Publikationer

Senast ändrad: 03 juli 2023
Doktorsavhandlingar i en hylla. Foto.

Översikt över alla publikationer från institutionen för husdjurens utfodring och vård

Här hittar du listor över olika publikationer som getts ut av institutionen (observera att sidorna behöver några sekunder för att hämta uppgifterna från databasen)

Fodertabeller

Utfodringsrekommendationer

Rapporter

 

Några utvalda rapporter

50 år i husdjursforskningens tjänst, en jubileumsbok om institutionen

Kungsängens försöksladugård 1960 - 2011, en jubileumsbok

Djurens roll för livsmedelsförsörjningen i en föränderlig miljö – utmaningar och kunskapsbehov

 

Äldre publikationer från 1999-2002

- Publikationer från år 1999 tom 2002

 

Foderbladet häst

Foderbladet häst är numera nedlagt