Förbättrat betesutnyttjande hos mjölkkor

Senast ändrad: 01 februari 2024
SRB kor på bete på Kungsängen. Foto.

Kan man ta hänsyn till djurens naturliga motivation att beta?

Att få en väl fungerande betesdrift kan vara utmanande eftersom korna inte alltid är motiverade att söka betesmark. Det är därför viktigt att ta hänsyn till djurets dagliga betesmönster. Flera tidigare studier har rapporterat att bete kring skymning ger det längsta och mest intensiva betandet av alla beteshändelser sett över dygnet.  En ökning av mjölkmängden liksom ökning i fett- och proteinutbyte har setts hos kor med tilldelning av betesmark på eftermiddagen jämfört med morgonen, vilket kan bero på  skillnaden i betets näringsinnehåll över dygnet.

Genom att kombinera två naturliga processer, dels den dagliga variationen i den kemiska sammansättningen av gräset och kornas naturliga motivation att beta syftar detta projekt till att stimulera ökat betesintag hos mjölkkor.

En kontrollerad studie kommer att genomföras på privata gårdar i Halland under maj-juni 2022, där två betesperioder kommer att jämföras: morgon och eftermiddag. Vi söker dig som vill göra ditt examensarbete inom utfodring, betesdrift, och/eller beteende och vara med vid datainsamling och registreringar på betet. 

 

Mer information om projektet

 

Intresserad?

Kontakta Horacio Gonda, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, horacio.gonda@slu.se eller Rebecca Danielsson, rebecca.danielsson@slu.se