Remittera djur till Idisslarkliniken, SLU

Senast ändrad: 13 december 2019

SLU Idisslarkliniken tar emot remissfall av stora och små idisslare från hela Sverige för kirurgiska åtgärder eller medicinska utredningar och behandlingar och vi erbjuder hämtning med djurtransport inom cirka 10 mil från Uppsala (se prislista för vidare information).

Inom Institutionen för kliniska vetenskaper finns en bred kompetens och därför erbjuder vi också rådgivning till veterinärer inom individ- och besättningsmedicin, sjukdomsförebyggande åtgärder och produktionsoptimering.

Vid icke akut remiss eller rådgivning, fyll i vår remissblankett och skicka till idisslarkliniken@slu.se så återkopplar vi så snart vi får möjlighet.

För akut rådgivning eller akuta remissfall, ring 018 – 67 1929 på vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00.

Observera att djur som är sjuka men inte bedöms lida av transport får transporteras (1 kap. 2§ 4st. SJVFS 2019:7) men att alla djur inte är lämpliga för remiss.


Kontaktinformation
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se