Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsberättelse 2022

Enheten för samverkan och utveckling

SLU:s verksamhetsidé, att bedriva forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle har motiverat oss starkt och gett oss riktning under 2022.
    Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Vi arbetar och utvecklar för att nå samverkan med hög relevans för SLU och det samhälle vi lever i. Vi stödjer behovsbaserad forskning, söker och identifierar aktuella utmaningar och arbetar aktivt med kunskapsöverföring, tillsammans med LTV- och S-fakultetens forskare, studenter och omgivande samhälle. Förutsättningarna för SLU:s nyttiggörande genom samverkan handlar för oss om att skapa värdekedjor och nya former för samverkan. 
    Under året har vi arbetat för att fortsatt utvecklas tillsammans inom SLU och med omgivande samhälle, och för att kunna nyttiggöra än mer och få uppleva att SLU:s kunskap får fäste och har en nyckelroll i samhällets utveckling.
 
Läs gärna mer om oss i vår Verksamhetsbeskrivning!

Kristina Santén
Enhetschef för samverkan och utveckling

Forskningskommunikation @ LTV

Forskningskommunikation @ LTV har under 2022 tagit fram tre ledord för sin verksamhet. Vi ska sträva efter ett "strategiskt", "inkluderande" och "lärande" arbetssätt. Strategiskt innebär att det alltid finns ett tydligt syfte bakom våra aktiviteter. Inkluderande innebär att en dörr står öppen för nya kontakter och nya möjligheter i aktivitetsplaneringen. Lärande innebär att sträva efter att våra aktiviteter ska bidra till utveckling av nya kunskaper och erfarenheter.

SLU Partnerskap Alnarp

Utifrån SLU Partnerskap Alnarps perspektiv är det tydligt att verksamheter och kunskapsområden som samlas på denna plattform har blivit ännu mer efterfrågade i samhället då de stora klimat- och energiutmaningarna som accelererat under 2022 kräver biobaserade och cirkulära system. Nätverksaktiviteter som seminarier, workshops, konferenser m m är centrala för dialog med utbyte av erfarenheter, idéer och förslag.

SLU Tankesmedjan Movium

2022 var året då vi kom tillbaka från pandemin och vi genomförde fler fysiska aktiviteter igen. Vi fortsätter att arbeta för att öka kunskapen om och kvaliteten på urbana utemiljöer eftersom vi är övertygade om att det är en väsentlig del för att uppnå hållbarare städer och samhällen.

SLU Urban Futures

UF targeted its focus and detected relevant strategic urban themes, positioning SLU as an important partner for collaboration, offering expertise needed to affect desirable urban futures in the transdisciplinary fields of urban healthscapes, foodscapes and forestsscapes.

SLU:s miljöanalys Bebyggd miljö

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö samlar in och delar kunskap om det urbana landskapet med fokus på utomhusmiljön i våra tätorter och dess närmaste omgivningar samt sambandet dem emellan. Inom programmet drivs bland annat med projekt som inriktar sig på barns utemiljöer, stadsträd och förtätning.

Publicerad: 29 juni 2023 - Sidansvarig: parvin.mazandarani@slu.se
Loading…