Böcker och rapporter

Senast ändrad: 11 mars 2020

Vid SLU i Alnarp är forskningsområdet miljöpsykologi betydelsefullt. Vi har under årens lopp haft ett nära samarbete med forskarna. Det har lett till att vi kunnat erbjuda populärvetenskapliga kurser, seminarier och böcker inom området. Vi har i första hand vänt oss till landsbygdsföretagare som är intresserade av att utveckla sina verksamheter inom natur och hälsa. 

Vi har varit initiativtagare och redaktörer för följande böcker som används i olika utbildningssammanhang. Det övergripande temat har varit "Grön Entreprenör".

• Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9036-4
• Skogens sociala värde – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9194-1
• Naturupplevelser för oss alla – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9219-1

Bokomslag: Grön Entreprenör - naturupplevelse och hälsa - forskningen visar vägen
Bokomslag: Grön Entreprenör - skogens sociala värden - forskningen visat vägen
Bokomslag: Grön Entreprenör - naturupplevelse för oss alla - forskningen visar vägen
Omslag till Branschbeskrivning Trädgård

Den första utgåvan av Branschbeskrivning Trädgård kom år 2012 och den spänner över många områden. Rapporten tar ett helhetsgrepp och omfattar områdena hortikultur, utemiljö och fritidsodling. Uppdateringen från år 2017 innehåller aktuella siffror och ny kunskap men slutsatsen är den samma som tidigare - området trädgård har fortsatt stor betydelse i det svenska samhället.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Lena Johnson, bitr projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
lena.johnson@slu.se, 040-41 52 69

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se