Skogsbiprodukter som ersättningsfoder till mjölkkor

Senast ändrad: 26 januari 2023
Träbiprodukter. Foto.

I ett utfodringsförsök med mjölkkor undersöker vi hur bra skogsbiprodukter fungerar som ersättningsfoder i en bristsituation

Torkan 2018 visade att grovfoderbrist kan uppstå och ställa till stora problem med foderförsörjningen. Biprodukter från skogsindustrin borde kunna ersätta en del av grovfodrets struktureffekt för idisslare. Med processning som höjer smältbarheten skulle skogsbiprodukter också kunna bidra till energiförsörjningen. I ett utfodringsförsök med mjölkkor kommer vi att ersätta en del av ensilagegivan med oprocessat respektive processat trämaterial och jämföra foderintag, produktion och smältbarhet. Försöket är en del av ett större projekt och vi räknar med att genomföra det under vårvintern 2023.  

Vill du veta mer?

Kontakta Torsten Eriksson torsten.eriksson@slu.se