The Maud Langton lab

Senast ändrad: 02 mars 2020

Vår forskning handlar om struktur och egenskaper hos mat.

Maud Langton Lab - Struktur och egenskaper.

Vi karaktäriserar livsmedelsråmaterialen, livsmedelsprodukter samt biobaserade material, genom olika fysikal-kemiska och strukturella metoder från molekyl till makronivå. Det övergripande målet är att utforma strukturer med riktade egenskaper, som ska appliceras i mat eller/och biobaserade material. Vår forskningskompetens är inom:

 • Relationen mellan mikrostruktur och produkt (mat och bio-baserade material) kvalitet
 • Utforma livsmedelsprocesser för att uppnå önskade produktegenskaper
 • Skapa mikrostrukturer genom optimerad/designad bearbetning för hälsosamma och goda livsmedel
 • Designa biobaserade material med önskade funktioner och egenskaper
 • Studera interaktion/nedbrytning av mikrostrukturer och biobaserade material med externa miljöförhållanden, inklusive kroppsassimilering
 • Utnyttjande av biomassa för återvinning av biopolymerer och nanopartiklar

 

Syftet är att bestämma effekterna av råmaterial och processförhållanden för produktens mikrostruktur, och att kunna relatera detta till produktens egenskaper.

 

Aktuella aktiviteter

 • Design och karakterisering av funktionaliserade proteins nanofiberstrukturer
 • Formning av proteinfilmer
 • Stabilitet hos ultrahögtemperatur (UHT)mjölk bestämd på lipidprofil och mikrostrukturella egenskaper hos mjölkfettglobuler
 • Insekter som mat
 • Användning av protein och polysackarider från spannmål och baljväxter
 • Omvandling av biomassa till hållbara nanokompositer

Nyligen avslutade aktiviteter

 • Stabilitet hos ultrahögtemperatur (UHT)mjölk 
  • Jing Lu; doktorsavhandling ”Impact of sampling month and processing and storage conditions on UHT milk Stability”
  • Maria Karlsson; dotorsavhandling “Stability of ultra-high temperature treated milk – The effect of raw milk quality, storage temperature and storage time”

Medlemmar

Chef för enheten

 • Professor Maud Langton

Forskare

 • Daniel Johansson
 • Saeid Karkehabadi
 • Henrik Hansson

Postdoktorer

 • Jing Lu

Doktorander

 • Anja Herneke
 • Klara Nilsson
 • Solja Pietiäinen
 • Mathias Johansson

Intermentship

 • Xinran Liu (Sherry)

Alumni

 • Kristine Koch
 • Rosana Moriana
 • Daniel García García
 • Xinran Liu (Sherry)
 • Mohammed Salaheldin Mustafa Elhassan
 • Jing Li
 • Vassileios Varelas
 • Patricia López-Sánchez
 • José Luis Vázquez-Gutiérrez
 • Thomas Steglich
 • Carolin Menzel
Från vänster: Mathias Johansson, Anja Herneke, Klara Nilsson, Solja Pietiäinen, Saeid Karkehabadi, Maud Langton, Daniel Johansson och Henrik Hansson.
Sidansvarig: Nils.mikkelsen@slu.se