Spännande examensarbete (Master) för 1-2 hästintresserade husdjursagronomstudenter!

Senast ändrad: 15 mars 2023
Närbild på ett hästöga, på en brun häst med vit bläs. Foto.

Vi söker studenter som vill göra sina examensarbeten inom området hästutfodring. Dessa examensarbeten görs inom ramen för ett pågående större projekt om skördad vass som grovfoder till hästar (och kor).

Att använda vass som grovfoder till hästar är inte något nytt, men har fallit i glömska under de senare årtiondena. Vassen är främst användbar till hästar med förhållandevis låga energibehov, och inledande näringsanalyser av skördad vass har visat att vassen skulle kunna vara ett mycket intressant alternativ till framför allt många lättfödda hästar.

Det kan samtidigt vara ett sätt att återta viktiga växtnäringsämnen som läckt ut till vattendrag och på så sätt bidra till att minska övergödningen av sjöar och hav. Likaså kan vassen bidra till att lättfödda hästar kan få längre ättid i sin dagliga foderstat, något som kan medverka till ökad välfärd.

Examensarbetena omfattar en litteraturstudie och ett praktiskt utfodringsförsök med islandshästar. Den praktiska delen görs på Wången under ca två veckor uppdelat i två perioder. Utfodringsstudierna går ut på att dels mäta smältbarheten på vass som utfodras till hästar, dels mäta hästarnas frivilliga konsumtion av vass. Vassen skördas som ensilage i små rundbalar och utfodras i ett change-overförsök. Resor och logi på Wången bekostas av projektet.
 
Låter det spännande? Vi tror att det här kan vara ett riktigt roligt examensarbete som kan bidra med ny kunskap! Det finns ett stort intresse för att skörda vass som foder och kunskap på området efterfrågas från flera håll. Det finns utrymme för examensarbeten för två studenter i projektet.

Projektet i sin helhet är finansierat av FORMAS.
 
Kontakta Malin Connysson eller Cecilia Müller för mer information!