Matens struktur och egenskaper

Senast ändrad: 23 augusti 2021

Vår forskning handlar om struktur och egenskaper hos mat. Vi karaktäriserar livsmedelsråmaterialen, livsmedelsprodukter samt biobaserade material, genom olika fysikal-kemiska och strukturella metoder från molekyl till makronivå. Det övergripande målet är att utforma strukturer med riktade egenskaper, som ska appliceras i mat eller/och biobaserade material.

Vår forskningskompetens är inom:

 • Relationen mellan mikrostruktur och produkt (mat och bio-baserade material) kvalitet
 • Utforma livsmedelsprocesser för att uppnå önskade produktegenskaper
 • Skapa mikrostrukturer genom optimerad/designad bearbetning för hälsosamma och goda livsmedel
 • Designa biobaserade material med önskade funktioner och egenskaper
 • Studera interaktion/nedbrytning av mikrostrukturer och biobaserade material med externa miljöförhållanden, inklusive kroppsassimilering
 • Utnyttjande av biomassa för återvinning av biopolymerer och nanopartiklar

 

Syftet är att bestämma effekterna av råmaterial och processförhållanden för produktens mikrostruktur, och att kunna relatera detta till produktens egenskaper.

Grupp

Chef för enheten

 • Professor Maud Langton

Forskare

 • Galia Zamaratskaia
  Daniel Johansson
  Saeid Karkehabadi
  Henrik Hansson

Postdoktorer

 • Jing Lu

Doktorander

 • Anja Herneke
  Klara Nilsson
  Solja Pietiäinen
  Mathias Johansson
  Jaquelin Auer

Alumni

 • Kristine Koch
 • Rosana Moriana
 • Daniel García García
 • Xinran Liu (Sherry)
 • Mohammed Salaheldin Mustafa Elhassan
 • Jing Li
 • Vassileios Varelas
 • Patricia López-Sánchez
 • José Luis Vázquez-Gutiérrez
 • Thomas Steglich
 • Carolin Menzel
 • Agnes Wahlsten
 • Fanny Knab
Från vänster: Mathias Johansson, Anja Herneke, Klara Nilsson, Solja Pietiäinen, Saeid Karkehabadi, Maud Langton, Daniel Johansson och Henrik Hansson.

Projekt

Aktuella projekt finns kort beskrivna på den engelska versionen av denna sida:

https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/research-groups/the-maud-langton-lab/

Sidansvarig: Henrik.Hansson@slu.se