Ansökningar till Lennart Kennes Minnesfond

Senast ändrad: 15 mars 2022

Här finns en instruktion till hur du ansöker om resebidrag från Lennart Kennes Minnesfond.

Ansökningar om resebidrag kan göras för konferenser som äger rum från och med mars månad året efter ansökningsåret och till och med 11 månader därefter. Kostnader som godkänns är resekostnader, konferensavgifter, logi och traktamente. Sista ansökningsdatum är 30 november varje år.

Ansökan postas till:

Lennart Kennes Minnesfond
Institutionen för molekylära vetenskaper
SLU
750 07 UPPSALA

eller skickas per e-post till LennartKennesMinnesfond@slu.se.

Ansökan skrivs på engelska och ska innehålla:

  1. Sökandes CV (max 1 sida) samt namn, telefonnummer, adress och email
  2. En kortfattad beskrivning av det aktuella forskningsprojektet och de data som ska presenteras.
  3. En kort sammanfattning av det planerade konferensbidraget (max ½ sida)
  4. Uppskattade kostnader för resa, logi och konferens samt underlag för dessa  
  5. En rekommendation från handledare/projektansvarig (max ½ sida)
  6. Ett intyg som godkänner att den sökandes namn, samt en kortfattad information om det aktuella arbetet som bidraget gäller, får publiceras på fondens hemsida ifall bidrag beviljas.

Utvärdering av ansökningar

Samtliga ansökningar garanteras en grundlig utvärdering i en bedömningsgrupp bestående av en verksam professor inom organisk kemi vid SLU, prefekten vid Kemiinstitutionen SLU (eller motsvarande), 1-2 externa sakkunniga, samt 1-2 representanter för Lennart Kennes familj.

Offentliggörande av bidragstagare

Beviljade ansökningar offentliggörs på webbsidan "Beviljade resebidrag ur Lennart Kennes Minnesfond", som upprätthålls av institutionen för molekylära vetenskaper, SLU (eller motsvarande). Dessutom meddelas de sökande, vars ansökningar beviljats personligen via per brev under februari månad varje år-

Bidragstagarnas motprestation

Bidragstagarna erhåller diplom vid den utdelningsceremoni som årligen kommer att hållas vid Kemiinstitutionen SLU och ev kommer bidragstagarna även få möjlighet att presentera sitt arbete vid detta tillfälle. Bidragstagarna förväntas att efter att ha deltagit i konferensen kunna skicka in en pdf-fil med publicerad abstrakt och eventuellt en elektronisk kopia (helst pdf) av presenterad poster.

Fakta:

Lennart Kennes Minnesfond har bildats utifrån donationer från familj och vänner, kollegor samt tidigare medarbetare till Professor Lennart Kenne (1944-2011), en framstående svensk organisk kemist som var verksam vid institutionen.


Kontaktinformation

anders.broberg@slu.se, 018-672217