Böcker och rapporter

Senast ändrad: 10 juli 2024

Vid SLU i Alnarp är forskningsområdet miljöpsykologi betydelsefullt. Vi har under årens lopp haft ett nära samarbete med forskarna. Det har lett till att vi kunnat erbjuda populärvetenskapliga kurser, seminarier och böcker inom området. Vi har i första hand vänt oss till landsbygdsföretagare som är intresserade av att utveckla sina verksamheter inom natur och hälsa. 

Susanna Lundqvist och Lena Johnson har varit initiativtagare och redaktörer för följande böcker som används i olika utbildningssammanhang. Det övergripande temat har varit "Grön Entreprenör".

• Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9036-4
• Skogens sociala värde – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9194-1
• Naturupplevelser för oss alla – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9219-1

Böckerna Grön Entreprenör - naturupplevelse och hälsa - forskningen visar vägen och Grön Entreprenör - skogens sociala värden - forskningen visar vägen finns att köpa som e-bok på Adlibris eller Bokus.

Den första utgåvan av Branschbeskrivning Trädgård kom år 2012 och den spänner över många områden. Rapporten tar ett helhetsgrepp och omfattar områdena hortikultur, utemiljö och fritidsodling. Uppdateringen från år 2017 innehåller aktuella siffror och ny kunskap men slutsatsen är den samma som tidigare - området trädgård har fortsatt stor betydelse i det svenska samhället. Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson. Branschbeskrivning Trädgård - område hortikultur, utemiljö och fritidsodling, från år 2017, finns att ladda ner här.

Under år 2016 genomförde vi på uppdrag av Arbetsförmedlingen ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning. Utbildningsprogrammet ökade deltagarnas kunskap om den svenska trädgårdsforskningen och -branschen och fungerade som en introduktion till arbete. Erfarenheterna från utbildningsprogrammet har sammanställts för att ge utbildningsaktörer inspiration till att skapa nya utbildningar som kan bidra till ökad integration. Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson.

Läs mer i rapporten "Hur forskning och erfarenheter kan öka nyanländas anställningsbarhet i Sverige"

Den "Skånska trädgårdsstrategin" har tagits fram av Tillväxt Trädgård vid SLU, med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen i Skåne. Strategin baseras på samråd och inspel från många intressenter, däribland branschföreträdare, producentföreningar, livsmedelsföretag, rådgivningsföretag, myndigheter och Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Relaterade sidor: