Molekylstrukturer

Senast ändrad: 30 september 2022

Vi studerar strukturen hos biomolekyler på molekyl- och atomnivå för att förstå kemiska processer i biologiska system. Detta skulle t.ex. kunna leda till nya molekyler med förbättrad biologisk aktivitet.

Vi studerar bl.a. metaboliter, polysackarider och proteiner i isolerade system eller direkt i levande organismer.

Några exempel på våra forskningsfrågor:

  • Vilka metaboliter gör svampen patogen vid svampangrepp på ett träd?
  • Vad är den molekylära grunden för biomolekylär igenkänning?
  • Hur identifierar man proteiner som finns i väldigt olika mängder i ett biologiskt prov?

De viktigaste verktygen i vår forskning är bl.a. NMR-spektroskopi, masspektrometri, röntgenkristallografi och kromatografi. En av våra NMR-spektrometrar är t.ex. utrustad med en HR-MAS-prob för identifiering och kvantifiering av metaboliter i levande celler, vävnader eller växter.

Forskningsprojekt


Kontaktinformation

Corine Sandström, corine.sandstrom@slu.se, 018-671504

Mats Sandgren, mats.sandgren@slu.se, 018-673179