Kontakt och organisation

Senast ändrad: 24 juni 2020

Här finns en översikt över organisationen av institutionen för molekylära vetenskaper samt kontaktuppgifter.

Prefekt

Vadim Kessler,  018 - 67 15 41

Ställföreträdande prefekt

Mats Sandgren, 018 - 67 31 79

Administrativ chef

Jaana Evander, 018-671405

Administratörer

Eva-Marie Hemming, ekonom, 018-67 14 59
Anna Weinheimer, institutionsadministratör, 018-67 31 01
Erica Häggström, institutionsadministratör, 018- 67 35 19

Doktorandrepresentant i ledningsgruppen

IT-samordnare

Nils Mikkelsen, 018-67 31 86

Huvudstudierektor för grundutbildningen

Mikael Pell, 018-67 32 25

Biträdande studierektor för grundutbildningen

Anders Sandström, 018-67 34 63

Studierektor för forskarutbildningen

Monika Johansson, 018 - 67 20 41

Skyddsombud

Elin Alexandersson för korridor 2D, 018-671538

Henrik Hansson för korridor 3C

Janicka Nilsson för korridor 3B, 018-672033

Simon Isaksson för korridor 4B

Faxnummer till institutionen

018- 67 29 95
Sidansvarig: nils.mikkelsen@slu.se