Livsmedelsprocesser och förpackningar

Senast ändrad: 23 maj 2023

Området fokuserar på hur olika processer påverkar livsmedlet; dess komponenter, mikrostrukturer och slutliga produktegenskaper.

De flesta livsmedel är processade och genom val av processparametrar kan man påverka och styra produkternas egenskaper, så som konsistens, utseende, nutritionella egenskaper och lagringsstabilitet. Inom området förpackningar studeras möjligheten att utveckla livsmedelsförpackningar baserade på förnyelsebara material samt de funktionella egenskaperna hos dessa.