Forskargruppen

Senast ändrad: 02 januari 2024
hundvalp

Vi som arbetar med projektet förenas i vår målsättning att förbättra valphälsan och minska valpdödligheten. Vi kompletterar varandra med olika bakgrund och intresseområden. Utöver forskargruppen har vi regelbunden kontakt med en internationell expertgrupp, som består av deltagare med olika specialområden inom valphälsa, infektioner och diagnostik.

Forskargruppen för Projekt Valphälsa består av:

Foto Lisa Chröisty Projekt Valphälsa (31) beskuren.jpg

 Anna Bonnevie

Anna är legitimerad veterinär och projektledare för Projekt Valphälsa. Hon är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper på SLU och Valphälsa utgör huvuddelen av hennes doktorandprojekt. Hon är också anställd på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), där hon arbetar deltid med frågor rörande infektionssjukdomar hos hund och katt. Anna har arbetat kliniskt under många år, framför allt med hundar och katter, och innehar svensk specialistexamen i hundens och kattens sjukdomar.

 

Foto Lisa Chröisty Projekt Valphälsa (23).jpg

 

Bodil Ström Holst

Bodil är legitimerad veterinär, docent i reproduktion och har svensk och europeisk specialistkompetens i reproduktion. Bodil har tidigare under en period också fokuserat på infektionssjukdomar hos katt och hund. Bodil är Annas huvudhandledare och har det övergripande ansvaret för doktorandprojektet.

 

 

Ingrid Hansson

Ingrid är legitimerad veterinär och professor i veterinärmedicinsk bakteriologi på SLU där hennes huvuduppgifter är forskning om bakteriella infektionssjukdomar samt undervisning av veterinärstudenter. Hon har tidigare jobbat 18 år som laboratorieveterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), på avdelningen för bakteriologi.

Per Wallgren

Leg. veterinär
Professor, statsveterinär SVA

Emelie Pettersson

Emelie är legitimerad veterinär och arbetar som biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), avdelningen för epidemiologi. sjukdomsövervakning och riskvärdering.  Hon har tidigare arbetat ungefär 10 år på djursjukhus med framför allt hund och katt och har disputerat inom veterinärmedicinsk parasitologi.

helene-alm

 

Helene Alm

Helene tog veterinärexamen i Uppsala 1988 och har efter det arbetat på ett flertal kliniker i Stockholm. Hon jobbar sedan 2018 på AniCura Djursjukhuset Bagarmossen med en reproduktionsmottagning kallad  Mödravården. Till Bagarmossens akutmottagning kommer många hundar med förlossningsproblem och sjuka småvalpar. Hon upplever att en ständig källa till frustration att ha så få klara fakta om vad som orsakar valpdöd.

 

 

 

 

Ulrika Hermansson

Ulrika är disputerad inom smådjursreproduktion och Diplomate i reproduktion med inriktning smådjur. Hon arbetar kliniskt med reproduktionsfall på smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset (UDS) på SLU, samt som lärare i reproduktion för veterinärstudenter samt forskar. Hon undervisar en del i neonatologi (läran om nyfödda) för DSS-studenter och hund- och kattklubbar. Ulrika har varit kattuppfödare sedan 1990, och har även fött upp en kull valpar.