SLU Alnarp Mentor – grön möjlighet för nyanlända

Senast ändrad: 18 januari 2023

I ett samarbete mellan SLU i Alnarp och Arbetsförmedlingen i nordvästra Skåne får nyanlända en chans att närma sig den svenska trädgårdsbranschen. Avsikten med pilotprojektet var att skapa möjligheter på arbetsmarknaden och att öka integrationen.

Fjorton nyanlända från nordvästra Skåne deltog i projektet som startade i juni 2016 och som avslutas vid årsskiftet. Målet var att deltagarna hittar en anställning, startar eget företagande eller börjar studera.

Deltagarna träffades i Alnarp fyra dagar i veckan och utbildades inom bland annat entreprenörskap, odling, produktutveckling, ekonomi och marknad. Det ingick även språkstöd i svenska, med specialundervisning i trädgårdsbranschens facktermer Ett viktigt inslag var kontakter med etablerade företagare i trädgårdsbranschen. Det skapade möjligheter för projektdeltagare och företagare att tillsammans utveckla nya produkter och tjänster.

Projektet SLU Alnarp Mentor ska öka deltagarnas möjlighet att

• utveckla matprodukter från hemlandet
• utveckla och starta nya odlingar
• utveckla nya produkter och tjänster inom området trädgård
• starta eget företag
• överta eller arrendera odlingar
• vidareutbilda sig på högskolenivå inom den gröna sektorn

 

Erfarenhetsutbyte – företagarmöte den 14 september 2016

Det är dags för nästa etapp i integrationsprojektet Mentor till mentor. Nu kopplas deltagarna ihop med sina företagsrepresentanter från de gröna näringarna. De första trevande kontakterna övergår snabbt till glada skratt och ingående diskussioner.

Under några intensiva månader på SLU Alnarp har deltagarna i projektet Mentor till mentor studerat trädgårds- lantbruks- och livsmedelssektorn i Sverige. I mitten av september var det dags att ta ett steg närmre praktiken – ett personligt möte med en svensk företagare.

Mötet börjar med en så kallad hisspitch, där alla gör en kortkort presentation av sig själva. Det blir en spännande resa med snabba redogörelser om allt från lantbruk och biodling till stora grönsaksföretag, högskoleutbildning och undervisning. På svenska, engelska och arabiska som tolkas till svenska.

- Nu är det fritt fram för er att bekanta er. Och boka in nästa träff innan vi skiljs åt i dag, uppmuntrar projektledare Susanna Lundqvist deltagarna.

Det tar inte lång tid innan samtalen är i gång. Håkan Rasmusson lantbruksföretagare från Rinnebäcks gård utanför Lund har av projektledningen kopplats ihop med Mohamed Adam Ibrahim.

- Jag är ekonom från Sudan, med inriktning på redovisning, berättar Mohamed.

Håkan Rasmusson har redan planen klar.

- Jag är jättenyfiken på vad du med din erfarenhet har att säga om min verksamhet. Vi håller på att utveckla gården till ett småskaligt företag, just nu bygger vi beredningskök. Kan vi dessutom språkträna samtidigt är det ju jättebra, säger Håkan Rasmusson

På två gårdar, i och utanför Lund, odlar han grönsaker och driver golfbana med får som gräsklippare. Besjälad av begreppet multifunktionalitet vill han att företaget ska drivas  ekologiskt, ekonomiskt men även socialt hållbart. Han arbetar med Community supported agriculture, CSA, som går ut på att konsumenten genom förskottsbetalning försäkrar sig om en överenskommen andel av gårdens skörd.

- Men det handlar inte bara om grönsaker och frukt, många konsumenter är villiga att betala för sociala mervärden, för att hjälpa dig och andra in i samhället, säger Håkan Rasmusson till Mohamed Adam Ibrahim.

Jonas Möller Nielsen från företaget Cascada bekantar sig med ingenjörerna Majeda Miqdad och Abdalatif Dib.

- Jag har läst om ditt företag på nätet, säger Abdalatif Dib på svenska.

Jonas Möller Nielsen berättar om sin verksamhet som konsult inom växthusteknik. Han hjälper bland annat till med offerter vid nybyggnation, planerar belysning och beräknar klimatpåverkan.

- Men det är en liten bransch, vi är fem konsulter i Sverige och alla jobbar deltid. Jag undervisar men jobbar även på Region Hallands Energikontor med energieffektivisering för vanlig industri.

Gunnel Larsson från konsultföretaget Grön kompetens och Nujod Nufal sitter djupt försjunkna i sina mobiltelefoner.

-Den här, föreslår Nujod Nufal och visar en bild från nätet, omgärdad av arabiska bokstäver.

-Nej, det är purjolök, men det odlar vi också, konstaterar Gunnel Larsson med ett stort skratt. De är på jakt efter en speciell typ av stjälkselleri som säljs på Möllevångstorget i Malmö och med hjälp av tolken lyckas de till sist hitta rätt.

Nujod Nufal kom till Sverige för sju månader sedan och har ännu inte riktigt grepp om svenskan men använder de uttryck hon lärt sig hittills.

- Vi får åka ut i fält helt enkelt, det är bättre än att boka en lunchträff, säger Gunnel Larsson som har bland annat producentorganisationen Sydgrönt som kund. Hon vet med säkerhet att det pågår spännande försök med nya grönsaker bland odlarna.

SLU Alnarps dekan, Håkan Schroeder, har noggrant följt Mentorsprojektet sedan starten.

Han konstaterar att SLU har ett dåligt samvete när det gäller mångfalden och att det finns ett intresse från universitetet att bredda rekryteringen.

- Och alla har anledning att ta ansvar för situationen, så att de nysvenskar som kommer hit hittar ut i arbetslivet.

Håkan Schroeder konstaterar även att Mentor till mentor är särskilt spännande eftersom det är ett operativt projekt.

- Risken finns annars att det blir mycket planerande och analyserande utan att det händer så mycket. Här finns många utmaningar som man försöker lösa på ett integrerat sätt. Jag följer projektet med stort intresse.

Av Marianne Persson

Relaterade sidor: