Livs- och fodermedelsmikrobiologi

Senast ändrad: 15 mars 2022

Vår forskning behandlar negativa aspekter, såsom spridning och tillväxt av mögel på livsmedel och foder, och riskhanteringsverktyg för att garantera säkra livsmedel i en alltmer komplex livsmedelsproduktion.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

hans.jonsson@slu.se, 018-673382