Matens hälsoeffekter

Senast ändrad: 05 februari 2018
helth-effects.jpg

Kopplingen mellan mat och hälsa, samt studier av olika bioaktiva ämnen i livsmedel, har ökande betydelse i vår verksamhet. Inom området bedrivs studier av hur livsmedel och specifika livsmedelskomponenter, liksom livsmedels strukturegenskaper påverkar metaboliska processer och tillstånd av betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Fokus ligger bland annat på hur fiberrika olika spannmålsbaserade livsmedel kan påverka aptit och metabolism hos människor. I samarbete med kliniker och epidemiologer studerar vi också samband mellan intag av olika livsmedlskomponenter, enskilda livsmedel och dieter i relation till kroniska sjukdomar och deras riskfaktorer t.ex.  fetma, diabetes och olika cancerformer. För att öka tillförlitligheten i denna typ av studier utvecklar vi verktyg, biomarkörer, som kan användas för att objektivt speglar intag av specifika livsmedel och kostmönster.

Vi studerar också biotillgänglighet och upptag och eliminering av näringsämnen och bioaktiva ämnen i olika modeller. Ett annat område, där vi knyter samman produktion med kvalitetsegenskaper av betydelse för hälsa är studier kring hur bioaktiva foderkomponenter kan användas för att uppnå en hälsosam fettsyra sammansättning hos animaliska livsmedel.

Personal

 • Rikard Landberg, forskare FLK
  Metabola och sjukdomspreventiva effekter av växtbaserade livsmedel och bioaktiva ämnen i maten. Utveckling och validering av biomarkörer.
 • Maud Langton, professor
 • Galia Zamaratskaia, forskare
  Nutritionell biokemi
  Carl Brunius, postdoktor
  Nutritionell metabolomik
 • Jana Pickova, professor

Doktorander

 • Ken Cheng
 • Isabella Lee
 • Anne Kirstine Eriksen
 • Daniel Johansson
 • Lin Shi
 • Roksana Wierzbicka
 • Huaxing Wu

Gäster

 • Izabela Biskup

Tidigare professorer

 • Margaretha Jägerstad
 • Per Åman
Sidansvarig: Cajsa.lithell@slu.se