Utbildning på institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 08 september 2023

Vi har grundutbildning och forskarutbildning inom kemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi.


Kontaktinformation

Su-lin Hedén (Leong)

Studierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
Su-lin.Leong@slu.se, 018-67 32 06

Monika Johansson

Studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
Monika.Johansson@slu.se, 018 - 67 20 41