Forskarutbildning på institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 13 oktober 2021

Institutionen för molekylära vetenskaper ger forskarutbildning under fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Utbildningen är fyraårig varav större delen utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete och en mindre del av kurser. Vid tre olika tidpunkter i utbildningen gör vi uppföljningar av våra doktorander.

För att vara behörig till forskarutbildning i biologi krävs en magister i biologi eller motsvarande. Utlysta doktorandtjänster annonseras via SLUs sida för lediga doktorandtjänster.

För att öka kvalitén i forskarutbildningen arrangerar institutionen forskarskolan Focus on Food and Biomaterials och driver Research School Sustainable Biomass Systems tillsammans med andra institutioner vid SLU.


Kontaktinformation

Monika Johansson

Studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
Monika.Johansson@slu.se, 018 - 67 20 41