Nya livsmedel genom samarbete

Senast ändrad: 04 augusti 2020
SLU:s egen äppelmust med äpplen från Balsgård. Foto.

I projektet utgår vi från erfarenheter från tidigare samarbeten mellan landsbygdsföretagare och universitet där det lett till nya livsmedel på marknaden. Vi arbetar för att nya samarbeten initieras mellan landsbygdsföretagare, livsmedelsföretag och universitetet för utveckling av nya livsmedel.

  

Målet är att

Beskriva framgångsrika exempel
◾En populärvetenskaplig beskrivning av framgångsrika samarbeten mellan landsbygdsföretagare, universitet och livsmedelsföretagare.
◾En film på Youtube som sammanfattar framgångsrika samarbeten

Initiera samarbeten som ska leda till livsmedelsproduktutveckling
◾Identifiera minst 16 lokala livsmedelsförädlare som är intresserade av att i samarbete med andra aktörer arbeta med produktutveckling
◾Inspirera minst 10 lokala livsmedelsförädlare att arbeta med produktutveckling
◾Behovsinventera de lokala livsmedelsföretagens behov av produktutveckling och kunskap
◾Matchning av olika kompetenser (landsbygdsföretag, lokala livsmedelsförädlare och universitet) för produktutveckling utifrån kunskapsbehov
◾Skapa mötesplatser för att initiera samarbeten med olika aktörer (t.ex landsbygdsföretagare, universitet och livsmedelsföretagare)
◾Aktivera minst 6 olika samarbeten där landsbygdsföretagare, universitet och livsmedelsföretagare m.fl. är involverade i livsmedelsproduktutvecklingen.

Publicera filmer som förmedlar kunskap inom följande områden:
◾Praktisk produktutveckling
◾Livsmedelssäkerhet
◾Produktkunskap
◾Certifiering
◾Råvarukännedom

Foto: Susanna Lundqvist
Fakta:

Projektet "Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild" finansieras med stöd av landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och pågår under perioden mars 2019-mars 2021. Projektägare är Enheten för samverkan och utveckling vid SLU i Alnarp.

                                   

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Lena Johnson, bitr projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
lena.johnson@slu.se, 040-41 52 69

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se