Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Senast ändrad: 07 augusti 2018
solros bild.jpg

Vi erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma inom de kunskapsområden som finns vid SLU. Vi bjuder bland annat in till seminarium, kortare kurser och poängkurser. Välkommen att delta!

Inom utbildningsprojekt för yrkesverksamma förekommer det flera olika utvecklingsprojekt i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, Jordbruksverkat, Formas eller Länsstyrelsen. Vi arbetar på ett populärvetenskapligt sätt med att aktuell forskning ska komma så många som möjligt till del. Här nedan visas exempel på projekt som vi genomfört.

Under 2016 drev vi ett projektet Mentor till Mentor som var ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Arbetsförmedlingen i nordvästra Skåne. Inom projektets ram fick nyanlända med högskoleutbildning inom den gröna sektorn, en chans att närma sig den svenska trädgårdsbranschen. Avsikten med pilotprojektet Mentor till Mentor var att skapa möjligheter på arbetsmarknaden och att öka integrationen.

Forskningsområdet inom miljöpsykologi är världsledande vid SLU i Alnarp vilket har gjort att vi samarbetat  med landsbygdsföretagare som är intresserade av att utveckla sina verksamheter inom området naturens betydelse för människans hälsa samt entreprenörskap.Vi har varit initiativtagare och redaktörer för följande böcker som används i olika utbildningssammanhang. Det övergripande temat har varit "Grön Entreprenör". Kurserna har varit framgångsrika och ett tiotal kurser och några seminarium har genomförts, totalt har ca 300 landsbygdsföretagare deltagit. Projekten har resulterat i tre utbildningsböcker med det gemensamma temat "Grön Entreprenör".
• Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9036-4
• Skogens sociala värde – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9194-1
• Naturupplevelser för oss alla – forskningen visar vägen, ISBN 978-91-576-9219-1

Presentation_Naturupplevelse_Page_1.jpg
Bokomslag: Grön Entreprenör - naturupplevelse och hälsa - forskningen visar vägen
skogen_omslag.jpg
Bokomslag: Grön Entreprenör - skogens sociala värden - forskningen visat vägen
Naturupplevelser för oss alla.jpg
Bokomslag: Grön Entreprenör - naturupplevelse för oss alla - forskningen visar vägen

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Lena Johnson, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
lena.johnson@slu.se, 040-41 52 69

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se