Delta i projekt Valphälsa

Senast ändrad: 11 april 2024
border-collie-och-pudel

Oavsett om du väntar din första kull eller om du har lång erfarenhet av avelsarbete så är förväntningarna ofta höga under dräktigheten. Kanske har du sett fram emot just den här kombinationen av tik och hanhund under en längre tid? Kanske är det sista chansen att få behålla en valp efter din tik? Att få ta del av nya små liv som kommer till världen och följa deras utveckling kan för många vara den största drivkraften som uppfödare.

Men ibland blir det inte som man har hoppats. Det är tyvärr inte ovanligt med valpdödlighet under dräktighet eller under nyföddhetsperioden. Ibland är det flera valpar i samma kull som drabbas.

Om din tik aborterar foster (föder fram döda, ej färdigutvecklade valpar före beräknad tid för förlossning) eller om någon eller några valpar föds döda kan du kontakta oss i Projekt Valphälsa. Detsamma gäller valpar som dör eller avlivas under sina första 21 levnadsdagar.

För att kunna delta i projektet behöver du först kontakta oss i projektgruppen. Du kommer att få fylla i en särskild remiss och ett frågeformulär. Du får svar på samtliga undersökningar, om du önskar det. Det kostar inget att vara med i studien.

Valpar som ska skickas in för obduktionsstudien ska förvaras kylt i väntan på transport, de får inte frysas. Det är viktigt att de förpackas och transporteras på ett säkert sätt. Du får tydliga instruktioner av oss hur du ska gå till väga. Djurkroppar kan inte lämnas in hos postombud, utan behöver lämnas på något av PostNords Företagscenter. Packmaterial och transportlådor finns för upphämtning hos en del veterinärkliniker och djursjukhus. När valpar ska transporteras till SVA skickar vi ut adresskort, remiss och frågeformulär via mail.

För att delta i studien, maila till valphalsa@slu.se