Äldre publikationer

Senast ändrad: 26 april 2021

Publikationer från 1999

1. Artiklar i svenska tidskrifter med refereesystem

Dahlborn, K., Åkerlind, M. & Gustafsson, G. 1999. Water intake by dairy cows selected for high or low milk-fat percentage when fed two forage to concentrate ratios with hay or silage. Swedish Journal of agricultural Research 28, 167-176.

Johansson, B., Olofsson, J., Wiktorsson, H., Uvnäs-Moberg, K. & Svennersten-Sjaunja, K. 1998. A comparison between manual prestimulation versus feeding stimulation during milking in dairy cows. Swedish Journal of agricultural Research 28, 177-187.

2. Artiklar i övriga svenska tidskrifter, faktablad och andra populärvetenskapliga publikationer

Andersson, K., Simonsson, A. & Andersson, K. 1999. Könsvis uppfödning av slaktsvin. SLU Informationsavdelningen Fakta Jordbruk 11, 1-4.

Carlsson, K., Mattson, B., Lundeheim, N., Andersson, K. & Simonsson, A. 1999. Dokumentation av FTS-boxen i en suggring. PIG, Praktiskt Inriktade Grisförsök i Mellansverige.

Elwinger, K. & Tauson, R. 1999. Välj rätt hönor vid golvinhysning - vita hönor bäst i försök. Fakta Jordbruk 1, 4 pp

Kruger, M. & Ledin, I. 1999. Selektiv foderkonsumtion - en underskattad förmåga hos får? Fårskötsel 2, 12-14.

Johansson, B., Svennersten-Sjaunja, K. & Uvnäs-Moberg, K. 1999. Utfodring under mjölkning - kan påverka kons fysiologi, mjölkavkastning och beteende. Fakta Jordbruk 7, 4 pp.

Neil, M., Simonsson, A., Ringmar-Cederberg, E. & Rydhmer, L. 1999. Nutrition och reproduktion hos suggor. Svinskötsel 1, 30-32.

Pettersson, H. 1998. Axfusarios - Toxinbildning och Risker. Meddelande från Södra Jordbruksförsöksdistriktet 49, 31:1-31:5.

Sallander, M. 1999. Får valpen för mycket protein? Jakthunden 3, 44.

Sallander, M. 1999. Vatten, det viktigaste födoämnet. Jakthunden 4, 24-27.

Sallander, M., Corneliusson, M. & von Porat, A. 1999. Hundägarens kokbok. ICA-förlaget, Västerås 112.

Sjelin, K. & Ciszuk, P. 1999. Byggbeskrivning till traktorflyttat vandringshönshus. Jordbruksinformation, Jordbruksverket 1, 1-23.

Svennersten-Sjaunja, K. 1999. Konduktivitet - indirekt mått på juverhälsa. Husdjur 6-7, 12-13.

Svennersten-Sjaunja, K. 1999. Energitillskott till mjölkkor - är det nödvändigt? Husdjur 1, 24-29.

Svennersten-Sjaunja, K. 1999. Datorn - ett hjälpmedel i lantbruket. Husdjur 2, 8-11.

Svennersten-Sjaunja, K. 1999. Spendoppa om besättningen har höga celltal. Husdjur 5, 14-17.

Svennersten-Sjaunja, K. 1999. Mexico. Ko och kalv hålls tillsammans. Husdjur 9, 70-72.

Tauson, R. 1999. Inredda burar - hur långt framme är de? Fjäderfä 9, 34-36.

Waldenstedt, L. 1999. Kan man föda upp slaktkycklingar ekologiskt? Forskningsnytt om ekologiskt lantbruk i Norden 4, 9-10.

Wall, H. & Tauson, R. 1999. Äggläggningsmönster och redesutnyttjande studerat med transponderteknik. Fjäderfä 7, 40-43.

 

3. Svenska rapporter inklusive avhandlingar samt bidrag till svenska konferenspublikationer

Bertilsson, J. 1999. Helsäd eller vall till korna - aspekter på ekonomi och utfodring. Svensk Mjölks seminarium för mjölkproducenter, Hållsta. 7 pp.

Bertilsson, J. 1999. Helsädesensilage - ett underskattat foder till mjölkkor? Svensk Mjölks djurhälso- och utfodringskonferens, Borås. pp 27-30

Bertilsson, J. 1999. Hur hamnar Bacillus cereus i mjölken? Förebyggande åtgärder mot Bacillus cereus under betesperioden. Svensk Mjölks temadag om Bacillus cereus, Stockholm. pp 12-14.

Das, S. 1999. Performance and behaviour of the cow and calf in restricted suckling and artificial rearing systems. Dissertation. Agraria 145. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 81 pp.

Do Viet Minh. 1999. Effects of energy and protein supplementation strategy on the production performance of local and improved scavenging hens in Northern Vietnam. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 72 pp.

Duong Nguyen Khang. 1999. Effects of cassava leaf meal on rumen environment and as a replacement for cottonseed meal in napier grass diets for dairy cows. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 80 pp.

Getnet Assefa. 1999. Feed resource assessment and evaluation of forage yield, quality and intake of oats and vetches grown in pure stands and in mixtures in the highlands of Ethiopia. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 88 pp.

Gustafson, G.M. 1999. Animals in ecological farming - possibilities and limitations. Proceedings from Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF) XXI Congress, Ås, Norway. Main paper. Nordisk jordbruksforskning 81:3, 46-49.

Holtenius, K. 1999. The periparturient cow from a nutritional perspective. In Impaired reproductive performance in postpartum cows. Proceedings from a symposium. (ed. H. Kindahl), 35 -47. Centre for Reproductive Biology, SLU.

Jonsson, N. & Pettersson, H. 1999. Utvärdering av olika konserveringsmetoder för spannmål. JTI-rapport Lantbruk och Industri, Jordbrukstekniska institutet (Uppsala) 263, 1-91.

Jonsson, N. & Pettersson, H. 1999. Risken för bildning av trichothecener i fuktigt lagrat höstvete. JTI-uppdragsrapport, Jordbrukstekniska institutet (Uppsala) 1-13.

Le Thi Men. 1999. Evaluation of water spinach (Ipomoea aquatica) for Baxuyen and Large White sows and fattening crossbred pigs. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 74 pp.

Le Van An. 1999. Ensiling of shrimp by-product and its utilisation in diets for pigs under farm conditions. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 62 pp.

Madej, A., Waldenstedt, L. & Norrgren, L.(Eds)1999. Reproduction in aquatic organisms, Bird reproduction. Avian fertility: Mechanism and Application. Proceedings of the Centre for Reproductive Biology. CRB Report 9. pp XX Swedish University of agricultural Sciences, 750 07 Uppsala, Sweden.

Mtambuki, A. 1999. Towards efficient utilisation of maize stover by goats in semi-arid areas of central Tanzania. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 56 pp.

Negussie Dana. 1999. Evaluation of the performance of local, Rhode Island Red (RIR) and Fayoumi breeds of chicken under different management regimes in the highlands of Ethiopia. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 72 pp.

Nguyen Thi Kim Dong. 1999. Studies on the performance of growing ducks fed brewery waste in the Mekong delta. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 82 pp.

Nguyen Van Hao. 1999. The potential of Gliricidia maculata leaves as a livestock feed in small holder farming systems in Vietnam. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 66 pp.

Pauly, T.M. 1999. Heterogeneity and hygienic quality of grass silage. Dissertation. Agraria 157. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 102 pp.

Redbo, I. 1999. Nötkreaturens beteende under olika klimatförhållanden. Svensk Mjölks Djurhälso- och Utfodringskonferens. Borås. SHS Text & Tryck AB, T-nr 2649. pp 54-56.

Reverter, M. 1999. Forages for growing pigs. Ileal digestibility and net absorbtion of amino acids. Dissertation. Agraria 143. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 98 pp.

Rutamu, I. 1999. Improving the performance of growing heifers in coastal areas of Tanzania. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 66 pp.

Spörndly, E. 1999. Utfodringen och skötselns effekter på mjölkfettets sammansättning. Djurhälso- och utfodringskonferens 1999, Svensk Mjölk, Borås. 45 pp.

Spörndly, E., Lundén, A., Svennersten-Sjaunja, K. & Burstedt, E. 1999. Faktorer som inverkar på mjölkfettets sammansättning och kvalitet. Utfodring - mjölkning - skötsel - avel. Rapport nr 4973. Svensk Mjölk. 76 pp.

Steineck, S., Gustafson, G., Andersson, A., Tersmeden, M. & Bergström, J. 1999. Stallgödselns innehåll av växtnäring och spårelement (Animal manure - content of nutrients and trace elements). Naturvårdsverkets rapport 4974, x-x.

Svennersten-Sjaunja, K. 1999. Behöver ko och kalv varandra efter råmjölksperioden. Allmänna veterinärmötet, Uppsala. pp 103-106.

Temi, M.W. 1999. Utilisation of local feed resources by cross-bred dairy cattle in a sub-humid area of Central eastern Tanzania. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 64 pp.

Wahlström, A. 1999. Diet X Hybrid interactions in large groups of laying hens. Agraria 184. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 42 pp.

Zelalem Yilma. 1999. Smallholder milk production systems and processing techniques in the central highlands of Ethiopia. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 86 pp.

Åkerlind, M. 1999. Milk composition and metabolism of cows selected for high or low milk-fat concentration. Dissertation. Agraria 171. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 88 pp.

4. Examensarbeten, fördjupningsarbeten, seminariearbeten

Examensarbeten:

Eriksson, T. 1999. Mikrobproteinproduktionen in vitro från baljväxtrikt vallfoder, potatis och rotfrukter. Examensarbete 109. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 48 pp.

Eriksson, S. 1999. Smaklighet på mineralfoder till nötkreatur. Examensarbete 110. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp pp.

Welander, A. 1999. Mjölkkor på bete. Examensarbete 111. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 50 pp.

Andersson, A. 1999. Näringsvärde i betesgräs från naturliga betesmarker. Examensarbete 112. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 32 pp.

Slottner, D. 1999. Praktiska åtgätder för att hindra klostridietillväxt i ensilage. Examensarbete 113. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 41 pp.

Hedberg, E. 1999. Orsaken till problem med smutsiga ungnöt under uppfödningsperioden. Examensarbete 114. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 30 pp.

Hessle, A. 1999. Hanteringseffekter på hundvalpars beteende. Examensarbete 115. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 31 pp.

Hedqvist, H. 1999. Kondenserade tanniner i käringtand (Lotus corniculatus L.). Examensarbete 116. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 34 pp.

Engqvist, A. 1999. Ensilering av rödklöver, vitklöver, lusern, getärt och käringtand. Examensarbete 117. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 45 pp.

Zetterfeldt, M. 1999. Halten av Bacillus cereus sporer i leverantörsmjölk. Hur inverkar rutiner och miljöfaktorer under betesperioden och vid installning. Examensarbete 118. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 32 pp.

Berggren, A.-M. 1999. Examensarbete 119. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 31 pp.

Salomonsson, M. 1999. Mjölkkors beteende i automatiska mjölkningssystem på stall och på bete. Examensarbete 120. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp pp.

Susic, Z. 1999. Faktorer i blötfoder som påverkar dess pumpbarhet. Examensarbete 121. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 31 pp.

Agenäs, S. 1999. Utfodring av ridskolehästar. Examensarbete 122. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 57 pp.

Jensen, L. 1999. Mjölkkornas fettreserver. Examensarbete 123. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 57 pp.

Krüger, M. 1999. Effect of forage and level and quality of concentrate supplementation on intake and performance of dairy ewes. Examensarbete 124. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 48 pp.

Hagberg, M. 1999. Svenska hundars energiintag. Examensarbete 125. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp pp.

Müller, C. 1999. Paketensilage till hästar. Examensarbete 126. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp pp.

 

Seminarier

Muller, C. 1999. Avvänjning av föl. Seminarium 24. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 25 pp.

Lindström, A. 1999. Effekten av att låta kalven dia mjölkkon under de första levnadsmånaderna. Seminarium 25. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 14 pp.

Salomomsson, M. 1999. Sintidsutfodringens betydelse för kalvningsförlamning hos mjölkkor. Seminarium 26. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 16 pp.

Månsson, O. 1999. Egg production in hot climates. Seminarium 27. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 24 pp.

Axtoll, H. 1999. Biologi och teknik i samspel i ett automatiskt mjölkningssystem. Seminarium 28. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 18 pp.

Bönner, K.-J. 1999. Ensilering av helsäd under svenska förhållanden. Seminarium 29. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 14 pp.

Måntelius, T. 1999. Näringsbehov hos växande lamm. Seminarium 30. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 27 pp.

Anderberg, L. 1999. Hink eller napp? En litteraturstudie av kalvars beteende, tillväxt, foderutnyttjande och hälsa vid olika utfodringssystem. Seminarium 31. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 15 pp.

Kinch, V. 1999. Omega-6 och omega-3 fettsyror till hund. Seminarium 32. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 16 pp.

5. Artiklar i utländska tidskrifter med refereesystem

Andersson, K., Hullberg, A., Malmgren, L., Lundström, K., Rydhmer, L. & Squires, J. 1999. Sexual maturity in entire male pigs - enviromental effects, relations to skatole level and female puberty. Acta Agric Scand, Sect A Animal Sci 49, 103-112.

Andrésen, N. & Redbo, I. 1999. Foraging behaviour of growing pigs on grassland in relation to stocking rate and feed crude protein level. Applied Animal Behaviour Science 62, 183-197.

Christiansson, A., Bertilsson, J. & Svensson, B. 1999. Bacillus cereus-spores in raw milk. Factors affecting the contamination of milk during the grazing period. J Dairy Sci 82, 305-314.

Das, S.M., Redbo, I. & Wiktorsson, H. 1999. Effect of age of calf on suckling behaviour and other behavioural activities of Zebu and crossbred calves during restricted suckling periods. Applied Animal Behaviour Science In press.

Gustafson, G.M. 1999. Partitioning of nutrient and trace elements in feed between milk, feces and urine by lactating dairy cows. Acta Agric Scand, Section A In press

Hedman, R., Thuvander, A., Gadhasson, I., Reverter, M. & Pettersson, H. 1998. Influence of dietary nivalenol exposure on gross pathology and selected immunological parameters in young pigs. Revue de Medecine Veterinaire 149, 639.

Holtenius, K., Essén-Gustavsson, B., Persson, W.K. & Holtenius, P. 1999. The relationship between free amino acids and insulin, glucose, beta-hydroxybutyrate , free fatty acids and urea in plasma of dairy cows in early lactation. South African Journal of Animal Science 29, 279-280.

Jansson, A., Lindholm, A., Lindberg, J.E. & Dahlborn, K. 1999. Effects of potassium intake on potassium, sodium and fluid balances in exercising horses. Equine veterinary Journal Supplement 30, 412-417.

Johansson, B., Redbo, I. & Svennersten-Sjaunja, K. 1999. Effect of feeding before, during and after milking on dairy cow behaviour and the hormone cortisol. Animal Science 68:4, 597-604.

Johansson, B., Uvnäs-Moberg, K., Knight, C. & Svennersten-Sjaunja, K. 1999. The effect of feeding before, during and after milking on milk production, milk flow and the hormones oxytocin, prolactin, gastrin and somatostatin. Journal Dairy Research 66, 151-163.

Le Cozler, Y., Beaumal, V., Neil, M., David, C. & Dourmad, J.Y. 1999. Changes in the concentrations of glucose, non-esterified fatty acids, urea, insulin, cortisol and some mineral elemets in the plasma of the primiparous sow before, during and after induced parturition. Reprod Nutr Dev 39, 161-169.

Le Cozler, Y., Ringmar-Cederberg, E., Johansen, S., Dourmad, J.Y., Neil, M. & Stern, S. 1999. Effect of feeding level during rearing and mating strategy on performance of Swedish Yorkshire sows. Part 1. Growth, puberty and conception rate. Animal Science 68:3, 355-364.

Le Cozler, Y., Ringmar-Cederberg, E., Rydhmer, L., Lundeheim, N., Dourmad, J.Y. & Neil, M. 1999. Effect of feeding level during rearing and mating strategy on performance of Swedish Yorkshire sows. Part 2. Reproductive performance, food intake, body composition changes and culling rate during the first two parities. Animal Science 68:3, 365-378.

Lingvall, P. & Lättemäe, P. 1999. Influence of hexamine and sodium nitrite in combination with sodium benzoate and sodium propionate on fermentation and hygienic quality of wilted and long cut grass silage. Journal of the Science of Food and Agriculture 78, 257-264.

Madej, M., Lundh, T. & Lindberg, J.E. 1999. Effect of exposure to dietary nivalenol on activity of enzymes involved in glutamine catabolism in the epithelium along the gastrointestinal tract of growing pigs. Archives of Animal Nutrition 52, 275-284.

Madej, M., Lundh, T. & Lindberg, J.E. 1999. Activities of enzymes involved in glutamine metabolism in connection with energy production in the gastrointestinal tract epithelium of newborn, suckling and weaned piglets. Biology of the Neonate 75, 250-258.

Olofsson, J. 1999. Competition for total mixed diets fed for ad libitum intake using one or four cows per feeding station. Journal of Dairy Science 82:1, 69-79.

Pauly, T.M., Hansson, I.B. & Tham, W.A. 1999. The effect of mechanical forage treatments on the growth of Clostridium tyrobutyricum and Listeria monocytogenes in grass silage. Animal Feed Science and Technology 78:1-2, 127-139.

Pauly, T.M. & Lingvall, P. 1999. Effects of mechanical forage treatment and surfactants on fermentation of grass silage. Acta Agriculturæ Scandinavica, Sect A, Animal Sci 49:4, 197-205.

Quiniou, N., Dubois, S., Le Cozler, Y., Bernier, J.F. & Noblet, J. 1999. Effect of growth potential (body weight and breed/castration combination)on the feeding behaviour of individually kept growing pigs. Livestock Production Science 61:1, 13-22.

Reverter, M., Lundh, T. & Lindberg, J.E. 1999. Ileal amino acid digistibilities in pigs of barley-based diets with inclusion of lucerne, white clover, red clover or perennial ryegrass. British Journal of Nutrition 82, 139-147.

Shayo, C.M. & Udén, P. 1999. Nutritional uniformity of neutral detergent fractions in some tropical browse leaves and pod diets. Animal Feed Science and Technology 82: 1-2, 63-74.

Shayo, C.M. & Udén, P. 1999. Nutritional uniformity of crude protein fractions in some tropical plants estimated by two in vitro methods. Animal Feed Science and Technology 78: 1-2, 141-151.

Tauson, A.-H. 1999. Water intake and excretion, urinary solute excretion and some stress indicators in mink (Mustela vison). 1. Effect of ambient temperature and quantitative water supply to adult males. Animal Science 69, 171-181.

Tauson, A.-H. 1999. Water intake and excretion, urinary solute excretion and some stress indicators in mink (Mustela vison). 2. Short term response of adult males to changes in ambient temperature. Animal Science 69, 183-190.

Tauson, R. 1999. The state of development and experiences of new furnished cages for laying hens. Paper held at the German Branch of the WPSA, Mariensee, 1999-03-10. Arch Geflügelk 63, 189-193.

Tauson, R., Wahlström, A. & Abrahamsson, P. 1999. Effect of two floor housing systems and cages on health, production and fear response in layers. J Appl Poultry Res 8, 152-159.

Wahlström, A., Elwinger, K. & Thomke, S. 1999. Total tract and ileal nutrient digestibility of a diet fed as mash or crumbled pellets to two laying hybrids. Animal Feed Sci Techn 77, 229-239.

Waldenstedt, L., Elwinger, K., Thebo, P. & Uggla, A. 1999. Effect of betaine supplement on broiler performance during an experimental coccidial infection. Poult Sci 78, 182-189.

Waldenstedt, L., Lundén, A., Elwinger, K., Thebo, P. & Uggla, A. 1999. Comparison between a live, attenuated anticoccidial vaccine and an anticoccidial ionophore, on performance of broilers raised with or without a growth promoter, in an initially Eimeria-free environment. Acta Vet Scand 40, 11-21.

Åkerlind, M., Emanuelson, M., Dahlborn, K. & and Holtenius, K. 1999. Glucose challenge in early lactating dairy cows selected for high or low milk-fat percentage. Animal Science 68:4, 717-722.

Åkerlind, M., Holtenius, K., Bertilsson, J. & and Emanuelson, M. 1999. Milk composition and feed intake in dairy cows selected for high or low milk fat percentage. Livestock Production Science 59, 1-11.

Åkerlind, M., Holtenius, K., Bertilsson, J. & Emanuelson, M. 1999. Milk composition and feed intake in dairy cows selected for high or low fat percentage. Livestock Production Science 59, 1-11.

6. Artiklar i övriga utländska tidskrifter och konferenspublikationer

Agenäs, S. & Åkerlind, M.B.E. 1999. Milk production after turnout to pasture and dietary fat supplementation in cows selected for high or low milk fat percentage. In: Grazing and pasture management in the Nordic countries. Proc. NJF-seminar no. 305. Ås, Norway. NJF-report 126, x-x.

Andersson, A. & Spörndly, E. 1999. Nutritional value of grass species commonly found in semi-natural pastures in Sweden. In: Grazing and pasture management in the Nordic countries. NJF seminar no. 305, Ås, Norway. NJF Report 126, 64-66.

Dimander, S.-O., Höglund, J., Waller, P. & Spörndly, E. 1999. The impact of nematode parasite infections in organically produced young cattle grazing on natural pastures in Sweden. In: Grazing and pasture management in the Nordic countries. Proc. NJF seminar no. 305, Ås Norway. NJF Report 126, 67-69.

Elwinger, K. & Inborr, J. 1999. Composition and tase of eggs enriched with n-3 fatty acids and and natural astaxanthin. In Proceedings of VIII European Symposium on the quality of eggs and egg products. (ed. L.G. Cavalchini. & D. Baroli), 171 -176. Ass. Ital. di Avicultura. Scientifica, Inst. di Zootecnica, Milano.

Gustafson, G.M. 1999. Barley as catchcrop of nitrogen after grazing sows. Proceedings from Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF ) Seminar 303 " Ecological Husbandry in the Nordic countries". Horsens, Denmark. ? pp.

Holtenius, K., Sternbauer, K. & Holtenius, P. 1999. Influence of the plasma glucose level on the abomasal function in dairy cows. 10th International Conference on Production Diseases in Farm Animals. Utrecht, The Netherlands. 164 pp.

Le Cozler, Y., Neil, M., Ringmar-Cederberg, E. & Dourmad, J.Y. 1999. Effet du niveau d'alimentation pendant la croissance et de la stratégie de mise à la reproduction sur les performances des truies au cours des deux premiers cycles de reproduction. Journées Rech Porcine en France 31, 9-15.

Lindberg, J.E. 1999. Nutrition of the athletic horse. Göteborg International Veterinary Meeting, 10-21 August,. Göteborg, Sweden. 14 pp.

Lingvall, P. 1999. Big bale silage - a successful silage technology to solve future problems. Paper at the International Symposium joined with the LEGSIL Meeting 5-6 May 1999. Braunschweig FAL. pp.?

Madej, A., Lundh, T.J.-O., Ridderstråle, Y. & Persson, E. 1998. Euroconference "The effects of endocrine disrupting compounds in animal feed on reproductive health in farm animals. Wageningen, The Netherlands. 3 pp.

Nilzén, V., Lundström, K., Jägerstad, M., Aurasaari, S. & Andersson, K. 1999. Proc. 45th Int. Congress of Meat Science and Technology. Yokohama, Japan. pp 722-723.

Pauly, T., Lingvall, P., Burstedt, E., Jacobsson, K.G., Knutsson, P.G., Lindgren, S., Murphy, M. & Wiktorsson, H. (Eds) 1999. Silage production in relation to animal performance, animal health, meat and milk quality. The XIIth International Silage Conference, Uppsala, Sweden. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 150 pp

Pettersson, H. 1998. Intercomparison of Trichothecene analysis and feasability to produce certified calibrants. BCR Information, EU Report EUR 18214 EN 1-164.

Sallander, M. & Lindberg, J.E. 1999. Energy Levels in Dog Diets: Effects and Labelling Recommendations. 5th Educational Workshop in Pet Food Labelling and Regulations. Ralston Purina, 12-14 November. St. Louis, USA. ? pp.

Spörndly, E. 1999. Extensive beef production on pasture. In: Grazing and pasture management in the Nordic countries. NJF seminar no. 305, Ås, Norway. NJF Report 126, 45-51.

Tauson, R. 1999. Welfare Demands for Laying hens in Europe: Are Furnished Cages the Answer? Paper held at the poultry conference: "40 Years of Layer Breeding in Cuxhafen", Bremen, Germany 1999-07-08. LTZ-Information pp.

Waldenstedt, L. & Elwinger, K. 1999. Finns det något alternativ till koccidiostatika inom slaktkycklinguppfödningen? Nordiska Konsulent och Veterinärmötet, 18-20 november. Vasa, Finland. pp .

Publikationer från 2000

1. Artiklar i svenska tidskrifter med refereesystem

Waldenstedt, L., Thebo, P. och Lundén, A., 2000. Uppfödning av slaktkyckling utan koccidiostatika. Svensk Veterinärtidning 52, 77-84.

2. Artiklar i övriga svenska tidskrifter, faktablad och andra populärvetenskapliga publikationer

Andersson, A., Spörndly, E. och Glimskär, A., 2000. Näringsvärde i gräs på naturbeten. Fakta Jordbruk, SLU, Box 7077, Uppsala 3, 1-4.

Elwinger, K., 2000. Hel spannmål till värphöns. Fjäderfä 70-72.

Hedhammar, Å., Egenvall, A., Olsson, P., Sallander, M., Uddman, U. and Bonnet, B., 1999. Redovisning av projektresultat: Hund i Sverige. Svensk Veterinärtidning 51:7, 355-362.

Lindberg, J.E., 2000. Växtgenetik-möjligheter inom animalieområdet. Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 110, 17-34.

Müller, C.E., 2000. Från bete till vinterfoderstat. Hästen 6, 35-37.

Müller, C.E., 2000. Hästens fodersmältning. Hästfynd 3, 28-29.

Müller, C.E., 2000. Hästens näringsbehov. Hästfynd 4, 12-14.

Müller, C.E., 2000. Fakta bakom myterna om hästutfodring - vanliga frågor och svar. Hästen 7, 38-41.

Müller, C.E., 2000. Att utfodra med ensilage. Hästen 8, 24-26.

Müller, C.E., 2000. Sommarbete!. Hästfynd 5, 2-3.

Müller, C.E., 2000. Kraftfodrets roll i hästens foderstat. Hästfynd 7, 22-24.

Müller, C.E., 2000. Hästens näringsbehov - mineraler och spårämnen. Hästfynd 8, 22-24.

Müller, C.E., 2000. Hästens behov av vitaminer. Hästfynd 9, 26-27.

Müller, C.E., 2000. Avvänjningstider. Hästfynd 10, 16-17.

Müller, C.E., 2000. Utfodringsrelaterade sjukdomar del 1. Hästfynd 11, 22-23.

Müller, C.E., 2000. Grovfodrets plats i hästens foderstat. Hästmagazinet 4, 46-49.

Müller, C.E., 2000. Hur gör man en bra foderstat ? Hästmagazinet 5, 20-23.

Müller, C.E., 2000. Ensilage till hästar - för- och nackdelar. Ridsport 7, 38-39.

Müller, C.E., 2000. Sommarbete. Travhästuppfödaren nr 3/2000 3, 6-7.

Müller, C.E., 2000. Hur räknar man ut en foderstat? WesternNytt 2, 14-16.

Sallander, M., 2000. Det här behöver jag äta, husse!. Jakt med hund Jägarens Guide 3, 96.

Sallander, M., 2000. Foder har ofta högre näringsinnehåll än minimibehoven. Jakthunden 1, 22-23.

Sallander, M., 2000. Rätt mat för hård jakt. Jakthunden 4, 26-30.

Sallander, M., 2000. Kan man lika gärna ge hunden maten rå som tillagad? Jakthunden 6, p 54.

Sallander, M., Corneliusson, M. and von Porat, A., 1999. Hundägarens Kokbok. ICA Bokförlag, Västerås. 112 pp.

Sallander, M., Corneliusson, M. and von Porat, A., 2000. Kattägarens Kokbok. ICA Bokförlag, Västerås. 112 pp.

Svennersten-Sjaunja, 2000. Delad ätplats kräver fri tillgång på foder. Husdjur 6-7, 54-55.

Svennersten-Sjaunja, K., 2000. Lika bra och i flera fall bättre än konventionell mjölkning. Husdjur 1, 20-21.

Svennersten-Sjaunja, K., 2000. Lugnare kor med foder vid mjölkning. Husdjur 3, 92-93.

Svennersten-Sjaunja, K., 2000. Intresse för djuretik. Husdjur 6-7, 12-13.

Thebo, P., Scnittzler, B., Waldensted, L. and Uggla, A., 2000. Koccidios hos fjäderfä- diagnostik, epidemiologi och kontroll. In Meddelanden från Parasitologen. Lundén, A. (Ed). Statens Veterinärmedicinska anstalt. pp 35.

Waldenstedt, L., 2000. Är vi redo att ta bort koccidiostatikan? Gemensam nordiskt fjäderfätidskrift 26-28.

3. Svenska rapporter inklusive avhandlingar samt bidrag till svenska konferenspublikationer

Andresen, N.K., 2000. The foraging pig. Resource utilisation, interaction, performance and behaviour of pigs in cropping systems. Dissertation, Agraria 227. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 106 pp.

Berglund, I., Pettersson, G. and Svennersten-Sjaunja, K., 2000. Produktion och juverhälsa i ett automatiserat mjölkningssystem. In Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 33-36.

Bertilsson, J., 2000. Mjölkproduktion baserad på stor andel baljväxter - hur fungerar det? Jordbrukskonferensen. SLF rapport 47. SLU/Stiftelsen Lantbruksforskning. 2 pp.

Bertilsson, J., 2000. Klöver/gräs i vallen - Vad ger bäst mjölkproduktion och kväveeffektivitet? Konferensrapport Svensk Mjölks djurhälso- och utfodringskonferens i Växjö 000822-24. Svensk Mjölk, Hållsta. 2 pp.

Bertilsson, J., 2000. Mjölkproduktion baserad på baljväxtensilage. Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 51-54.

Ekelund, A., 2000. Får mjölkkorna rätt mängd mineralämnen? Konferensrapport Svensk Mjölks djurhälso- och utfodringskonferens i Växjö 000822-24. Svensk Mjölk, Hållsta. 3 pp.

Eriksson, T., 2000. Protozoer. Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 43-46.

Eriksson, T. and 2000, 2000. Rotfrukter och potatis - ett sätt att optimera proteinutnyttjandet i mjölkkornas foderstater? Konferensrapport Svensk Mjölks djurhälso- och utfodringskonferens i Växjö 000822-24. Svensk Mjölk, Hållsta. pp 44-46.

Hedqvist, H., 2000. Kondenserade tanniner i käringtand (Lotus corniculatus) och deras effekt på proteinnedbrytningen i våmmen. Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 47-50.

Holtenius, K., Burstedt, E. and Agenäs, S., 2000. Effekter av sintidsutfodringen på kons hälsa och prestationer under kommande laktation. Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 72-75.

Högberg, A., Melin, L., Mattsson, S., Lindberg, J.E. and Wallgren, P., 2000. Comparison between the ileo-caecal and rectal microflora in pigs. In Proceedings of the 8th Symposium on Digestive Physiology in Pigs, Uppsala 20-22 June, 2000. Lindberg, J.E. (Ed). SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. pp pp.

Johansson, B., 1999. Effect on milking and feeding routines on milk production, hormone release and behaviour in dairy cattle. Dissertation. Agraria 211. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 105 pp.

Jonsäll, A., Johansson, L., Lundström, K., Andersson, K.H., Nilsen, A.N. and Risvik, E., 2000. Rearing system less important than genotype for sensory quality of loin muscle. Sensory quality of pork. Influences of rearing systems, feed, genotype, and sex. Comprehensive Summaries of Uppsala Acta Universitatis Upsaliensis. Dissertations from the Faculty of Social Sciences 95. Uppsala University, Uppsala.

Lindström, T., 2000. Feeding behaviour in dairy cows. Motivational aspects. Dissertation, Agraria 250. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 34 pp.

Lindén, A., Andersson, K. and Oskarsson, A., 2000. Cadmium in organic and conventional pig production. Nationella livsmedelsforskardagarna i Uppsala 19-20 oktober 2000. Uppsala.

Magnusson, U., Neil, M. and Olovsson, M., 2000. Sexual Biology from Fish to Humans. CRU Report 12. Centre for Reproductive Biology in Uppsala, Uppsala, Sweden.

Müller, C.E., 2000. Konservering av vall till användare av små dagliga kvantiteter och aspekter på ensilage i hästutfodringen. In Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 55-62.

Neil, M., Högberg, A. and Lindberg, J.E., 2000. Utfodring av smågrisar runt avvänjningen. Jordbrukskonferensen 2000. SLF Rapport nr 47. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. pp 2.

Ngoan, L.D., 2000. Evaluation of shrimp by-products for pigs in Central Vietnam. Dissertation, Agraria 248. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 53 pp.

Olofsson, J., 2000. Feed availability and its effect on intake, production and behaviour in dairy cows. Dissertation, Agraria 221. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 109 pp.

Phuc, B.N.H., 2000. Tropical forages for growing pigs. Dissertation, Agraria 247. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 50 pp.

Redbo, I. and Spörndly, E., 2000. Övervintring utomhus av SRB-kvigor - klimatets inverkan på beteendet. In Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 23-28.

Simonsson, A., 2000. Svinproduktionens miljöpåverkan. Jordbrukskonferensen 2000. SLF Rapport nr 47. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 106 pp.

Spörndly, E., 2000. Betesdrift med låg eller hög mängd tillskottsfoder i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS). In Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 37-42.

Tauson, R., 2000. Vad erbjuder de alternativa inhysningssystemen våra värphöns? Jordbrukskonferensen 1999 : forskning för det nya seklet : den 24-25 mars i Uppsala. SLU, Stiftelsen Lantbruksforskning. 10 pp.

4. Examensarbeten, fördjupningsarbeten, seminariearbeten

Arellano-Gallardo, J., 2000. The effect of potato feeding with respect to rumen protozoa and metabolism of potato starch. Examensarbete 135. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 30 pp.

Arvidsson, A.-K., 2000. Miljö- och skötselfaktorer av betydelse för incidensen av kliniska mastiter i besättningar med hög avkastning och god juverhälsa. Environmental and management factors associated with the incidence of clinical mastitis in high yielding dairy herds with a low incidence of subclinical mastitis. Examensarbete 136. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 72 pp.

Bönner, K.J., 2000. Effekt av olika proteinnivåer i foderstaten på tillväxt och slaktkroppens konfromation hos vinterlamm. Examensarbete 128. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 24 pp.

Carlsson, A., 2000. Djuretik och attityder till teknik i mjölkproduktionen - en enkätstudie. Examensarbete129. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 44 pp.

Dahlgren, M., 2000. Grisars ätbeteende vid olika gruppstorlek och fodertrågsutrymme. Feeding patterns of pigs housed at different group sizes and with different feed space allowances. Examensarbete 138. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Eriksson, Å., 2000. Automatisk mjölkning i kombination med bete. Seminarium 40. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 16 pp.

Fritiofsson, A., 2000. Export av livkalvar - orsaker och förslag till åtgärder mot ökad export. Examensarbete131. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Gleerup, A., 2000. Ensilage och djurhälsa. Examensarbete 127. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 53 pp.

Hansson, A., 2000. Cikorian som vallfoder till idisslare. Chicory (Chicorium intybus L.) as a ruminant feed. Examensarbete 139. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 44 pp.

Isberg, L., 2000. Effekter av att fodra fermenterat blötfoder till suggor vid tiden omkring deras grisning. Effects of feeding fermented liquid feed to periparturient sows. Examensarbete 140. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Jonasson, A., 2000. Betesdjur som parkarbetare? En studie av hur betesdjur används i skötseln av tätortsnära grönområden i svenska kommuner. Examensarbete132. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 58 pp.

Karlsson, P.R., 2000. Blötfoder till tillväxtgrisar. Liquid feed for weaner pigs. Examensarbete 134. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 55 pp.

Larsson, M., 2000. Dietary energy sources in performance horses. Seminarium 41. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 19 pp.

Melin, M., 2000. Skyddade aminosyror i foder till idisslare. Seminarium 39. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 15 pp.

Nilsson, A., 2000. Grisens behov av vitamin E. Examensarbete 133. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 63 pp.

Rytthammar, Å., 2000. Utfodringsfrekvensens betydelse för fodrets smältbarhet och några plasmavariabler hos arbetande hästar. Examensarbete 130. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 24 pp.

Schwieler, A., 2000. Mätning av aceton i mjölk med elektronisk näsa. Measuring of acetone in milk by an electronic nose. Examensarbete 137. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 46 pp.

5. Artiklar i utländska tidskrifter med refereesystem

Andresen, N., Björklund, J. and Rydberg,T, 2000. Emergy analysis of two pig production systems. In: Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proc. NJF-seminar No 303 Horsens, Denmark 16-17 Sept 1999. DARCOF Report 2, 23-28.

Bassler, A., Ciszuk, P. and Sjelin, K., 2000. Management of laying hens in mobile houses - a review of experiences. In: Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proc. NJF-seminar No 303 Horsens, Denmark 16-17 Sept 1999. DARCOF Report 2, 45-50.

Burel, C., Ciszuk, P., Brännäs, E., Wiklund, B.S., Kiessling, A. and Liljedahl,L E, 2000. Study on the individual feed choice in a group of hens using an automatic registration system. In: Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proc.NJF-seminar No 303 Horsens, Denmark 16-17 Sept 1999. DARCOF Report 2, 51-58.

Das, S.M., Redbo, I. and Wiktorsson, H., 2000. Effect of age of calf on suckling behaviour and other behavioural activities of Zebu and crossbred calves during restricted suckling periods. Appl Anim Behav Sci 67, 47-57.

Dimander, S.O., Höglund, J., Spörndly, E. and Waller, P., 2000. The impact of internal parasites on the productivity of young cattle organically reared on semi-natural pastures in Sweden. Veterinary Parasitology 90, 271-284.

Gustafson, G.M., 2000. Partitioning of nutrient and trace elements in feed between milk, feces and urine by lactating dairy cows. Acta Agric Scand, Section A 50, 111-120.

Hedqvist, H., Mueller-Harvey, I., Reed, J.D., Krueger, C.G. and Murphy, M., 2000. Characterisation of tannins and in vitro protein digestibility of several Lotus corniculatus varieties. Animal Feed Science and Technology 87, 41-56.

Holtenius, K., Sternbauer, K. and Holtenius, P., 2000. The effect of plasma glucose level on the abomasal function in dairy cows. Journal of Animal Science 78, 1930-1935.

Håkansson, J., 2000. Ad libitum feeding of growing pigs with diets diluted with wheat straw meal. Acta Agric Scand, Sect A, Animal Sci 50, 83-92.

Högberg, A. and Rydhmer, L., 2000. A Genetic Study of Piglet Growth and Survival. Acta Agric Scand, Sect A, Animal Sci 50, 300-303.

Johansson, L., Lundström, K., Jonsäll, A. and Lundh, T., 1999. Effects of red clover silage and agening time on sensory characteristics and cooking losses of loin (M.Longissimus dorsi) from Hampshire crosses with and without the RN- allele. Food Quality and Preference 10, 299-303.

Kask, K., Gustafsson, H., Magnusson, U., Bertilsson, J., Gunnarsson, A. and Kindahl, H., 1999. Uterine Bacteriology, Histology, Resumption of Ovarian Activity and Granulocyte Function of the Postpartum Cow in Different Milking Frequencies. Acta vet Scand 40:4, 287-297.

Khang, D.N. and Wiktorsson, H., 2000. Effects of cassava leaf meal on the rumen environment of local yellow cattle fed urea-treated paddy straw. Asian-Aus J Anim Sci 13, 1002-1008.

Lindström, T. and Redbo, I., 2000. Effect of feeding duration and rumen fill on behaviour in dairy cows. Applied Animal Behaviour Science 70, 83-97.

Lindström, T., Redbo, I. and Ulvnäs-Moberg, K., 2000. Plasma oxytocin and cortisol concentrations in dairy cows in relation to feeding duration and rumen fill. Physiology and Behaviour (In press)

Mui, N.T., Ledin, I. and Binh, D.V., 2000. Effect of chopping and level of inclusion of whole sugar cane in the diet on intake and growth of goats. Livestock Production Science 66, 25-34.

Murphy, M., Åkerlind, M. and Holtenius, K., 2000. Rumen fermentation in lactating cows selected for milk fat content fed two forage to concentrate ratios with hay or silage. Journal of Dairy Science 83:4, 756-764.

Ngoan, L.D., An, L V., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2000. Ensiling techniques for shrimp by-products and their nutritive value for pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Science 13, 1278-1284.

Ngoan, L.D. and Lindberg, J.E., 2000. Ileal and total tract digestibilty in growing pigs fed cassava root meal and rice bran diets with inclusion of fishmeal and fresh or ensiled shrimp by-products. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (In press)

Ngoan, L.D., Lindberg, J.E., Ogle, B. and Thomke, S., 2000. Anatomical proportions and chemical and amino acid composition of common shrimp species in central Vietnam. Asian-Australasian Journal of Animal Science 13, 1439-1445.

Ngoan, L.D., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2000. Effects of replacing fishmeal with ensiled shrimp by-product on the performance and carcass characteristics of growing pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (In press)

Palmgren-Karlsson, C., Lindberg, J.E. and Rundgren, M., 2000. Associative effects on total tract digestibility in horses fed different ratios of grass hay and whole oats. Livestock Production Science 65, 143-153.

Phuc, B.H.N. and Lindberg, J.E., 2000. Ileal and total tract digestibility in growing pigs given cassava root meal diets with inclusion of cassava leaves, leucaena leaves and groundnut foliage. Animal Science 71, 301-308.

Phuc, B.H.N., Ogle, B., Lindberg, J. and E, 2000. Effects of replacing soybean protein with cassava leaf protein in cassava root meal based diets for growing pigs on digestibility and N retention. Animal Feed Science and Technology 83, 223-235.

Rafai, P., Pettersson, H., Bata, A., Papp, Z., Glavits, R., Tuboly, S., Vanyi, A. and Soos, P., 2000. Effect of dietary T-2 fusariotoxin concentrations on the health and production of white Pekin duck broilers. Poult Sci 79, 1548-1556.

Reverter, M., Lundh, T., Gonda, H.L. and Lindberg, J.E., 2000. Portal net appearance of amino acids in growing pigs fed a barley-based diet with inclusion of three different forage meals. British Journal of Nutrition 84, 483-494.

Spörndly, E., Olsson, I. and Burstedt, E., 2000. Grazing by steers at different sward surface heights on extensive pastures:A study of weight gain and fat deposition. Acta Agric Scand, Sect A, Animal Sci 50, 184-192.

Thu, N.V. and Udén, P., 2000. Effect of work and urea-molasses cake supplementation on liwe weight and milk yield of Murrah buffalo cows. Asian-Australasian J Anim Sci 13, 1329-1336.

Waldenstedt, L., Elwinger, K., Lundén, A., Thebo, P. and Uggla, A., 2000. Broiler performance in response to a low protein or a vitamin supplemented diet during experimental coccidial infection. Archiv für Geflügelkunde 64, 34-39.

Waldenstedt, L., Lundén, A., Elwinger, K., Thebo, P., Bedford, M.R. and Uggla, A., 2000. Intestinal digesta viscosity decreases during coccidial infection in broilers. British Poultry Science 41, 459-464.

Widestrand, J., Lundh, T., Pettersson, H. and Lindberg, J.E., 1999. Cytotoxicity of four trichothecenes evaluated by three colorimetric bioassays. Mycopathologia 147, 149-155.

6. Artiklar i övriga utländska tidskrifter och konferenspublikationer

Dewhurst, R.J., Davies, D.W.R., Fisher, W.J., Bertilsson, J. and and Wilkins, R.J., 2000. . Intake and milk production responses to legume silages offered to Holstein-Friesian cows. British Society of Animal Science Winter Meeting. 2 pp.

Elwinger, K. and Wahlström, A., 2000. Effects of oats, oat husks and dehulled oats on performance of laying hens in an aviary system. Paper no. P6.06 in CD-rom version. Proc XXI World Poultry Conference, Montreal, 20-24 August 2000

Eriksen, G.S., Pennington, J. and Schlatter, J., 2000. JECFA. Zearalenone. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 53rd Report. Safety evaluation of certain food additives and contaminants. WHO Food Additives series (Geneva) 44, 393-482.

Eriksson, T., 2000. Fodder beets and potatoes as a replacement for grain in dairy cow diets. In Proceedings from Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)Seminar 303 "Ecological Husbandry in the Nordic countries". Hermansen, J., Lund, V. and Thuen, E. (Ed). Horsens, Denmark. pp 179-183.

Gustafson, G.M., 2000. Barley as catchcrop of nitrogen after grazing sows. In Proceedings from Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)Seminar 303 "Ecological Husbandry in the Nordic countries". Hermansen, J., Lund, V. and Thuen, E. (Ed). Horsens, Denmark.

Inborr, J. and Waldenstedt, L., 2000. Effect of astaxanthin-rich algal meal (H. pluvialis) on growth performance, caecal campylobacter and clostridium counts and tissue astaxanthin concentration of broiler chickens. Proceedings Australian Poultry Symposium 12, 174-177.

Jonsson, N., Pettersson, H. and Schnürer, J., 2000. Study of the Relationship between Storage Conditions and the Growth of Moulds and Production of Ochratoxin A in Grain - preliminary results. Proc AgEng Warwick 2000 1-8.

Neil, M., 1999. Effects of sow parity on piglet survival and growth. In Manipulating Pig Production VII. Cranwell, P.D. (Ed). Australasian Pig Science Association, Werribee, Victoria, Australia. pp 108-108.

Neil, M. and Johansson, C., 1999. Water addition to piglet feed: Effects on post-weaning growth and health. In Manipulating pig production VII. Cranwell, P.D. (Ed). Australasian Pig Science Association, Werribee, Victoria, Australia. pp 128-128.

Pettersson, H., 2000. Fusarium toxin analysis. Mycotoxins and Dioxins and the Environment, 5th Polish Mycotoxin conference, Bydgoszcz, 25-27 September 2000 105-108.

Pettersson, H., 2000. Fusarium toxin analysis and new screening methods for trichothecenes in cereals. Proc IRTAC Conference Sanitary quality of cereals, Paris 14-15 Dec 2000 1-6.

Svennersten-Sjaunja, K., , B.I. and & Pettersson, G., 2000. The milking process in an automatic milking system, evaluation of milk yield, teat condition and udder health. Robotic Milking, Proceedings of the international symposium held 17-19 August. Lelystadt, The Netherlands.

Tauson, R., 2000. Furnished cages - pros and cons. Proc. Poultry Information Exchange, 9-11 April 2000. Surfers Paradise, Australia. PIX, C/- Department of Primary Industries Qeensland, PO Box 264, CABOOLTURE QLD 4510,. Australia 141-156.

Tauson, R., 2000. Furnished cages and aviaries: Production and health. Paper xxx in CD-rom version. Proc XXI World´s Poultry Congress Montreal, 20-24 August 2000

Tuori, M., Syrjälä-Qvist, L., Bertilsson, J. and Wilkins, R., 2000. . Milk production based on leguminous silage: Red clover and fodder Galega in Finland. EGF, European Grassland Federation.

Udén, P., 1999. Ruminal metabolism of buffer soluble proteins, peptides and amino acids in vitro. In Modelling nutrient utilisation in farm animals. McNamara, J.P., France, J. and Beever, D.E. (Ed). CABI Publishing, Wallinford, Oxon, UK. pp 63-72.

Waldenstedt, L., 2000. Rearing broilers without coccidiostats. Paper no. W2.07 in CD-rom version. Proc XXI World Poultry Conference, Montreal, 20-24 August 2000

Wall, H. and Tauson, R., 2000. Exterior egg quality and use of nests in furnished cages. Paper no. P15.24 in CD-rom version. Proc XXI World Poultry Conference, Montreal, 20-24 August 2000

Wiktorsson, H., Svennersten-Sjaunja, K. and Salomonsson, M., 2000. Short or irregular milking intervals in dairy cows - effects on milk quality, milk composition and cow performance. Robotic Milking, Proceedings of the international symposium held 17-19 August. Lelystadt, The Netherlands.

Österman, S. and Bertilsson, J., 2000. . Milking 3 times per day in combination with 18 months calving interval - How does it effect milk production, milk composition and milk quality? 51st Annual meeting of EAAP. The Hague, Netherlands. 3 pp.

Publikationer från 2001

1. Refereegranskade artiklar

Agenäs, S., Holtenius, K., Griinari, M. and Burstedt, E., 2001. Effects of turnout to pasture and dietary fat supplementation on milk fat composition and conjugated linoleic acid in dairy cows. Acta Agric Scand, Sect A, Animal Sci 51, 00-00.

Andresen, N., Ciszuk, P. and Ohlander, L., 2001. Pigs on Grassland: Animal Growth Rate, Tillage Work and Effects in the Following Winter Wheat Crop. Biological Agriculture and Horticulture 18, 327-343.

Assefa, G. and Ledin, I., 2001. Effect of variety, soil type and fertiliser on the establishment, growth, forage, yield, quality and voluntary intake by cattle of oats and vetches cultivated in pure stands and mixtures. Animal Feed Science and Technology 92:1-2, 95-111.

Bertilsson, J., Dewhurst, R., Merry, R. and Tuori, M., 2001. Response of dairy cows to feeding legume and grass silages. Landbauforschung Völkenrode 244, 00-00

Brännäs, E., Wiklund, B.-S., Burel, C., Ciszuk, P., Liljedahl, L.-E. and Kiessling, A., 2001. Note on a method for individual recognition in feed pecking in free running groups of hens. Applied Animal Behaviour Science 70, 239-243.

Darnerud, P.O., Eriksen, G.S., Johannesson, T., Larsen, P.B. and Viluksela, M., 2001. Polybrominated diphenyl ethers: occurrence, dietary exposure, and toxicology. Environ Health Perspect 109 Suppl 1, 49-68.

Das, S.M., Redbo, I. and Wiktorsson, H., 2001. Behaviour of Zebu and crossbred cows in restricted suckling groups. Appl Anim Behav Sci 72, 263-270.

Hao, N.V. and Ledin, I., 2001. Performance of growing goats fed Gliricidia maculata. Small Ruminant Research 39, 113-119.

Holtenius, K., Agenäs, S., Delavaud, C. and Chilliard, Y., 2001. Effect of dry period feed intake on plasma leptin in dairy cows. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment 5, 58.

Jacobsson, M., Lindberg, J.E., Lindberg, R., Hård af Segerstad, C., Wallgren, P., Fellström, C., Hulthén, C. and Jensen-Waern, M., 2001. Intestinal cannulation: Model för study of the midgut of the pig. Comparative Medicine 51, 163-170.

Lindberg, J.E. and Palmgren Karlsson, C., 2001. Effect of replacing oats with sugar beet pulp and maize oil on nutrient utilization in horses. Equine Veterinary Journal 33, 585-590.

Lindén, A., Andersson, K. and Oskarsson, A., 2001. Cadmium in organic and conventional pig production. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 40, 425-431.

Lunden, A., Thebo, P., Gunnarsson, S., Hooshwand-Rad, P., Tauson, R. and Uggla, A., 2000. Eimeria infections in litter-based, high stocking density systems for loose-housed laying hens in Sweden. Br Poult Sci 41, 440-447.

Lupoli, B., Johansson, B., Uvnäs-Moberg, K. and Svennersten-Sjaunja, K., 2001. Effect of suckling on the release of oxytocin, prolactin, cortisol, gastrin, cholecystokinin, somatostatin and insulin in dairy cows and their calves. Journal of Dairy Research 68, 175-187.

Men, B.X., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2001. Effect of choice feeding on the nutrient intake and performance of broiler ducks. Asian-Australasian Journal of Animal Science 14:12, 1728-1733.

Men, B.X., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2001. Use of duckweed as a protein supplement for growing ducks. Asian-Australasian Journal of Animal Science 14:12, 1741-1746.

Mui, N.T., Ledin, I., Udén, P. and Binh, D.V., 2001. The foliage of Flemingia (Flemingia macrophylla) or Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) as a substitute for a rice bran - soya bean concentrate in the diet of lactating goats. Asian-Australasian Journal of Animal Science 15:1, 1-10.

Mui, N.T., Ledin, I., Udén, P. and Binh, D.V., 2001. Effect of replacing a rice bran - soya bean concentrate with Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) or Flemingia (Flemingia macrophylla) foliage on the performance of growing goats. Livestock Production Science 72, 253-262.

Ngo Van Man and Wiktorson, H., 2001. The effect of replacing grass with urea treated fresh rice straw in dairy cow diet. Asian-Australasian Journal of Animal Science 14:8, 1090-1097.

Ngo Van Man and Wiktorsson, H., 2001. Cassava tops ensiled with or without molasses as additive - effects on quality, feed intake and digestibility by Heifers. Asian-Australasian Journal of Animal Science 14, 627-630.

Nordenfors, H., Hoglund, J., Tauson, R. and Chirico, J., 2001. Effect of permethrin impregnated plastic strips on Dermanyssus gallinae in loose-housing systems for laying hens. Vet Parasitol 102, 121-131.

Ogle, R.B., 2001. The need for socio-economic and environmental indicators to monitor degraded ecosystem rehabilitation: a case study from Tanzania. Agriculture, Ecosystems and Environment 87, 151-157.

Olofsson, J. and Wiktorsson, H., 2001. Competition for total mixed diets fed restrictively using one or four cows per feeding station. Acta Agriculturae Scandinavia, Section A, Animal Science 51, 59-70.

Phuc, B.H.N. and Lindberg, J.E., 2001. Ileal digestibility of amino acids in growing pigs given cassava root meal diets with inclusion of cassava leaves, leucaena leaves and groundnut foliage. Animal Science 72, 511-517.

Phuc, B.H.N., Lindberg, J.E., Ogle, B. and Thomke, S., 2001. Determination of the nutritive value of tropical biomass products for monogastrics using rats: 1. Comparison of eight forage species at two levels of inclusion in relation to a casein diet. Asian-Australasian Journal of Animal Science 14:7, 986-993.

Phuc, B.H.N., Lindberg, J.E., Ogle, B. and Thomke, S., 2001. Determination of the nutritive value of tropical biomass products for monogastrics using rats: 2. Effects of drying temperature, ensiling and level of inclusion of cassava leaves and sweet potato vines. Asian-Australasian Journal of Animal Science 14:7, 994-1002.

Sallander, M. H., Hedhammar, Å., Rundgren, M. and Lindberg, J.E., 2001. Demographic data of a population of insured Swedish dogs measured in a questionnaire study. Acta Veterinaria Scandinavica 42, 41-50.

Sallander, M.H., Hedhammar, Å., Rundgren, M. and Lindberg, J.E., 2001. Repeatability and validity of a combined mail and telephone questionnaire on demographics, diet, exercise and health status in an insured dog population. Preventive Veterinary Medicine 50, 35-51.

Tauson, R., 2001. Ruotsalaisten kokemuksia kanojen munantuotannosta ja terveydestä virikehäkeissä. Suomen Siipikarja 4, 18-23.

Uvnäs-Moberg, K., Johansson, B., Lupoli, B. and Svennersten-Sjaunja, K., 2001. Oxytocin facilitates behavioural, metabolic and physiological adaptions during lactation. Applied Animal Behaviour Science 72, 225-234.

Wahlstrom, A., Tauson, R. and Elwinger, K., 2001. Plumage condition and health of aviary-kept hens fed mash or crumbled pellets. Poult Sci 80, 266-271.

Waldenstedt, L., Elwinger, K., Lunden, A., Thebo, P. and Uggla, A., 2001. Sporulation of Eimeria maxima oocysts in litter with different moisture contents. Poult Sci 80, 1412-1415.

Widestrand, J. and Pettersson, H., 2001. Effect of time, temperature and solvent on the stability of T-2 toxin, HT-2 toxin, deoxynivalenol and nivalenol calibrants. Food Addit Contam 18, 987-992.

 

2. Internationell publicering

Agenäs, S., Dahlborn, K. and Holtenius, K., 2001. Milk yield and milk fat production in feed-deprived dairy cows. 11th International Conference on Production Diseases in Farm Animals, 12-16 August. KVL, Denmark. 36 pp.

Baldwin V, R.L., Crooker, B.A. and Neil, M., 2001. Session III. Tissue and whole body metabolism. Summary of the discussion. In Energy metabolism in animals. EAAP Publication No. 103. Chwalibog, A. and Jakobsen, K. (Ed). Wageningen Pers, Wageningen. pp 319-321.

Chirico, J. and Tauson, R., 2001. Baited traps, a novel approach to control the poultry Red mite, Dermanyssus gallinae. Proceedings of the 18:th International WAAVP Congress, Stresa, Italy, August 28-30. Stresa, Italy. p. 123

Eriksson, T., Ciszuk, P. and Burstedt, E., 2001. Roots and potatoes as supplements to an alfalfa - grass diet to dairy cows. Theme 19. Use of supplements. IGC, International Grassland Congress. 2 pp.

Gustafson, G., Salomon, E., Jonsson, S. and Steineck, S., 2001. Preliminary results from a study of fluxes and balances of P, K and Zn in a conventional and ecological dairy farm system through feeds, animals and manure during one year. Element balances as a sustainability tool, Workshop in Uppsala 16-17 March 2001. JTI-Rapporter Lantbruk & Teknik 281, 91.

Holtenius, K. and Agenäs, S., 2001. Responses to intravenous glucose challenges in dairy cows fed different amounts of a total ration in the dry period. 11th International Conference on Production Diseases in Farm Animals. Copenhagen, Denmark. p 58.

Knick´y, M. and Lingvall, P., 2001. Possibilities to avoid growth of clostridia and/or fungi in wilted silage by use of organic and inorganic salts. Proc of the XIX International Grassland Congress Brazil 788-789.

Knick´y, M. and Lingvall, P., 2001. Possibilities to Secure the Hygienic Quality of Whole Crop Barley Silage. Proc 10th Int Symp of Forage Conservation,Brno, Czech Republick 166-167.

Ledin, I. and Morand-Fehr, P. (Eds), 2000. Sheep and goat nutrition: Intake, digestion, quality of products and rangelands. Cahiers OPTIONS méditerranéennes, CIHEAM, Zaragoza 52, 1-196.

Lindberg, J.E., Lundh, T., Andersson, C., Gonda, H., Reverter, M., 2001. Portal net appearance of nutrients and energy in growing pigs fed a barley-based diet with inclusion of three different forage meals. EAAP publication Wageningen Pers, Wageningen 103, 289-292.

Lindberg, J.E. and Ogle, B. (Eds) 2001. Digestive physiology of pigs. Proceedings of the 8th symposium. CABI Publishing, Wallingford, Oxon, UK.

Lindberg, J.E. and Wandrag, B., 2001. Predictions of energy value in commercial dog foods. EAAP publication, Wageningen Pers, Wageningen 103, 55-58.

Lingvall, P., 2001. Hygienic Quality and Nutrient Losses in Round and Square Bale Silage. Proc 10th Int Symp of Forage Conservation,Brno, Czech Republick 124-127.

Lingvall, P. and Weissbach, F., 2001. Ballensilage in Schweden - Technologi, Silierung, Ververtung Agri 21 - Expo Hannover. Top Silagen für Top Milchleistungen. Landwirtschaftskammer Hannover 30, 31-48.

Lundh, T., Nyberg, L. and Lindberg, J.E., 2001. Sphingomyelinase activity in gastrointestinal content and mucosa from pigs of different ages. In Digestive physiology of pigs [0 85199 517 9]. Lindberg, J.E. and Ogle, B. (Eds). CABI Publishing, Wallingford. pp 31-33.

Neil, M., 2001. Nutrition and mobilization of body reserves in sows. In Energy metabolism in animals. EAAP Publication No. 103. Chwalibog, A. and Jakobsen, K. (Eds). Wageningen Pers, Wageningen. pp 337-340.

Pauly, T., 2001. Ensiling in Sweden. In Production and utilization of silage with emphasis on new techniques. The Nordic Assoc. and of Agr (Ed). Proc. of NJF seminar 326, Lillehammer, Norway, 27-28 Sept. 2001.

Phuc, B.H.N., Lindberg, J.E. and Ogle, B., 2001. Nutritive value of cassava leaves for monogastric animals. In Current research and development on the use of cassava as animal feed. International Workshop. Preston, T.R., Ogle, B. and Wanapat, M. (Eds). Khon Kaen University, Thailand. pp 31-40.

Piva, A., Bach Knudsen, K.E. and Lindberg, J.E., 2001. Gut environment of pigs. Nottingham University Press, Nottingham, UK.

Salomonsson, M. and Spörndly, E., 2000. Cow behaviour at pasture with or without supplementary roughage in automatic milking systems. In Robotic Milking - Proceedings of the international symposium, 17-19 August 2000. Hogeveen, H. and Meijering, A. (Eds). Lelystad, The Netherlands. pp 192-193.

Slottner, D. and Rammer, C., 2001. Ensiling of different legumes compared to grass. Proceedings of the XIX International Grassland Congress, Brazil 776-777.

Tauson, R., 2001. Aspetti produttivi, sanitari e gestionali nell'uso delle gabbie arricchite. Proceedings (CD-Rom) of "Gabbie arricchite - Prospettive di impiegio per le galline ovaiole", Forli 5 March. CRPA, Bologna. 5 pp.

Tauson, R., 2001. Egg quality in furnished cages for layers - development, management and comparison with other systems. Proceedings of IX European symposium on the Quality of eggs and egg products, Kusadasi, Turkey September 9-12. WPSA Turkish Branch, Ege University, Izmir. 93 pp.

Tauson, R. and Holm, K.-E., 2001. First furnished small group cages for laying hens in evaluation program on commercial farms in Sweden. Proceedings of the 6:th European Symposium on Poultry Welfare, Zollikofen, Switzerland, 1-4/9. Swiss Branch of the WPSA, Zollikofen, Switzerland. 26 pp.

Wiktorsson, H., 2001. Automatic Milking - Cow welfare and performance. Conference on 'Future Farming Systems with Special Reference to Dairy Cows' at Azienda Sperimentale Vittorio Tadini, April 27-29. Piacenza, Italy. 1 pp.

Öborn, I., Gustafson, G., Salomon, E., Lundgren, A., Bengtsson, H., Jonsson, S., Holmqvist, J., Nilsson, I. and Andersson, A., 2001. Farm gate and farm balances of P, K and Zn in organic and conventional dairy farming at the Öjebyn Farm in Northern Sweden. In: Element balances as a sustainability tool, Workshop in Uppsala 16-17 March 2001. JTI-Rapporter Lantbruk & Teknik p. 281

3. Nationell publicering

Amoudruz Arlert, P., 2001. Faktorer som påverkar förekomsten av hästensa bandmask Anoplocephala perfoliata. Examensarbete 157. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Anderberg, L., 2001. Kalvuppfödningen på KRAV-mjölkgårdar, och dess effekt på det vuxna produktionsdjuret. Överensstämmer uppfödningen med kalvens naturliga beteende? Enkät och litteraturstudie. Examensarbete 152. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 40 pp.

Anderberg, L., Loberg, L., Svennersten-Sjaunja, K., Lidfors, L. and Berg, C., 2001,. Mjölk till kalvar på ekologiska gårdar - enkätstudie och försök med amkor. Fakta, Jordbruk 9, 1-4.

Andersson, K., 2001. Kan hangrisar användas för köttproduktion? In Svinforskning och -undervisning. Informationsdag vid SLU, Funbo-Lövsta 2001-11-20. Neil, M. and Lundeheim, N. (Ed). SLU, Inst. f. husdjurens utfodring och vård., Uppsala. pp 1-3.

Andersson, K., Andersson, K., Stern, S. and Hansson, I., 2001. Hur klarar dagens svenska slaktsvin uppfödning till högre vikter? In Svinforskning och -undervisning. Informationsdag vid SLU, Funbo-Lövsta 2001-11-20. Neil, M. and Lundeheim, N. (Ed). SLU, Inst. f. husdjurens utfodring och vård., Uppsala. pp 1-2.

Bertilsson, J., 2001. Vallforskning till bondens nytta? Rapporter från fältforskningsenheten 7, 96-97.

Bertilsson, J., 2001. . Utvärdering av beräkningsmetodik för metanavgång från nötkreatur. Naturvårdsverket. 14 pp.

Bertilsson, J., Emanuelson, M. and Olsson, G., 2001. Konsekvenser av att förändra andelen konventionellt foder i en ekologisk foderstat. Svensk Mjölk Forskning 2001, 1-10.

Bertilsson, J., Emanuelson, M. and Salomonsson, M., 2001. Kan man utfodra korna med enbart närproducerat foder? Svensk Mjölk djurhälso- och utfodringskonferens 2001, Linköping. 61 pp.

Bertilsson, J. och Halling, M. 2001. Baljväxtensilage som foder till kor och får. Sammanfattning av EU projektet LEGSIL, Europeiska Unionen, Crediton, England 16 pp. (Full format kan läsas med Acrobat Reader)

Bertilsson, J., Halling, M, Lingvall, P., Pauly, T. and Udén, P., 2001. Uthållig mjölkproduktion baserad på ensilage med högt sockerinnehåll. Ekologiskt lantbruk, Ultuna 13-15 november 2001, CUL, SLU

Bui Xuan Men, 2001. Feeding and management systems for smallholder duck production in the Mekong Delta of Vietnam. Agraria 299. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 39 pp.

Chate, G.C., 2001. Effect of on-farm dry season supplementation of boer goat crosses on growth and lactation. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 69 pp.

Ciszuk, P., 2001. Intensitet genom mångfald eller specialisering. Ekologiskt lantbruk, Ultuna 13-15 november 2001, CUL, SLU 174-175.

Ciszuk, P., 2001. Hönsens foderval och proteinförsörjning. Ekologiskt lantbruk, Ultuna 13-15 november 2001, CUL, SLU 215-217.

Deltén, A., 2001. Mjölkens ureahalt och mjölkkornas kväveeffektivitet. Examensarbete 148. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 66 pp.

Dereje Arega, M., 2001. The dromedary camel: Supplementation for higher milk yields and behaviour and feed preference on range. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 63 pp.

Duc, L.T., 2001. Evaluation of rubber seed meal in diets of growing-finishing pigs. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 88 pp.

Eriksson, T. and Burstedt, E., 2001. Baljväxtrikt vallfoder, rotfrukter och potatis i mjölkproduktionen. Forskningsnytt om ökologisk landbrug i Norden 1, 16-17.

Eriksson, Å., 2001. Detektion av mastit med en elektronisk näsa. Examensarbete 149. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 33 pp.

Garaleviciene, D., 2001. Mycotoxins and moulded feed. Effects on laying hen and contamination of Lithuanian feeds. Agraria 294. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 81 pp.

Gustafson, G.M. and Andresen, N., 2001. Grisar i odlingen - sammanfattning från systemstudier. Ekologiskt lantbruk,Konferens, SLU Ultuna, www.cul.slu.se. 272 pp.

Halling, M.A. and Bertilsson, J., 2001. Sweetgrass -projektinformation. Rapporter från fältforskningsenheten 7, 93-96.

Holmquist, S., 2000. Vallfoderrelaterade problem vid utfodring av hästar. Examensarbete 142. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 54 pp.

Holtenius, K., 2001. Feta kor är inte bra - varför? Svensk Mjölks Djurhälso- och Utfodringskonferens 2001. Linköping, Sweden. 131 pp.

Häggblad, H., 2001. Utfodringens betydelse för proteinhalten i mjölken. Examensarbete 156. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 47 pp.

Johansson, C., 2000. Fuktigt foder till smågrisar. Examensarbete 141. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Johansson, E.L., 2001. Utedrift med nötkreatur utan ligghall. Examensarbete 158. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Josefsson, L., 2001. Hösilage - ett bra fodermedel till häst ? Fördjupningsarbete Veterinärprogrammet. SLU, institutionen för Husdjurens utfodring och vård. 10 pp.

Karlsson, M., 2001. Betesdrift i kombination med automatisk mjölkning. En fältstudie på tre gårdar. Examensarbete 150. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 39 pp.

Klingstedt, M., 2001. Hälsa och produktion hos värphöns - inverkan av inhysning, utfodring och djurmaterial. Seminarium 44. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 19 pp.

Klingstedt, M., 2001. Hälsa och produktion hos värphöns: Inverkan av inhysning, foder och djurmaterial. Examensarbete 155. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 39 pp.

Larsson, M., 2001. Dairy cattle farming in Russia - case studies in the Novosibirsk and Leningrad regions. Examensarbete 145. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 52 pp.

Larsson, M. and Larsson, M., 2001. Effect of feeding high fat oats on digestibility and blood parameters in Swedish standardbred trotters. Examensarbete 153. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 34 pp.

Len, N.T., 2001. Evaluation of chicken manure and cassava residue as feed for fattening F1 pigs under village conditions in north Vietnam. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 76 pp.

Lingvall, P., 2001. Är konserveringsmedel vid ensilering lönsamt ? Husdjur 4,

Madej, M., 2001. The Porcine Gastrointestinal Epithelium. Metabolism of Glutamine for Energy Production. Agraria 261. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 52 pp.

Mai Van Sanh, 2001. Effects of feeding level and forage/concentrate ratio on milk production and performance of crossbred lactating cows. Agraria 304. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 39 pp.

Masimbiti, W., 2001. The effects of feeding urea treated maize stover supplemented with a protein/energy concentrate to lactation dairy cows in Zimbabwe. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden.

Melin, M., 2001. Degradation of crude protein from the S-fraction in rumen fluid. Examensarbete 144. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 39 pp.

Mesfin, R., 2001. Biological and economical evaluation of feeding ureatreated teff and barley straw based diets to crossbread dairy cows in the highlands of Ethiopia. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 66 pp.

Murphy, M. and Burstedt, E., 2001. Kraftfodrets sammansättning vid mjölkproduktion på bete. Svenska vallbrev Svenska Vallföreningen 2.

Müller, C. E, 2001. Sommarbete - en efterlängtad period!. Hästen 3, 16-18.

Müller, C. E, 2001. Utfodring av högdräktiga ston. Hästfynd 4,

Müller, C.E., 2001. Dammigt och mögligt hö-livsfarligt för hästen!. Hästen 1, 16-18.

Müller, C.E., 2001. Halm - både strö och foder. Hästen 5, 26-28.

Müller, C.E., 2001. Lucern. Hästen 6, 21-23.

Müller, C.E., 2001. Korn kan vara ett bra alternativ till havre. Hästen 7, 20-21.

Müller, C.E., 2001. Extra foder på vintern? Hästen 8,

Müller, C.E., 2001. Grovfoderanalys - när, var, hur, varför ? Hästen nr 4/2001 27-29.

Müller, C.E., 2001. Utfodringsrelaterade sjukdomar del 3 - diarré, korsförlamning och foderallergi. Hästfynd 2,

Müller, C.E., 2001. Utfodring av digivande ston. Hästfynd 5, 61.

Müller, C.E., 2001. Vatten!. Hästfynd 6, 62-63.

Müller, C.E., 2001. Stalla in rätt !. Hästfynd 8, 14-15.

Müller, C.E., 2001. Stereotypier - resultatet av en torftig miljö? Hästfynd 10,

Müller, C.E., 2001. Utfodringsrelaterade sjukdomar del 2- Fång. Hästfynd nr 1/2001 18-19.

Müller, C.E., 2001. Fodertillskott till hästar - fungerar de ? Hästmagazinet 4, 65-68.

Müller, C.E., 2001. 10 vanliga frågor och svar om ensilage. Hästmagazinet 6, 44.

Müller, C.E., 2001. Utfodring av växande unghästar. Hästmagazinet 7, 63-64.

Müller, C.E., 2001. Protein - både kvalitet och kvantitet. Hästmagazinet 8, 64-65.

Müller, C.E., 2001. Grönmassan styr valet av ensileringsmedel. Odalaren 1, 10.

Müller, C.E., 2001. Småbalsensilering och aspekter på ensilage till hästar. Rapport 250. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Müller, C.E., 2001. Producera hästensilage ? Svenska Vallbrev - Svenska Vallföreningen 4, 1-2.

Müller, C.E., 2001. Sto och föl på bete. WesternNytt 3, 11 och 15.

Neil, M., 2001. Utfodring av rekryteringsgyltor. Maxiknorren 2, 4-5.

Ngo Van Man, 2001. Better use of local forages for dairy cattle in Vietnam: Improving grasses, rice straw and protein rich forages. Agraria 303. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 43 pp.

Ngu, N.T., 2001. Improving utilisation of market wastes from fruits and vegetables in goat feeding. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 52 pp.

Nguyen Nhut Xuan Dung, 2001. Evaluation of green plants and by-products from the Mekong delta with emphasis on fibre utilisation by pigs. Agraria 285. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 44 pp.

Nguyen Thi Mui, 2001. Feeding systems for goats based on foliages and whole sugar cane. Agraria 307. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 50 pp.

Nilsson, A., 2001. Hangrisen som slaktsvin. Seminarium 43. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 19 pp.

Nilsson, C., 2001. Seminarium 42. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 19 pp.

Odensten, M., 2001. Pektin - analysmetoder och dess nedbrytning i vommen. Examensarbete 151. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Olofsson, J., Pettersson, G., Wiktorsson, H., Ekman, T. and Sundberg, M., 2001. Teknisk provning av DeLavals automatiska mjölkningssystem (VMSTM). Rapport 249. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 55 pp.

Palmgren Karlsson, C., 2001. Nutrient utilization in horses – Effect of oat replacement on ration digestibility and metabolic parameters. Agraria 270. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 63 pp.

Pehrson, I., Ledin, I. and Nielsen, K., 2001. Fårbete. I Bete och betesdjur. Pehrson, I. (Ed). Jordbruksverket, Elanders Gummessons, Falköping. pp 127-136.

Persson, E. and Andersson, K., 2001. Utfodringsintensitetens inverkan på slaktsvinens produktionsresultat. PIG, Praktiskt Inriktade Grisförsök, 532 87 Skara (Skara) 25, 1-7.

Persson, E. and Andersson, K., 2001. Utfodringsnormens inverkan på slaktsvinens produktionsresultat. Serie A Husdjursproduktion. Rapport 2. SLU, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Skara. 1 pp.

Persson, S., 2001. Mjölkningsfrekvensens inverkan på mjölkfettets kvalitet och sammansättning. Examensarbete 159. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 37 pp

Phimphachanvongsod, V., 2001. The potential of Gliricidia sepium leaves as feed for goats in smallholder farming systems in Lao.MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 58 pp.

Sallander, M., 2001. Diet and activity in Swedish dogs. Agraria 290. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 75 pp.

Salomonsson, M., Gustafsson, A.H., Bertilsson, J., Melin, M. and Emanuelson, M., 2001. AAT/PBV-systemet i Norden -skillnader, utvecklingsvägar och möjlighet till förbättrad kväveeffektivitet. Svensk Mjölk, 105 46 Stockholm. 1 pp.

Skinnar, R., 2001. Rekryteringskalvens tillväxt - en studie av viktökning och hälsa vid två utfodringsnivåer hos kalvar i en storbox med transponderstyrd utfodring. Examensarbete 154. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Slottner, D., 2001. Ensilering av baljväxtrika vallar. Ekologiskt lantbruk, Ultuna 13-15 november 2001, CUL, SLU 307-309.

Spangenberg, E., 2001. Ska ko och kalv hållas tillsammans? Seminarium 45. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 19 pp.

Spörndly, E. and Kumm, K.-I., 2000. Övervintring av SRB-kvigor utomhus - tillväxt, foderförbrukning och ekonomi. Fakta jordbruk 19, 1-4.

Stern, S., Heyer, A., Andersson, K., Lundström, K. and Rydhmer, L., 2001. Ekologisk slaktsvinproduktion - ska smågrisar födda ute födas upp till slakt ute eller inne? Ekologiskt lantbruk, Ultuna 13-15 november 2001, CUL, SLU 262-265.

Stern, S., Heyer, A., Andersson, K., Lundström, K. and Rydhmer, L., 2001. Ekologisk slaktsvinproduktion - ska smågrisar födda ute födas upp till slakt ute eller inne? In Svinforskning och -undervisning. Informationsdag vid SLU, Funbo-Lövsta 2001-11-20. Neil, M. and Lundeheim, N. (Ed). SLU, Inst. f. husdjurens utfodring och vård, Uppsala. pp 1-2.

Tauson, R. and Holm, K.-E., 2001. Ny-teknik provning av Big Dutchman Aviplus inredda burar för 10 hönor. Rapport till Jordbruksverket. Inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala. 8 pp.

Thanh, V.T.K., 2001. Surveys on urban and rural livestock systems in central Vietnam. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 63 pp.

Thieu, N.Q., 2001. Evaluation of rubber seed meal in diets of local chickens. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 62 pp.

Van, D.T.T., 2001. Local feed resources in diets for small ruminants in Vietnam. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 59 pp.

Wahlström, M., 2001. Variationer i kraftfodermedlens näringsinnehåll och dess inverkan på hästens näringsförsörjning. Examensarbete 147. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Waldenstedt, L., 2001. Uppfödning av kycklingar utan foderantibiotika och koccidiostatika. Ekologiskt lantbruk, Ultuna 13-15 november 2001, CUL, SLU 220-222.

Widestrand, J., 2001. Assessment of trichothecene contamination – Chemical aspects and biological methodology. Agraria 274. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 43 pp.

Wiklert, S., 2001. En jämförelse mellan Cornellmodellen och svenska utfodringsrekommendationer till mjölkkor. Examensarbete 146. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 44 pp.

Woldehanna Kahisay, M., 2001. Prickly-pear cactus (Opuntia ficus indica) as a feed to ruminants. MSc thesis in the programme "Tropical Livestock Systems". SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden.

Wredle, E., 2001. Betesdrift i kombination med automatiska mjölkningssystem - Inverkan av olika avstånd stall-bete samt olika mängd tillskottsfoder på kornas beteende. Examensarbete 143. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 31 pp.

Wredle, E. and Spörndly, E., 2001. Automatisk mjölkning - avstånd till bete kan påverka beteende och produktion. Fakta jordbruk 3, 1-4.

 

Publikationer från 2002

1. Refereegranskade artiklar i tidskrifter

Berglund, I., Pettersson, G. and Svennersten-Sjaunja, K., 2002. Automatic milking: Effects on somatic cell count and teat end-quality. Livestock Production Science 78:2, 115-124.

Borin, K., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2002. Methods and techniques for the determination of amino acid digestibility: A Review. Livestock Research for Rural Development 14:6,

Burel, C., Ciszuk, P., Wiklund, B.-S., Kiessling, A., Liljedahl, L.-E. and Brännäs, E., 2002. Note on a method for individual recognition in laying performance in groups of hens. Applied Animal Behaviour Science 77, 167-171.

Bwire, J.M. and Wiktorsson, H., 2002. Optimising the quality and biomass production of maize stover tops for stall-fed dual purpose dairy cows in semiarid central Tanzania. Livestock Production Science 1, 000-000.

Chirico, J. and Tauson, R., 2002. Traps containing acaricides for the control of Dermanyssus gallinae. Vet Parasitol

Dung, N.N.X., Manh, L.H. and Udén, P., 2002. Tropical fibre sources for pigs-digestibility, digesta retention and estimation of fibre digestibility in vitro. Animal Feed Science and Technology 102, 109-124.

Dung, N.N.X. and Udén, P., 2002. Estimation of neutral detergent fibre degradation in pigs by an in vitro method. Animal Feed Science and Technology 95, 205-214.

Eriksen, G.S., Pettersson, H., Johnsen, K. and Lindberg, J.E., 2002. Transformation of trichothecenes in ileal digesta and faeces from pigs. Archives of Animal Nutrition 56, 263-274.

Frank, J., Kamal-Elddin, A., Lundh, T., Määttä, K., Törrönen, R. and Vessby, B., 2002. Effects of dietary anthocyanins on tocopherols and lipids in rats. J Agric Food Chem 50, 7226-7230.

Garaleviciene, D., Pettersson, H., Augonyte, G., Elwinger, K. and Lindberg, J.E., 2001. Effects of Mould and Toxin Contamination on Laying Hens Performance and Health. Archives of Animal Nutrition 55, 25-42.

Garaleviciene, D., Pettersson, H. and Elwinger, K., 2002. Effect on health and blood plasma parameters of laying hens by pure nivalenol in diet. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (in press)

Högberg, A., Lindberg, J.E. and Wallgren, P., 2001. Influence of ileo-caecal cannulation and oxytetracycline on ileo-caecal and rectal coliform populations in pigs. Acta Veterinaria Scandinavica 42:4, 435-440.

Högberg, A., Pickova, J., Babol, J., Andersson, K., Dutta, P. C., 2002. Muscle lipids, vitamins E and A, and lipid oxidation as affected by diet and RN genotype in female and castrated male Hampshire crossbred pigs. Meat Science 60, 411-420.

Hultén, F., Valros, A., Rundgren, M. and Einarsson, S., 2002. Reproductive endocrinology and post weaning performance in the multiparous sow: 1. Influence of metabolic status during lactation. Theriogenology 58, 1503-1517.

Hultén, F., Valros, A., Rundgren, M. and Einarsson, S., 2002. Reproductive endocrinology and post weaning performance in the multiparous sow: 2. Influence of nursing behaviour. Theriogenology 58, 1519-1530.

Jansson, A., Nyman, S., Lindholm, A. and Lindberg, J.E., 2002. Effect of exercise metabolism of varying dietary starch and sugar proportions. Equine Veterinary Journal Supplement 34, 17-21.

Jonsäll, A., Johansson, L., Lundström, K., Andersson, K., Nilsen, A.K. and Risvik, E., 2002. Rearing system less important than genotype for sensory quality of loin muscle. Food Quality and Preference 13, 73-80.

Leming, R. and Lindberg, J.E., 2001. Digestion of carbohydrates in fibre-rich diets for pigs. Journal of Agricultural Sciences (Agraarteadus) 12:4, 210-218.

Lindberg, J.E., 2002. Use of non-starch carbohydrate energy sources in performance horse feeds. Proceedings of the 12th Equine Nutrition Conference (September 19-20). Lexington, Kentucky, USA. 31 pp.

Madej, A., Persson, E., Lundh, T. and Ridderstråle, Y., 2002. Thyroid gland function in ovariectomized ewes exposed to phytoestrogens. Journal of Chromatography B 777, 281-287.

Madej, M., Lundh, T. and Lindberg, J.E., 2002. Activity of enzymes involved in energy production in the small intestine during suckling-weaning transition in pigs. Biology of the Neonate 82, 53-60.

Man, N.V. and Wiktorsson, H., 2002. Effect of Molasses on Nutritional Quality of Cassava and Gliricidia Tops Silage. Asian-Aust J Anim Sc 15:9, 1294-1299.

Men, B.X., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2002. Use of Duckweed as a Protein Supplement for Breeding Ducks. Asian-Australasian Journal of Animal Science 15:6, 866-871.

Men, B.X., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2002. Studies on Integrated Duck-Rice Systems in the Mekong Delta of Vietnam. Journal of Sustainable Agriculture 20:1, 27-40.

Men, B.X., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2002. Effect of Diet and Management System on Growing Duck Performance in the Mekong Delta of Vietnam. Journal of Sustainable Agriculture 20:3, 21-32.

Mui, N.T., Ledin, I., Udén, P. and Binh, D.V., 2002. Nitrogen balance in goats fed Flemingia (Flemingia macrophylla) and Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) foliage based diets and effect of daily supplementation of polyethylene glycol (PEG) on intake and digestion. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 15:5, 699-707.

Palmgren-Karlsson, C., Jansson, A., Essén-Gustavsson, B. and Lindberg, J.E., 2002. Effect of molassed sugar beet pulp on nutrient utilization and metabolic parameters during exercise. Equine Veterinary Journal Supplement 34, 44-49.

Pedersen, C. and Boisen, S., 2002. Establishment of tabulated values for standardized ileal digestibility of crude protein and essential amino acids in common feedstuffs for pigs. Acta Agriculturae Scandinavica, Section-A, Animal Science 52: 3, 121-140.

Pedersen, C., Boisen, S. and Fernandez, J.A., 2002. Studies on the effect of dietary crude protein supply on the composition of ileal endogenous crude protein loss in growing pigs. Acta Agriculturae Scandinavica, Section-A, Animal Science 52: 3, 141-149.

Pettersson, H. and Åberg, L., 2002. Near Infrared Spectroscopy for Determination of Mycotoxins in Cereals. Food Control 13, (In press)

Pettersson, H. and Åberg, L., 2002. Rapid estimation of deoxynivalenol and Fusarium by near infrared spectroscopy. Journal of Applied Genetics 43A, 141-144.

Phimphachanvongsod, V. and Ledin, I., 2002. Performance of growing goats fed Panicum maximum and leaves of Gliricidia sepium. Asian-Australasian Journal of Animal Science 15:11, 1585-1590.

Sanh, M.V., Wiktorsson, H. and Ly, L.V., 2002. Effect of Partial Replacement of Green Grass by Urea Treated Rice Straw in Winter on Milk Production of Crossbred Lactating Cows. Asian-Aust J Anim Sci 15:4, 543-548.

Sanh, M.V., Wiktorsson, H. and Ly, L.V., 2002. Effect of natural Grass forage to Concentrate Ratios and Feeding Principles on Milk Production and Performance of Crossbred Lactating Cows. Asian-Aust J Anim Sci 15:5, 650-657.

Sanh, M.V., Wiktorsson, H. and Ly, L.V., 2002. Effect of feeding level on milk production, body weight change, feed conversion and postpartum oestrus of crossbred lactating cows in tropical conditions. Livestock Production Science 77, 331-338.

Tauson, R., 2002. Furnished cages and aviaries: production and health. Worlds Poult Sci J 58:1, 49-63.

Valros, A., Rundgren, M., Spinka, M., Saloniemi, H., Rydhmer, L. and Algers, B., 2002. Nursing behaviour of sows during 5 weeks lactation and effects on piglet growth. Applied Animal Behaviour Science 76, 93-104.

Van, D.T.T. and Ledin, I., 2002. Effect of different foliages and sugar cane in the diet in late pregnancy on ewe and lamb performance. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 15:6, 828-833.

Van, D.T.T., Ledin, I. and Mui, N.T., 2002. Feed intake and behaviour of small ruminants fed whole sugar cane as a sole roughage with or without concentrate. Animal Feed Science and Technology 100:1-2, 79-91.

Wall, H. and Tauson, R., 2002. Egg quality in furnished cages for laying hens - Effects of crack reduction measures and hybrid. Poult Sci 81, 340-348.

Wall, H., Tauson, R. and Elwinger, K., 2002. Effect of nest design, passages and hybrid on use of nest and production performance of layers in furnished cages. Poult Sci 81, 333-339.

Wang, J.F., Jensen, B.B., Jørgensen, H., Li, D.F. and Lindberg, J.E., 2002. Ileal and total tract digestibility, and protein and fat balance in pigs fed rice with addition of potato starch, sugar beet pulp or wheat bran. Animal Feed Science and Technology 102, 125-136.

Zoric, M., Arvidsson, A., Melin, L., Kühn, I., Lindberg, J.E. and Wallgren, P., 2002. Comparison between coliform populations at different sites of the intestinal tract of pigs. Microbial Ecology in Health and Disease 14, 174-178.

2. Internationell publicering

Åberg, L., Andren, H., Persson, J.-Å. and Pettersson, H., 2002. Rapid analysis of mycotoxins in grain with NIT. ICC Conference Budapest May 2002, Proceedings.

Anonymous, 2002. (Bertilsson, J.)The EU SweetGrass project home page. A European commision research project (QLK5-CT-2001-0498). www.sweetgrassineurope.org/.

Berggren, A.M., Pettersson, G. and Wiktorsson, H., 2002. Comparison between free and forced cow traffic in an automatic milking system Proc Technology for milking and housing of dairy cows NJF seminar No 337, 11 - 13 Febr 2002. Hamar, Norway.

Bertilsson, J., 2002. Methane emissions from enteric fermentation – effects of diet composition. In Greenhouse gas inventories for agriculture in the Nordic countries. Proceedings from an international workshop. DIAS report, p.p.n. (Ed). Helsingør, Denmark, 24-25 January 2002. pp 37-44.

Bertilsson, J., 2002. Baljväxter som foder till idisslare. Planteforsk, Grønn forskning, årgång nr 6, 05/2002 92-96.

Elwinger, K., Tauson, R., Tufvesson, M. and Hartmann, C., 2002. Feeding of layers kept in an organic feed environment. In Proceedings 11th European Poultry Conference, August 6-10-2002, , Bremen, Germany. CD-Rom, WPSA, Germany. Pharma Service, w. and pharmaservice (Ed). pp 12.

Garaleviciene, D., Pettersson, H. and Agnedal, M., 2002. Occurence of trichothecenes, zearalenone and ochratoxin A in Lithuainian mixed feed. Mycotoxins in the Environment of People and Animals, Procceding meeting Bydgoszcz, Poland 25-27 September 2002, 133-137.

Garaleviciene, D., Pettersson, H. and Agnedal, M., 2002. Occurence of trichothecenes, zearalenone and ochratoxin A in cereals and mixed feed from central Lithuania. VII th European Seminar "Fusarium - Mycotoxins, Taxonomy and Pathogenicity, Poznan, Poland September 4-7, 2002, Abstract book 85.

Hedqvist, H., Murphy, M. and Nilsdotter-Linde, N., 2002. Tannin content and winter hardiness of birdsfoot trefoil and other tannin containing legumes grown in Sweden. In Proceedings of the European Grassland Federation 19th General Meeting. Durand, J.L., Emile, J.C., Huyghe, C. and Lemaire, G. (Ed). La Rochelle, France. pp 78-79.

Krska, R., Josephs, R., Pettersson, H. and Mc Donald, S., 2001. ZONMAIZE: EU-SMT-Project for the Production of Certified Reference Materials (CRM) for the determination of Zearalenone in Maize. Mycotoxin Research 17A, 92-96.

Krska, R., Josephs, R.D., MacDonald, S. and Pettersson, H., 2002. The Certification of Zearalenone in Acetonitrile (CRM 699), Zearalenone in Maize - Very Low Level (CRM 716), Zearalenone in Maize - Low Level (CRM 717). BCR information, Reference Materials, EU Report EUR xxxxx EN, in press 1-81.

Krska, R., Josephs, R.D., Parich, A., Schuhmacher, R., Pettersson, H., MacDonald, S. and Brereton, P., 2001. Zearalenone. In Mycotoxins and Phycotoxins in Perspective at the Turn of the Millenium. de Koe, W.J., Samson, R.A., van Egmond, H.P., Gilbert, J. and Sabino, M. (Ed). , Wageningen. pp 77-86.

Melin, M., Wiktorsson, H and Christiansson, A., 2002. Teat cleaning efficiency before milking in DeLaval VMS versus conventional manual cleaning, using clostridium tyrobutyricum spores as marker The First North American Conference on Automatic Milking, Toronto. Wageningen Pers Wageningen NL. 60 pp.

Nilsdotter-Linde, N., Bernes, G., Christensson, D., Hedqvist, H., Jansson, J., Murphy, M., Tuvesson, M. and Waller, P., 2002. Birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) with respect to agronomy, in vitro protein degradability and parasitic infections in grazing animals. IFOAM. The 14th organic world congress in Canada. Victoria BC, Canada. 00 pp.

Pettersson, H., 2002. Rapid screening and quantitative methods for trichothecene analysis. Mycotoxins in the Environment of Peopel and Animals, Procceding meeting Bydgoszcz, Poland 25-27 September, 187-191.

Pettersson, H. and Åberg, L., 2002. Analytical Control of Mycotoxins in Cereals and Possibilities with Near Infrared Spectroscopy. ICC/IRTAC Cereal Conference, Paris 9-11 October.

Pettersson, H. and Langseth, W., 2002. Intercomparison of Trichothecene Analysis and Feasibility to Produce Certified Calibrants and Reference Material. Final report I, Method Studies. BCR Information, Project Report EUR 20285/1 EN 1-82.

Pettersson, H. and Langseth, W., 2002. Intercomparison of Trichothecene Analysis and Feasibility to Produce Certified Calibrants and Reference Material. Final report I, Homogeneity and Stability Studies, Final Intercomparison. BCR Information, EU Project Report EUR 20285/2 EN 1-145.

Svennersten-Sjaunja, K., Persson, S. and Wiktorsson, H., 2002. The effect of Milking Interval on Milk Yield, Milk Composition and Raw Milk Quality. The First North American Conference on Automatic Milking, Toronto. Wageningen Pers Wageningen NL. 43 pp.

Tauson, R., Holm, K.-E. and Wall, H., 2002. Experiences from various furnished cage models in Sweden. In Proceedings 11th European Poultry Conference, August 6-10-2002, Bremen, Germany. CD-Rom. Anonymous. Pharmaservice, www.pharmaservice.de, Hannover. pp 11.

Thune, R.O., Berggren, A.M., Gravås, L. and Wiktorsson, H., 2002. Barn layout and cow traffic to optimise the capacity of an automatic miliking system The First North American Conference on Automatic Milking, Toronto. Wageningen Pers Wageningen NL. 45 pp.

van Osenbruggen, W.A. and Pettersson, H., 2002. Analysis of relevant Fusarium mycotoxins in cereals - the state of the art. In Food Safety of cereals: A chain-wide approach to reduce Fusarium Mycotoxins. Scholten, O.E., Ruckenbauer, P., Visconti, A., van Osenbruggen, W.A. and den Nijs, A.P.M. (Ed). European Commission. pp 41-49.

Wiktorsson, H. and Spörndly, E., 2002. Grazing - An animal welfare issue for automatic milking The First North American Conference on Automatic Milking, Toronto. Wageningen Pers Wageningen, NL. 32 pp.

3. Nationell publicering

Andersson, K., Andersson, K. and Hansson, I., 2002,. Högre slaktvikter och avelsvärderingens genomslag i bruksproduktionen. Jordbrukskonferensen 2002. Jordbruk i förändring – bondens traditionella och nya uppdrag. SLF Rapport 66, 154-156.

Andersson, K., Andersson, K. and Hansson, I., 2002,. Kan dagens svenska grisar födas upp till högre vikt? Svensk gris med knorr 7, 10-11, 18.

Andersson, K., Andersson, K. and Hansson, I., 2002,. Hur tillförlitlig är avelsvärderingen när grisar föds upp till högre vikter? Svensk gris med knorr 8, 24-26.

Andersson, K., Andersson, K. and Hansson, I., 2002. Hur klarar dagens svenska grisar uppfödning till högre vikter? –konsekvenser för avelsvärdering, produktions-system och ekonomi. Institutionen för husdjursgenetik 140, 1-27.

Andersson, K., Heyer, A., Rydhmer, L. and Lundström, K., 2002,. Sogyltor – ett bra alternativ för en säsongsanpassad köttproduktion utomhus. Svensk gris med knorr 5, 12-13, 15.

Andersson, K., Stern, S., Heyer, A. and Lundström, K., 2002,. Kan grisar vara ute från födelse till slakt? Svensk gris med knorr 6, 16-17, 25.

Arvidsson, S., 2002. Faktorer som påverkar utevistelsen hos värphöns. Factors affecting use of open air runs in layers. Examensarbete 168. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp pp.

Bassler, A. and Ciszuk, P., 2002. Pilot studies in alternative broiler production - management and crossbreeds. Ekologiskt lantbruk, CUL, SLU, Uppsala nr 34, 1-24.

Berglund, I., 2002. Mjölkningskaraktäristika, juverhälsa och spenbehandling. Studerat i ett konventionellt och i ett automatiskt mjölkningssystem. Milking characteristics, udder health and teat treatment. Studied in a conventional and in an automatic milking system. Examensarbete 162. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 40 pp.

Berglund, I., Pettersson, G., Husfloen, A., Tukiainen, R. and Svennersten-Sjaunja, K., 2002. Celltal på fjärdedelsnivå. Rapport, Kungsängendagarna 2002 SLU, inst för Husdjurens Utfodring och Vård, Box 7024, 750 07 Uppsala 253, 29-32.

Bertilsson, J., 2002. Mjölkproduktion baserad på ensilage av gräs med högt sockerinnehåll. Svenska Vallbrev 6, pp. 2.

Bertilsson, J., Emanuelson, M. and Salomonsson, M., 2002. Bra foderstater på närproducerat foder. Svensk Mjölks djurhälso- och utfodringskonferens, 20-22 augusti 2002. Karlstad. pp117 pp.

Ciszuk, P., 2002. Höns med egen rekrytering. Forskningsnytt om ökologisk landbruk i Norden, CUL, SLU, Uppsala 5, 18.

Ciszuk, P., Sjelin, K. and Sjelin, Y., 2002. Vandringshönshus med olika inredning, gruppstorlek och utfodringssystem,. Ekologiskt lantbruk CUL, SLU, Uppsala nr 33, pp1-27.

Elwinger, K., Tauson, R. and Tufvesson, M., 2002. Foder och djurmaterial för ekologisk äggproduktion. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden 5, 14-15.

Eriksson, E., 2002. Effekt av den sociala rangordningen hos kor i ett automatiskt mjölkningssystem – skillnader i beteende och stresshormonet kortisol mellan hög- och lågrangade kor. Effect of social dominance for cows held in an automatic milking system – differences in behaviour and the stress-hormone cortisol between cows high or low in rank. Examensarbete 169. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp pp.

Eriksson, T., 2002. Våmomsättning in vitro av rotfrukter och potatis. In Kungsängendagarna 2002. Rapport 253. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 11-14.

Haugen, J., Eriksson, Å., Persson Waller, K., Svennersten-Sjaunja K. and Lind, O., 2002. Detection of mastitic milk using a commercial gas sensor array. In the ninth Int. Symp. on olfaction and electronic nose. Sept 29 – Oct 2. Rome, Italy.

Husfloen, A. and Tukiainen, R., 2002. Detektion av förhöjda celltal i ett automatiskt mjölkningssystem. Detection of increased somatic cell counts in an automatic milking system. Examensarbete 161. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 43 pp.

Karlsson, C., 2002. Vattenintag under betesperioden hos kor i automatiska mjölkningssystem. Intake of water during the grazing season for cows in automatic milking systems. Examensarbete 167. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 33 pp.

Lansfors, B., 2002. Förändrat utrymme vid och mellan foderplatser vid produktion av slaktkyckling – effekter på produktion och djurhälsa. Examensarbete 163. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 51 pp.

Lidfors, L., Loberg, J., Svennersten-Sjaunja, K. and Berg, C., S: Sustainanble. 2002. Merida, Mexico 2002

Lyberg, K., Simonsson, A., Lindberg, J.E, 2002,. Grisens fosforutnyttjande kan förbättras. Fakta, Jordbruk 10, 1-4. .

Melin, M., 2002. Möjligheter till individanpassad utfodring och skötsel av mjölkkor i automatiska mjölkningssystem. In Kungsängendagarna 2002. Rapport 253. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 00-00.

Melin, M., 2002. Möjligheter till individuell skötsel av mjölkkor.Jordbrukskonferensen 2002. Jordbruk i förändring – bondens traditionella och nya uppdrag. SLF Rapport 66, 00-00.

Müller, C., 2002. Småbalsensilering – paketensilage till hästar (Small bale silage for horses). Rapport 254,. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, 753 23 Uppsala. 1 pp.

Müller, C. and Lingvall, P., 2001. Ensilage till hästar. Fakta, Jordbruk 15, 1-4.

Nilsson, C., 2002. Effektutvärdering av IndividRAM inom produktion, ekonomi och miljö. Assessment of the User Benefit of a Management Information System, IndividRAM, in Terms of Production Results, Profitability, and Environmental Strain in Dairy Farming. Examensarbete 164. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 52 pp.

Olsson, I. and Lindell, L., 2001. Underlag för uppdatering av rekommenderade energigivor till växande ungnöt. Rapport 250. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 55 pp.

Österman, S., 2002. Förlängda kalvningsintervall - gynnsamt för mjölkproduktionen? In Kungsängendagarna 2002. Rapport 253. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 11-14.

Persson, J., 2002. Fett till mjölkkor. Fat to dairy cows. Examensarbete 165. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 68 pp.

Persson-Waller, K., Westermark, T., Ekman, T. and Svennersten-Sjaunja, K., 2002. Mjölkläckage – en ökad juverhälsorisk i AMS? Jordbrukskonferensen 2002. Jordbruk i förändring – bondens traditionella och nya uppdrag. SLF Rapport 125-127.

Pettersson, G., Berglund, I. and Svennersten-Sjaunja, K., 2002. Driftstopp i AMS, inverkan på mjölkavkastning, mjölkkvalitet och juverhälsa. In Kungsängendagarna 2002. Rapport 253. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 43-46.

Presto, M., 2002. Beteende hos slaktkyckling på bete - särskilt avseende rörelse och näringssök. Examensarbete YY. SLU. inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. ZZ pp.

Rydhmer, L., Wigren, I. and Grandinson, K., 2002,. Mer kunskap för bättre smågrisöverlevnad. Svensk gris med knorr 1, 8-9, 17.

Spörndly, R. (Ed), 2002. Kungsängsdagarna 2002. Rapport 253. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 60 pp.

Stabo, K., 2002. Mjölkkors liggbeteende på hårt och mjukt underlag. Lying behaviour of dairy cows on hard and soft surfaces. Examensarbete 166. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 30 pp.

Ståhl-Högberg, M., 2002. Improved feeding systems leading to higher milk yield for Indian dairy buffaloes. Report 252. Licentiate's dissertation. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 62 pp.

Svennersten-Sjaunja, K., 2002. Robotstallar med kalvarna lösa. Husdjur 4, 54-55.

Svennersten-Sjaunja, K., Persson, S., Salomonsson, M. and Wiktorsson, H., 2002. Hur påverkas mjölkkvaliteten vid korta mjölkningsintervall med avseende på fria fettsyror? In Kungsängendagarna 2002. Rapport 253. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 25-28.

Tauson, R. and Holm, K.-E., 2002. Värphöns i inredda burar eller traditionell golvhållning? Fakta-Jordbruk 3, 1-4.

Tauson, R. and Holm, K.-E., 2002. Ny-teknik provning av Triotec inredd bur för 8 hönor maj-00 - juni-02. SJV, 551 82 JÖNKÖPING. 00 pp.

Tauson, R. and Holm, K.-E., 2002. Utvärdering av Victorsson inredd bur för 8 värphöns enligt 7§ Djurskyddsförordningen och enligt SJV:s Ny-teknik provningsprogram. Evaluation of Victorsson furnished cage for 8 laying hens according to the 7§ if the Swedish Animal welfare Ordinance and and according to the New.Technique Evaluation Program at the Swedish Board of Agriculture. Rapport 251. Inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU, 755 97 Uppsala.

Wigren, I., Thomsson, A., Neil, M. and Svendsen, J., 2002,. Fler friska smågrisar från födelse till avvänjning. Jordbrukskonferensen 2002. Jordbruk i förändring – bondens traditionella och nya uppdrag. SLF Rapport 66, 98-100.

Wiktorsson, H., Lindberg, J.E. and Elwinger, K., 2002. Fodret i svensk husdursproduktion. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 141, 11-24.

Yaohong, Z., 2002. Effect of dietary fiber on the activities of enzymes involved in fatty acid metabolism in the colon epithelium of pigs. MSc thesis. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden.

 

Doktorsavhandlingar år 2000 - 2002

 

Bwire, J.M.N. 2002. Feeding strategies for dual-purpose cattle in semi-arid areas of central Tanzania. (June)

Agenäs, S. 2002. Regulation of milk production in cows selected for different milk fat content with special reference to transition periods. (June)

Ståhl-Högberg, M. 2002. Improved feeding systems leading to higher milk yield for Indian dairy buffaloes. (May)

Nguyen Thi Mui. 2001. Feeding systems for goats based on foliages and whole sugar cane. (December)

Mai Van Sanh. 2001. Effects of feeding level and forage/concentrate ratio on milk production and performance of crossbred lactating cows.(December)

Ngo Van Man. Better use of local forages for dairy cattle in Vietnam: Improving grasses, rice straw and protein rich forages. (December)

Bui Xuan Men. 2001. Feeding and management systems for smallholder duck production in the Mekong Delta of Vietnam. (November)

Garaleviciene, D. 2001. Mycotoxins and moulded feed. Effects on laying hen and contamination of Lithuanian feeds. (October)

Sallander, M. 2001. Diet and activity in Swedish dogs. (October)

Nguyen Nhut Xuan Dung. 2001. Evaluation of green plants and by-products from the Mekong delta with emphasis on fibre utilisation by pigs. (September)

Widestrand, J. 2001. Assessment of trichothecene contamination – Chemical aspects and biological methodology (May)

Palmgren Karlsson, C. 2001. Nutrient utilization in horses – Effect of oat replacement on ration digestibility and metabolic parameters (May)

Madej, M. 2001. The Porcine Gastrointestinal Epithelium. Metabolism of Glutamine for Energy Production. (April)

Lindström, T. 2000. Feeding behaviour in dairy cows. Motivational aspects. (December)

Le Duc Ngoan. 2000. Evaluation of shrimp by-products for pigs in Central Vietnam. (December)

Bui Huy Nhu Phuc. 2000. Tropical forages for growing pigs. Digestion and nutritive value. (December)

Nguyen Van Thu. 2000. Urea-molasses based supplements for multipurpose buffaloes. (October)

Andresen, N. 2000. The foraging pig. Resource utilisation, interaction, performance and behaviour of pigs in cropping systems (May)

Olofsson, J. 2000. Feed availability and its effects on intake, production and behaviour in dairy cows. (May)

Johansson, B. 2000. Effect of milking and feeding routines on milk production, hormone release and behaviour in dairy cattle (February)

 

Doktorsavhandlingar från 2003 och framåt

 

Sedan 2003 finns alla SLU:s doktorsavhandlingar elektroniskt publicerade i SLU-bibliotekets databas Epsilon.

 

Visa lista över doktorsavhandlingar i Epsilon


Kontaktinformation