Odla mera

Senast ändrad: 02 april 2019
odlamera-bildelement-lila.jpg

Kunskapssammanställning inom trädgårdsområdet.

Detta är en kunskapssammanställning för dig som är rådgivare, odlare eller yrkesutövande inom den gröna näringen. Här finns över 300 rapporter, faktablad, examensarbeten och avhandlingar från trädgårdsforskningen vid SLU sedan 2002. Det är information som har en praktisk tillämpning i odlingen, men också forskning som berör produktutveckling, konsumentvanor, produktionsekonomi och hållbar utveckling.

Databasen är under utveckling och fungerar ännu så länge endast i webbläsaren internet explorer. Vi arbetar på att få till en förändring.

Har du frågor så kontakta oss gärna!

euJordbruksfonden_liten.jpg
Fakta:

Kunskapssammanställningen Odla mera har uppdaterats som en del i projektet, Informationsinsatser för ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen.

Uppdateringen är finansierad av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. 


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Lena Johnson, bitr projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
lena.johnson@slu.se, 040-41 52 69

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se