Grön utbildningsmodell för nyanlända

Senast ändrad: 23 februari 2021

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp har på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomfört ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning. Utbildningsprogrammet ökade deltagarnas kunskap om den svenska trädgårdsforskningen och -branschen och fungerade som en introduktion till arbete. Erfarenheterna från utbildningsprogrammet har nu sammanställts för att ge utbildningsaktörer inspiration till att skapa nya utbildningar som kan bidra till ökad integration.

Skapa möjligheter för nyanlända akademiker

Utbildningsprogrammet ökade deltagarnas kunskap om den svenska trädgårdsforskningen och -branschen och fungerade som en introduktion till arbete.
Erfarenheterna från utbildningsprogrammet har sammanställts för att ge utbildningsaktörer inspiration till att skapa nya utbildningar som kan bidra till ökad integration.

Hämta inspiration till nya utbildningar

I en rapport, som finansierats av forskningsstiftelsen Formas , kan du ta del av de resultat och lärdomar som utbildningsprogrammet ledde till.
Vi hoppas att rapporten kan uppmuntra dig som utbildningsaktör till nya satsningar för nyanlända!

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Lena Johnson, bitr projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
lena.johnson@slu.se, 040-41 52 69