Molekylär bioteknik

Senast ändrad: 23 maj 2023

Molekylär bioteknik är den vetenskap inom vilken biologiska makromolekyler som proteiner och nukleinsyror utvecklas eller modifieras för användning i tekniska applikationer.

Forskare vid vår institution utvecklar protein-baserade funktionella nanomaterial och designar enzymer för produktion av biobränslen.

Forskningsprojekt: