The Maud Langton lab

Senast ändrad: 30 januari 2019
bladknopp.jpg

Vår forskning handlar om struktur och egenskaper hos mat.

Seniora forskare
  • Professor Maud Langton, enhetschef
  • Docent Kristine Koch
  • Post. Doc Patricia Lopez-Sanchez
Doktorander
  • Daniel Johansson
  • Jing Lu
Gäster
  • Josefina Lindqvist Hoffmann
Sidansvarig: Nils.mikkelsen@slu.se