Kemi och biologi i miljö-gränsskikt

Senast ändrad: 11 januari 2022

Kemi och biologi i gränsskikt på mikroskalan är av stor betydelse för vår förståelse av funktion av eko- och klimatsystem på makroskalan. Förbättrad förståelse av processer vid dessa gränsskikt, t.ex. biosfär-atmosfär samt hydrosfär-atmosfär, är viktiga för att förutse vårt framtida klimat.

I naturen finns det många processer som pågår samtidig med resultat att miljö-gränsskikt visar upp en inneboende komplexitet. Vi använder en kombination av röntgen-absorptionsspektroskopi (XAS), röntgen-fotoelektronsspektroskopi (XPS), termisk analys (isotermisk mikrokalorimetri, termogravimetrisk analys) och mikroskopitekniker (svepmikroskopi, masspektrometriavbildning) tillsammans med analys av stabila isotoper för att reda ut komplexiteten i gränsskikten på mikroskalan för att förstå processer på makroskalan.

Forskningsprojekt


Kontaktinformation

ingmar.persson@slu.se, 018-671547