Forskarutbildning på institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 18 mars 2024

Institutionen för molekylära vetenskaper ger forskarutbildning under fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Utbildningen är fyraårig varav större delen utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete och en mindre del av kurser. Vid tre olika tidpunkter i utbildningen gör vi uppföljningar av våra doktorander.

För att vara behörig till forskarutbildning i biologi krävs en magister i biologi eller motsvarande. Utlysta doktorandtjänster annonseras via SLUs sida för lediga doktorandtjänster.

För att öka kvalitén i forskarutbildningen arrangerar institutionen forskarskolan Focus on Food and Biomaterials.


Kontaktinformation

Monika Johansson

Studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
Monika.Johansson@slu.se, 018 - 67 20 41