The Maud Langton lab

Senast ändrad: 25 februari 2019
bladknopp.jpg

Vår forskning handlar om struktur och egenskaper hos mat.

Maud Langton Lab - Struktur och egenskaper.

Vi karaktäriserar livsmedelsråmaterialen, livsmedelsprodukter samt biobaserat material, genom olika fysikal-kemiska och strukturella metoder från molekyl till makronivå. Det övergripande målet är att utforma strukturer med riktade egenskaper, som ska appliceras i mat eller/och biobaserade material. Vår forskningskompetens är inom:

 • Relationen mellan mikrostruktur och produkt (mat och bio-baserade material) kvalitet
 • Utforma livsmedelsprocesser för att uppnå önskade produktegenskaper
 • Skapa mikrostrukturer genom optimerad/designad bearbetning för hälsosamma och goda livsmedel
 • Designa biobaserade material med önskade funktioner och egenskaper
 • Studera interaktion/nedbrytning av mikrostrukturer och biobaserade material med externa miljöförhållanden, inklusive kroppsassimilering
 • Utnyttjande av biomassa för återvinning av biopolymerer och nanopartiklar

 

Syftet är att bestämma effekterna av råmaterial och processförhållanden för produktens mikrostruktur, och att kunna relatera detta till produktens egenskaper.

 

Aktuella aktiviteter

 • Design och karakterisering av funktionaliserade proteins nanofiberstrukturer
 • Formning av proteinfilmer
 • Stabilitet hos ultrahögtemperatur (UHT)mjölk bestämd på lipidprofil och mikrostrukturella egenskaper hos mjölkfettglobuler
 • Insekter som mat
 • Användning av protein och polysackarider från spannmål och baljväxter
 • Omvandling av biomassa till hållbara nanokompositer

Medlemmar

Chef för enheten

 • Professor Maud Langton

Forskare

 • Docent Kristine Koch
 • Dr Rosana Moriana

Doktorander

 • Jing Lu
 • Anja Herneke
 • Klara Nilsson
 • Solja Pietiäinen

Intermentship

 • Xinran Liu (Sherry)

Alumni

 • Mohammed Salaheldin Mustafa Elhassan
 • Daniel Johansson
 • Jing Li
 • Vassileios Varelas
 • Patricia López-Sánchez
 • José Luis Vázquez-Gutiérrez
 • Thomas Steglich
 • Carolin Menzel
Group_picture_2019.jpg
Från vänster: Anja Herneke, Xinran Liu (Sherry), Klara Nilsson, Maud Langton and Rosana Moirama.
Sidansvarig: Nils.mikkelsen@slu.se