Matens struktur och egenskaper

Senast ändrad: 30 september 2022

Vår forskning handlar om struktur och egenskaper hos mat. Vi karaktäriserar livsmedelsråmaterialen, livsmedelsprodukter samt biobaserade material, genom olika fysikal-kemiska och strukturella metoder från molekyl till makronivå. Det övergripande målet är att utforma strukturer med riktade egenskaper, som ska appliceras i mat eller/och biobaserade material.

Vår forskningskompetens är inom:

 • Relationen mellan mikrostruktur och produkt (mat och bio-baserade material) kvalitet
 • Utforma livsmedelsprocesser för att uppnå önskade produktegenskaper
 • Skapa mikrostrukturer genom optimerad/designad bearbetning för hälsosamma och goda livsmedel
 • Designa biobaserade material med önskade funktioner och egenskaper
 • Studera interaktion/nedbrytning av mikrostrukturer och biobaserade material med externa miljöförhållanden, inklusive kroppsassimilering
 • Utnyttjande av biomassa för återvinning av biopolymerer och nanopartiklar

Forskningssyfte

Syftet med vår forskning är att bestämma effekterna av råmaterial och processförhållanden för produktens mikrostruktur, och att kunna relatera detta till produktens egenskaper.

Översikt forskning om Matens strukturer och egenskaper

Gruppmedlemmar

Chef för enheten

 • Professor Maud Langton

Forskare

 • Galia Zamaratskaia
 • Saeid Karkehabadi
 • Henrik Hansson
 • Hanna Eriksson Röhnisch

Postdoktorer

 • Jing Lu
 • Anja Herneke
 • Klara Nilsson

Doktorander

 • Solja Pietiäinen
 • Mathias Johansson
 • Jaqueline Auer
 • Johanna Östlund
 • Alejandra Castaneda

August T. Larsson gästforskare

 • Kati Katina, Professor Grain Science and Technology, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper, Helsingfors universitet

Gästprofessor

 • Oksana Kravchenko, Poltava State Agrarian University (PSAU)

Alumni

 • Kristine Koch
 • Daniel Johansson
 • Rosana Moriana
 • Daniel García García
 • Xinran Liu (Sherry)
 • Mohammed Salaheldin Mustafa Elhassan 
 • Jing Li
 • Vassileios Varelas
 • Patricia López-Sánchez 
 • José Luis Vázquez-Gutiérrez
 • Thomas Steglich
 • Carolin Menzel
 • Agnes Wahlsten
 • Fanny Knab
 • Louise Lundquist
 • Rebecka Sterner (SLU)
 • Moa Rönnhagen (SLU)
 • Katrin Müller (ETH)

Projekt

Aktuella projekt finns kort beskrivna på den engelska versionen av denna sida:

https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/research-groups/the-maud-langton-lab/