Arseniks kretslopp i naturen

Senast ändrad: 15 mars 2022

Arsenik är ett cancerframkallande gift som förekommer naturligt i mineralfyndigheter, jord och vatten i utvecklingsländer t.ex. Burkina Faso, Kambodja och Vietnam.

Med vår forskning vill vi öka förståelsen för omsättning av arsenik och därigenom minska mängden arsenik som människor exponeras för.

Rening av dricksvatten från arsenik i utvecklingsländer

Arsenikinnehållande drickvatten är ett globalt problem, och situationen är speciellt bekymmer­sam vid brunnar som förser mindre byar med vatten, där oftast saknas metoder för att rena vattnet. Arsenik i dricksvatten har normalt sitt ursprung från geologiska faktorer, och ett ökat vattenuttag medför att grundvatten förflyttas över längre sträckor vilket medför att ytterligare arsenik kan lösas upp arsenikinnehållande berglager. Höga halter arsenik i dricksvatten är ett uttalat hälsoproblem, och gränsvärdet för arsenik i dricksvatten är satt så lågt som 10 mg arsenik per liter. Järnoxidbaserade mineraler har visat vara mycket effektiva i att fånga upp och binda arsenikinnehållande föreningar från vatten.

Existerande filter fungerar väl på hushållsnivå men kapaciteten är för låg för att fungera för mindre byar och samhällen med gemensam brunn, vilket är det vanliga i många utvecklingsländer. Det kommersiella materialet Granular Ferric Hydroxide eller GFH® har visat sig vara mycket effektivt för att rena dricksvatten från arsenik, och man kan använda kolonner där vattnet snabbt kan passera med bibehållen reningseffektivitet. Man behöver ca.1 kg GFH® för att rena 5-50 m2 dricksvatten beroende på arsenikhalten i grundvattnet.

Finansierat av VR.

Spara


Kontaktinformation

ingmar.persson@slu.se, 018-671547