Presentation av resultat och avslutning i projektet

Senast ändrad: 18 januari 2023

SLU:s integrationsprojekt SLU Alnarp Mentor avslutades den 14:e december med intervjuer och intygsutdelning. De elva deltagarna har nu goda, personliga kontakter inom trädgårdsnäringen, ett utökat ordförråd och en ljus syn på möjligheterna i framtiden.

Under projektets avslutningsdag fick flera av deltagarna tillfälle att berätta om sina upplevelser och erfarenheter under projektet.

-Jag har lärt mig mycket om svampodling, särskilt om de substrat man använder och jag vill gärna arbeta vidare inom det området, berättade till exempel agronom Nour Hasan från Syrien på god svenska.
Hon har fått bra kontakt med sin mentor, Christina Persson från företaget Echofungi, och nu hoppas båda att på något sätt kunna fortsätta samarbetet framöver.

Under utbildningsprogrammet har de elva deltagarna studerat bland annat marknadsföring, produktutveckling och företagande. De har träffat cirka tio SLU-forskare/forskargrupper och tjugo företagare inom livsmedel-, lantbruk-, och trädgårdsnäringen, besökt företag, åkt på studiebesök och gjort en individuell yrkesutvecklingsplan.

Två timmar varje vecka har de trimmats i svenska språket, med tonvikt på fackuttryck inom trädgård. Resultatet är ett utökat ordförråd, med över 300 fackuttryck.

De elva deltagarna går nu vidare, bättre rustade för ett liv i Sverige.
Till exempel har två av dem har under hösten deltagit i arbetet olika forskargrupper och lärt sig avläsningar i fält samt analysmetoder i laboratorium. Några har kontaktat företag för att eventuellt kunna arrendera en bit mark för testodling av en ny gröda, fyra deltagare har uppmuntrats till att komplettera sina utbildningar och en funderar på att starta företag.
Projektansvariga Susanna Lundqvist och Lena Johnson.

Relaterade sidor: