaktuppgifter.

Prefekt

Vadim Kessler,  018 - 67 15 41

Ställföreträdande prefekt

Mats Sandgren, 018 - 67 31 79

Administrativ chef

Jaana Evander, 018-671405

Administratörer

Eva-Marie Hemming, ekonomiadministratör, 018-67 14 59
Anna Weinheimer, institutionsadministratör, 018-67 31 01

Doktorandrepresentant i ledningsgruppen

IT-samordnare

Nils Mikkelsen, 018-67 31 86

Huvudstudierektor för grundutbildningen

Mikael Pell, 018-67 32 25

Biträdande studierektor för grundutbildningen

Anders Sandström, 018-67 34 63

Studierektor för forskarutbildningen

Monika Johansson, 018 - 67 20 41

Faxnummer till institutionen

018- 67 29 95
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se