Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsberättelse 2021

Enheten för samverkan och utveckling

Det som har motiverat oss starkt och gett oss riktning under 2021 var SLU:s verksamhetsidé, att SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Förutsättningarna för SLU:s nyttiggörande genom samverkan handlar för oss om att skapa olika värdekedjor och former för samverkan. Ta en titt på de olika verksamheternas berättelser från 2021 nedan. Under 2022 ser vi fram emot att fortsatt utvecklas tillsammans inom SLU och med omgivande samhälle, för att kunna nyttiggöra än mer och få uppleva att SLU:s kunskap får fäste och har en nyckelroll i samhällets utveckling.

SLU Tankesmedjan Movium 2021

Under 2021 har vi mött kollegor i bransch och i akademi i många olika sammanhang. På SLU Tankesmedjan Movium arbetar vi också ständigt med att utveckla vår verksamhet och varandra. Under året har vi arbetet med att utveckla nya format tillsammans med vår ”systerplattform” SLU Urban Futures som syftar till att erbjuda fördjupade sammanhang för framtidsdiskussioner om urban omställning med utgångspunkt i aktuell forskning, miljöanalys och andra erfarenhetskunskaper.

SLU Partnerskap Alnarp 2021

SLU Partnerskap Alnarps verktygslåda bidrar till att öka forskningens kunskapsbidrag till utvecklingen i samhället samtidigt som forskningens- och utbildningarnas kvalitet och relevans kan stärkas. Partnerskapets dialogaktiviteter är viktiga för att identifiera kunskaps- och utvecklingsbehov, samt skapa kontakter och projekt som för samman och utvecklar nya kunskaper och idéer. Framgången och verksamhetens innehåll är helt beroende av ett engagemang från representanter för partners liksom forskare, lärare och studenter inom universitetet.

SLU Urban Futures 2021

The year 2021 represents the first year of the next platform period stretching over four years, from 2021 - 2024. SLU Urban Futures moves from pioneering work, establishing structures and processes to realize platform goals, to concentrating efforts to efficiently direct resources, smoothly run activities, and better assist others to realize their supported projects and activities. SLU Urban Futures engages in change processes that concern in particular the SDG 11 Sustainable Cities and Communities, which functions as gate to all sustainability goals of Agenda 2030.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma 2021

Kompetensutveckling för yrkesverksamma arbetar med att initiera och genomföra externt finansierade utvecklingsprojekt. SLU:s forsknings-, utbildnings- och utvecklingsområden utgör basen i kurser, kurskoncept och utbildningsmaterial. Syftet är att kommunicera och nyttiggöra resultat från utvecklings- och forskningsprojekt till yrkesverksamma. Under 2021 har vi arbetat med två olika projekt: Nya livsmedel genom samarbete och Utbildning för nyanlända inom trädgårdsområdet

Forskningskommunikation @LTV 2021

Vi har genom våra kommunikationsglasögon gett feedback till forskarna på kommande forskningsansökningar – särskilt de ingående kommunikationsplanerna. Genom interna nyhetsbrev, riktade till forskare, har vi gett praktiska tips, goda exempel och inspiration inom kommunikation. Vi har i samarbete med forskarna skickat ut externa nyheter och gjort inlägg i sociala medier om diverse forskningsprojekt vid LTV-fakulteten.

Miljöanalys Bebyggd miljö

Sammanfattning av 2021.

Publicerad: 21 april 2022 - Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se
Loading…