Kontakt och organisation

Senast ändrad: 21 september 2022

Här finns en översikt över organisationen av institutionen för molekylära vetenskaper samt kontaktuppgifter.

Prefekt

Vadim Kessler,  018 - 67 15 41

Ställföreträdande prefekt

Anna Schnürer, 018- 67 32 88

Administrativ chef

Jaana Evander, 018-671405

Administratörer

Eva-Marie Hemming, ekonom, 018-67 14 59
Anna Weinheimer, institutionsadministratör, 018-67 31 01
Erica Häggström, Personaladministratör, 018- 67 35 19

Huvudstudierektor för grundutbildningen

Hans Jonsson, 018-67 33 82 (avgående)

Su-Lin Hedén, 018-673206 (tillträdande)

Biträdande studierektor för grundutbildningen

Anders Sandström, 018-67 34 63

Studierektor för forskarutbildningen

Monika Johansson, 018 - 67 20 41

Doktorandrepresentant i ledningsgruppen

Lika-villkors-frågor

Albina Bakeeva

IT-samordnare

Nils Mikkelsen, 018-67 31 86

Interna och externa hemsidor (Episerver, Share Point)

Adrian Dauphinee (tillträdande)

Henrik Hansson, 018-67 20 69 (avgående/back up)

Rums och lokalsamordnare (institutionens lokaler)

Adrian Dauphinee

Kemikaliesamordning och arbetsmiljö

Henrik Hansson (kemikalier, KLARA-databas, avfallshantering)

Johanna Blomqvist (miljö/arbetsmiljö)

Skyddsombud

Henrik Hansson för korridor 2D, 3C

Janicka Nilsson för korridor 4B, 018-672033

Simon Isaksson för korridor 4B&E

Faxnummer till institutionen

018- 67 29 95