Fodermedel och näringsrekommendationer för gris

Senast ändrad: 09 september 2019

Kontaktinformation

Jan Erik Lindberg, professor emeritus
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
jan.erik.lindberg@slu.se, 018-67 21 02, 070-677 21 02

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se