The Jana Pickova Lab - Bioaktiva ämnen och lipider

Senast ändrad: 15 mars 2022

Vi arbetar med att förstå metaboliska vägar för olika bioaktiva föreningar, inklusive lipider. Vår forskning handlar om kvaliteten på fisk och kött som livsmedel i förhållande till människors hälsa.