Råvarornas och matens sammansättning och strukturer

Senast ändrad: 23 maj 2023

Inom området bedrivs studier kring hur olika faktorer i produktionen av livsmedelsråvaror och i förädlingsprocesser påverkar den biokemiska sammansättningen och olika mikrostrukturer i maten.

Kunskapen är viktig för att förstå och förutse vilka konsekvenser variationer i råvaran kan ha i vidareförädlingen till produkt, men är dessutom angelägen för att kunna skapa mervärden hos produkter, samt bevara eller skapa nya strukturer i maten med förbättrade sensoriska eller nutritionella egenskaper. Läs mer om projekten på forskarnas sidor nedan.