Vår verksamhet vid Enheten för samverkan och utveckling

Senast ändrad: 20 april 2022

Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med en kunskapsdriven utveckling hos företag och organisationer. I våra samverkansprojekt har vi fokus på utveckling och innovation i samhället och näringen, våra samverkansintressenter är alla de vilka berörs av SLU:s kunskaper och utbildningar.

Enheten för samverkan och utveckling har i uppdrag att:

 • Initiera, utveckla och koordinera idéer, forsknings‐ och utvecklingsprojekt i samarbete mellan SLU, näringslivet och andra aktörer i samhället.
 • Utveckla och genomföra fortbildningsinsatser, kurser och rådgivning
 • Förmedla forskningskommunikation relaterat till samhällsutmaningar.
 • Skapa och underhålla mötesplatser och nätverk
 • Ta fram, sammanställa och publicera information, kunskap och åsikter och delta i den offentliga debatten
 • Initiera och stödja examensarbeten och studenters interaktion med näringslivet och samhället i stort
 • Verkar för samarbeten inom SLU och andra lärosäten
 • Initiera och stödja arbete med externfinansiering
 • Bevaka och analysera utvecklingen i omvärlden relaterat till SLU:s sektorer

Enhetens verksamhet

Vid Enheten för samverkan och utveckling finns bland annat

 • Kompetensutveckling för yrkesverksamma - erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma som utgår ifrån SLU:s forsknings- och utvecklingsområden  
 • SLU Partnerskap Alnarp -en regional mötesplats mellan SLU, näringsliv och samhälle med inriktning mot de areella näringarnas framtid
 • SLU Urban Futures - är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.
 • SSEC - är ett nätverk som arbetar för hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer
 • Tankesmedjan Movium -ett nationellt centrum för stadens utemiljö för praktiker där arbetet på stadsutveckling utgår från livet i städerna
 • Tillväxt Trädgård -en nationell nätverksplattform för att stimulera tillväxt i trädgårdsnäringen.

Enheten är också huvudman för några större samverkansprojekt.

Projekten inkluderar ofta flera verksamheter vid fakulteten och genomförs i samverkan med externa aktörer.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristina Santén, chef vid Enheten för samverkan och utveckling,
SLU i Alnarp

Kristina Santén, 073- 020 90 88