The Jana Pickova Lab - Bioaktiva ämnen och lipider

Senast ändrad: 04 januari 2020

Vi arbetar med att förstå metaboliska vägar för olika bioaktiva föreningar, inklusive lipider. Vår forskning handlar om kvaliteten på fisk och kött som livsmedel i förhållande till människors hälsa.