Vallfoder till grisar

Senast ändrad: 28 mars 2024
Gris som äter från en höbal. Foto.

Vill du medverka till forskning om vallfoder till grisar och hur det påverkar grisarnas produktion, hälsa och beteende? Då är detta exjobb för dig!

I ett pågående forskningsprojekt om vallfoder till grisar finns nu flera möjligheter att göra examensarbete. Projektet omfattar flera aspekter av att utvärdera inblandning av ensilage i fodret till grisar, då det är intressant att kunna utnyttja vallen på gårdsnivå och kan bidra till ökad djurvälfärd.

En hel del forskning inom området pågår men det behövs mer information om hur vallfoder i grisars diet inverkan på t.ex. funktioner och förändringar i grisens tarmmikrobiota, hur väl näringen i vallfoder kan utnyttjas av grisen och hur det påverkar grisarnas beteende. En viktig del i projektet är också att undersöka samspelet mellan mikrobiota-tarm-hjärna.

Flera examensarbeten kan erbjudas, med olika inriktning t.ex. med fokus på djurhälsa, produktion, beteende eller laborativt arbete, så som utförande av analyser och validering av analysmetoder.

Examensarbetet kan pågå under vår- eller höstterminen 2021.

 

Vill du veta mer?

Tycker du det låter intressant och vill veta mer om projektet och diskutera möjligheter till exjobb?

Kontakta Magdalena Åkerfeldt, magdalena.akerfeldt@slu.se


Kontaktinformation