Böcker och rapporter

Senast ändrad: 01 oktober 2019

Forskningsområdet miljöpsykologi är världsledande vid SLU i Alnarp vilket har lett till att vi samarbetat med forskare inom området och landsbygdsföretagare som är intresserade av att utveckla sina verksamheter inom natur och hälsa. Vi har erbjudit kurser för landsbygdsföretagare. De har varit framgångsrika och ett tiotal kurser samt ett flertal seminarium har genomförts.

Vi har varit initiativtagare och redaktörer för följande böcker som används i olika utbildningssammanhang. Det övergripande temat har varit "Grön Entreprenör".

• Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9036-4
• Skogens sociala värde – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9194-1
• Naturupplevelser för oss alla – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9219-1

Presentation_Naturupplevelse_Page_1.jpg
Bokomslag: Grön Entreprenör - naturupplevelse och hälsa - forskningen visar vägen
skogen_omslag.jpg
Bokomslag: Grön Entreprenör - skogens sociala värden - forskningen visat vägen
Naturupplevelser för oss alla.jpg
Bokomslag: Grön Entreprenör - naturupplevelse för oss alla - forskningen visar vägen
TTKollage.JPG
Omslag till Branschbeskrivning Trädgård

Den första utgåvan av Branschbeskrivning Trädgård kom år 2012 och den spänner över många områden. Rapporten tar ett helhetsgrepp och omfattar områdena hortikultur, utemiljö och fritidsodling. Uppdateringen från år 2017 innehåller aktuella siffror och ny kunskap men slutsatsen är den samma - området trädgård har fortsatt stor betydelse i det svenska samhället.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Lena Johnson, bitr projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
lena.johnson@slu.se, 040-41 52 69

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se