Odla Mera - Frukt & Grönt

Senast ändrad: 18 januari 2023

Kunskapssammanställning inom trädgårdsområdet.

Detta är en kunskapssammanställning för dig som är rådgivare, odlare eller yrkesutövande inom den gröna näringen. Här finns över 300 rapporter, faktablad, examensarbeten och avhandlingar från trädgårdsforskningen vid SLU sedan 2002. Det är information som har en praktisk tillämpning i odlingen, men också forskning som berör produktutveckling, konsumentvanor, produktionsekonomi och hållbar utveckling.

Databasen Odla Mera - Frukt & Grönt, utvecklades inom ramen för ett projekt som finansierades av Formas men sedan några år tillbaka är det SLU Biblioteket som ansvarar för uppdateringen av databasen.

Har du frågor så kontakta oss gärna!

Fakta:

Kunskapssammanställningen Odla mera uppdaterades under år 2017 som en del i projektet, Informationsinsatser för ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen.

Uppdateringen genomfördes under 2017 och var finansierad av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson.