Lokalt odlat majsensilage som alternativ till gräsensilage i foderstater till mjölkkor

Senast ändrad: 26 april 2021
Närbild på ett majsfält. Foto.

Majsensilage, en vanlig ensilagegröda i Centraleuropa och Amerika, ökar nu långsamt som fodergröda även i Sverige på grund av varmare klimat och mer frekvent förekomst av torka. Majsensilage kan utgöra ett billigare alternativ per kg torrsubstans än traditionellt vallensilage. Det är emellertid inte likvärdigt ur näringssynpunkt på grund av dess lägre proteininnehåll och högre fiber- och stärkelseinnehåll. I syfte att utvärdera effekten av att använda majsensilage i foderstater till mjölkkor som baseras på lokalt producerade kraftfoder och biprodukter kommer ett utfodringsförsök att genomföras vid SLU Lövsta forskningscenter, under februari till april 2020. Studien kommer att resultera i ett masterprojekt.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Horacio Gonda, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, horacio.gonda@slu.se, eller Maria Åkerlind, Växa Sverige, Maria.Akerlind@vxa.se