Ljusmiljöer på svenska mjölkgårdar

Senast ändrad: 04 maj 2022
Närbild på huvudet på en SRB ko. Foto.

Djurskyddslagen reglerar flera parametrar i stall för mjölkkor, bland annat att det måste finnas artificiell belysning samt dagsljusinsläpp. Vilken typ av belysning samt placering av armaturerna specificeras inte men det kan ha stor betydelse för produktionen, fysiologiska parametrar samt kornas aktivitet. Vi vill göra en kartläggning av ljusmiljöerna på svenska mjölkgårdar för att undersöka ljusmiljöerna i praktiken. Till vår hjälp har vi nyutvecklad teknik som mäter antal fotoner per våglängd samt en kamera som analyserar ljusmiljön utifrån ögats perspektiv. Med hjälp av den tekniken kan vi beskriva ljusmiljöerna på ett sätt som inte tidigare genomförts.
 
Examensarbetet omfattar hantering av teknisk utrustning, datainsamling i miljöer med mjölkkor, litteraturdel samt rapportskrivande. Passar dig som vill besöka flera olika typer av ladugårdar och träffa lantbrukare, en perfekt förberedelse inför kommande yrkesliv.
 
Datainsamlingen kommer genomföras under hösten/vintern 2022.

Vill du veta mer? Kontakta Sofia Lindkvist, sofia.lindkvist@slu.se


Kontaktinformation