Hoppa till huvudinnehåll

The Plant Catabolism lab - katabolism hos växter

Vi är intresserade av mekanismer och funktioner kring katabola processer under utveckling, åldrande och stressrespons hos växter. Vi arbetar på molekylär, cellulär och organism-nivå. Våra experimentella modeller täcker mer än en miljard år av evolution och sträcker sig från encelliga gröna alger, Chlamydomonas, via jäst-celler till högre växter som Arabidopsis, tobaksplanta och vanlig rödgran.

Kontakt:

Peter Bozhkov, Professor
peter.bozhkov@slu.se, +4618673228

Kerstin Dalman, PhD
kerstin.dalman@slu.se, +4618673187


 

Publicerad: 08 oktober 2021 - Sidansvarig: henrik.hansson@slu.se

Kontakter vid institutionen för molekylära vetenskaper

Prefekt: Vadim Kessler, 018-671541
Biträdande prefekt: Mats Sandgren, 018 - 67 31 79
Administrativ chef: Jaana Evander, 018-671405

Postadress: Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Box 7015, 750 07 Uppsala
Besöksadress: BioCentrum, Almas allé 5, Uppsala
Faxnummer: 018- 67 29 95

Loading…