Fodermedel och näringsrekommendationer för gris

Senast ändrad: 26 april 2021

Energivärdering

 

Fodermedelstabell

 

Näringsrekommendationer

 

För mer information, kontakta Jan Erik Lindberg, jan.erik.lindberg@slu.se


Kontaktinformation

Jan Erik Lindberg, professor emeritus
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
jan.erik.lindberg@slu.se, 018-67 21 02, 070-677 21 02