Grön Entreprenör - landsbygdens kulturmiljöer - forskningen visar vägen

Senast ändrad: 18 januari 2023

Inom det här projektet har vi tagit fram ca 40 innehållsrika och inspirerande filmer för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Filmerna finns på Youtube och visar på föreläsningar av forskare och lärare från SLU samt landsbygdsföretagare som delar med sig av sin erfarenhet.

Föreläsningarna innehåller aktuell forskning om naturens betydelse för hälsan med Patrik Grahn, kulturmiljöer i landskapet med Urban Emanuelsson, svenska trädslag i ett kulturhistoriskt perspektiv med Allan Gunnarson, företagsutveckling med Thomas Björklund samt naturturism i Sverige med Lena Johnson.  

Två landsbygdsföretag; Stensjöäng och Högalunds kulturvandring visar på inspirerande exempel på företagsutveckling med naturen och kulturlandskapet i fokus.

I företaget Stensjöäng visas även exempel på hur man på olika sätt kan skapa tillgänglighet i naturen för alla som kommer på besök. Högalunds kulturvandring presenterar tre vandringar i den fina naturen runt gården i mittSkåne.

Filmerna kan ses var för sig eller som en helhet.  De kan även utgöra underlag till en kurs för dig som är ett utbildningsföretag

 

Fakta:

Filmerna är publicerade på Youtube på kanalen, Fortbildning i Alnarp.

Syftet med projektet var att inspirera, visa på möjligheter och sprida ny kunskap genom att skapa filmer som handlar om kulturmiljöernas betydelse för affärsutveckling på landsbygden. Kunskapsbasen i projektet hämtades dels från forskningen dels kom den från landsbygdsföretagare som har arrangemang där kulturvärdena är ett viktigt inslag.

Projektet löpte under tidsperioden mars 2017- mars 2019 och var finansierat av Jordbruksverket. Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson.

Relaterade sidor: