Vår verksamhet vid Enheten för samverkan och utveckling

Senast ändrad: 19 september 2019
JA_ingångssida_300_300_20150926_101438.jpg

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med en kunskapsdriven utveckling hos företag och organisationer. I våra samverkansprojekt har vi fokus på utveckling och innovation i samhället och näringen, våra samverkansintressenter är alla de vilka berörs av SLU:s kunskaper och utbildningar.

Enheten för samverkan och utveckling har i uppdrag att:
 • Initierar, utvecklar och koordinerar idéer, forsknings‐ och utvecklingsprojekt i samarbete mellan SLU, näringslivet och andra aktörer i samhället.
 • Utvecklar och genomför fortbildningsinsatser, kurser och rådgivning
 • Förmedlar forskningskommunikation relaterat till samhällsutmaningar.
 • Skapar och underhåller mötesplatser och nätverk
 • Tar fram, sammanställer och publicerar information, kunskap och åsikter och deltar i den offentliga debatten
 • Initierar och stödjer examensarbeten och studenters interaktion med näringslivet och samhället i stort
 • Verkar för samarbeten inom SLU och andra lärosäten
 • Initierar och stödjer arbete med externfinansiering
 • Bevakar och analyserar utvecklingen i omvärlden relaterat till SLU:s sektorer
Enhetens verksamhet

Vid Enheten för samverkan och utveckling finns bland annat

 • Partnerskap Alnarp -en regional mötesplats mellan SLU, näringsliv och samhälle med inriktning mot de areella näringarnas framtid
 • SLU Alumn Alnarp - syftar till att bredda interaktionen mellan alumner, studenter, forskning och näringsliv. 
 • SLU Urban Futures - är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.
 • Tankesmedjan Movium -ett nationellt centrum för stadens utemiljö för praktiker där arbetet på stadsutveckling utgår från livet i städerna
 • Tillväxt Trädgård -en plattform för att stimulera tillväxt i trädgårdsnäringen.

Enheten har också ansvar för fundraisingverksamhet,  fortbildning, kompetensutveckling för yrkesverksamma, uppdragsutbildning samt är huvudman för några större samverkansprojekt.

Projekten inkluderar ofta flera verksamheter vid fakulteten och genomförs i samverkan med externa aktörer.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling,
SLU i Alnarp

Kristina Santén, 073- 020 90 88

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se