Nya livsmedel genom samarbete

Senast ändrad: 03 november 2023
Broccoli. Foto.

I det här projektet utgår vi från erfarenheter från tidigare samarbeten mellan landsbygdsföretagare och universitet där det lett till nya livsmedel på marknaden. Vi arbetar med att inspirera till nya samarbeten och med kunskapsförmedling. Läs mer i vår folder och se filmen om hur samarbeten mellan universitet och landsbygdsföretag kan leda vidare till nya livsmedel och tankar om att utveckla nya produkter.

Inspiration

I projektet utgår vi från erfarenheter från tidigare samarbeten mellan landsbygdsföretagare och universitet där det lett till utveckling av nya livsmedel på marknaden.

Med projektet vill vi inspirera till att samarbeten initieras mellan landsbygdsföretagare, livsmedelsföretag och universitetet.Denna del har skett i samarbete med bland annat verksamhetsledare Gun Hagström SLU Food Lab och doktorand Annie Drottberger SLU.

Nya mötesplatser

Vi har skapat mötesplatser utifrån intresse och behov, vi har träffat företag tillsammans med Leader Lundalands projektledare, vi har träffat företag på plats på deras företag samt i Alnarp och via digitala samtal och mobilsamtal. En del av företagen har redan etablerad kontakt med universitet för diskussioner om produktutveckling andra företag är intresserade av att starta upp olika samarbeten.

Nya samarbeten

Flera företag är intresserade av samarbeten i olika projekt, i olika konstellationer, för att utveckla produkter på olika sätt, samt några företag har vi diskuterat projektet med för att på så sätt väcka nyfikenhet om samarbeten. Några av företagen som vi har haft kontakt med är följande: Gunnarshögs gård, FriskFaktor Sverige, Bi och Musteri, Grubesholm, Stefan Olsson Bjäre grönsaker med flera.

Utbildningsfilmer

Utifrån intresse och behov har vi tagit fram korta utbildningsfilmer som visar på olika områden som kan vara aktuella att veta mer om. Dessa områden är, praktisk produktutveckling med visning av mustning av äpple, malning av sädesslag och oljepressning, information om vad innebär  livsmedelssäkerhet, produktkunskap, kortare introduktionsfilmer om certifiering samt film om råvarukännedom.

 

 

Flyer om projektet

Filmer från SLU Food Lab

Verksamhetsledare Gun Hagström, SLU Food Lab, maler mjöl, mustar äpple, pressar olja för livsmedelsändamål och berättar om ett sötpotatisprojekt.

Tre filmer om äpplekvalitet

Ibrahim Tahir och Gun Hagström, båda verksamma vid SLU, samtalar om kvalitet på äpple, hur man mäter mognad och äpple som industrifrukt.

Äpple. Foto.

Certifiering, märkning och livsmedelssäkerhet

Anders Hjorth HS Certifiering, berättar om livsmedelssäkerhet, certifiering och märkning inom livsmedelsområdet.

Fakta:

Projektet "Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild" finansieras med stöd av landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och pågår under perioden mars 2019-juni 2021. Projektägare är Enheten för samverkan och utveckling vid SLU i Alnarp. Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson.

                                   

Relaterade sidor: