KV-lab - Kliniska Vetenskapers Gemensamma Forskningslaboratorium

Senast ändrad: 09 september 2020

Forskningslab med särskild inriktning mot reproduktionsforskning, klinisk metabolismforskning och klinisk molekylär forskning.

Laboratoriet används i forskning, undervisning samt bedriver extern serviceverksamhet. Vi utför bland annat morfologiska studier av vävnadspreparat och spermieprover från olika djurslag. Vi analyserar även förekomsten av en mängd olika metaboliter i blod- och vävnadsprover från djur. Med molekylärbiologiska metoder kan exempelvis uttryck av gener och proteiner i olika vävnader studeras.

Med vårt konfokalmikroskop kan man mer detaljerat undersöka förekomst och lokalisering av olika proteiner i en cell/vävnad. Flödescytometri och
cellsortering kan vi också utföra.

Metoder kan sättas upp vid behov och efterfrågan.

För information om analyser och instrument på KV-lab, kontakta oss på KV-lab@slu.se.

 

Kontakt

Anna Svensson

KV-lab

Relaterade sidor:


Kontaktinformation